[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debian esperanto locales package (libc6)Saluton,

Pardonu min, sed mi ne parolas (aŭ skribas) la francan. Mi
komprenas ĝin iomete (aŭ eble miskomprenas ĝin.)

Mi penas traduki la sekvantan mesaĝon de Olivier.

Saluton,


[Je suis en train de mettre le support pour les 'locales' esperanto dans debian. le packet contenant les locales est 'libc6' (apt-get source libc6)]
Mi ĵus(?) komencis meti la subtenon por la 'locales' esperanto laŭ debiano.
Le pako kiu enhavas la lokaĵarojn estas 'libc6' (apt-get source libc6).

[J'ai isol? le fichier .po, et j'ai besoin d'aide pour le traduire (c'est un fichier texte en UTF-8)]

Mi apartigis la dozieron .po kaj mi bezonas(?) helpon por ke traduki ĝin.
Ĝi estas texsta doziero en UTF-8.

[J'ai mis ce fichier .po sur http://sourceforge.net/projects/tukseo]
Mi metis tiun dozieron .po sur http://sourceforge.net/projects/tukseo.

[Pour le mettre a jour:]
Por havigi nun, faru:

$ export CVS_RSH=ssh

$ cvs -d:ext:username@cvs.sf.net:/cvsroot/tukseo co po

[Ceci devrait vous donner un repertoire po/eo.po
editez-le et validez vos modifications par
$ cvs commit]

Tio donos al vi la dozieron(?) po/eo.po. Redactu ĝin kaj
komitu vian ĉanĝojn per:
$ cvs commit

[Pour pouvoir avoir un acces en lecture ecriture sur tukseo, creez-vous un compte sur sourceforge (http://sourceforge.net/account/register.php) et demander a un 'admin' de tukseo de vous inscrire parmis la liste des 'developpeurs']
Por havigi la permeson skribi sur tukseo, kreu un konton sur
Sourceforge (http://sourceforge.net/account/register.php)
kaj demandu el unu el la regantoj de tukseo permiti anigi
vin al la listo 'devels'.

:--------------------- el mi mem ---------------------:
Mi estas unu el la regantoj de la tukseo projekto. Mi kreis
du dissendolistojn ĉe Sourceforge por tukseo. Eble ni pli bone
uzu tukseo-diskuto por tiuj specoj de diskutoj, kaj ne ĝenu
la pli grandajn grupojn.

--

Codex Gratia Codici.
bill.white@griggsinst.org         Griggs Research InstituteReply to: