[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Spamado...Saluton, samideanoj!

Ĉu iu konas solvon de spam-problemo? En niaj listoj estas 
(debian-esperanto kaj debian-esperanto-l10n) pli multe da 
spamo ol utilaj mesaĝoj. 

Ŝajnas ke estas solvo surbaze de X-Spam titoleroj.
Ĉu iu povas komenti?

-- 

Ĉion bonan,
★ Antono ★ Vasiljev ★


jid: antono@jabber.org
http://a-n-t-o-n.com/

gpg --keyserver keys.indymedia.org --recv-keys CF07F739

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: