[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: lokaĵaro por Esperanto> Mi aldonas malneton.

Kaj jen mi aldonas la korektitan version, kiun mi jam sendis al Ben
Collins. Mi esperas, ke ne restas gravaj eraroj.

Edmundo
comment_char %
escape_char /

% Esperanto language locale for ...
% Edmund GRIMLEY EVANS <edmundo@rano.org>

LC_IDENTIFICATION
title   "Esperanto locale"
source   ""
address  ""
contact  ""
email   "debian-esperanto@lists.debian.org"
tel    ""
fax    ""
language  "Esperanto"
territory ""
revision  "draft"
date    "2001-03-29"
%
category "eo_EO:2000";LC_IDENTIFICATION
category "eo_EO:2000";LC_CTYPE
category "eo_EO:2000";LC_COLLATE
category "eo_EO:2000";LC_TIME
category "eo_EO:2000";LC_NUMERIC
category "eo_EO:2000";LC_MONETARY
category "eo_EO:2000";LC_MESSAGES
category "eo_EO:2000";LC_PAPER
category "eo_EO:2000";LC_NAME
category "eo_EO:2000";LC_ADDRESS
category "eo_EO:2000";LC_TELEPHONE

END LC_IDENTIFICATION

LC_CTYPE
copy "i18n"
END LC_CTYPE

LC_COLLATE
copy "iso14651_t1"

collating-symbol <ccirc>
collating-symbol <gcirc>
collating-symbol <hcirc>
collating-symbol <jcirc>
collating-symbol <scirc>
collating-symbol <ubreve>

reorder-after <c>
<ccirc>
reorder-after <g>
<gcirc>
reorder-after <h>
<hcirc>
reorder-after <j>
<jcirc>
reorder-after <s>
<scirc>
reorder-after <u>
<ubreve>

reorder-after <U0043>
<U0108> <ccirc>;<CIR>;<CAP>;IGNORE % Ĉ
reorder-after <U0063>
<U0109> <ccirc>;<CIR>;<MIN>;IGNORE % ĉ
reorder-after <U0047>
<U011C> <gcirc>;<CIR>;<CAP>;IGNORE % Ĝ
reorder-after <U0067>
<U011D> <gcirc>;<CIR>;<MIN>;IGNORE % ĝ
reorder-after <U0048>
<U0124> <hcirc>;<CIR>;<CAP>;IGNORE % Ĥ
reorder-after <U0068>
<U0125> <hcirc>;<CIR>;<MIN>;IGNORE % ĥ
reorder-after <U004A>
<U0134> <jcirc>;<CIR>;<CAP>;IGNORE % Ĵ
reorder-after <U006A>
<U0135> <jcirc>;<CIR>;<MIN>;IGNORE % ĵ
reorder-after <U0053>
<U015C> <scirc>;<CIR>;<CAP>;IGNORE % Ŝ
reorder-after <U0073>
<U015D> <scirc>;<CIR>;<MIN>;IGNORE % ŝ
reorder-after <U0055>
<U016C> <ubreve>;<BRE>;<CAP>;IGNORE % Ŭ
reorder-after <U0075>
<U016D> <ubreve>;<BRE>;<MIN>;IGNORE % ŭ

reorder-end

END LC_COLLATE

LC_MONETARY
int_curr_symbol     "<U0045><U0055><U0052><U0020>" % "EUR"
currency_symbol     "<U0045><U0055><U0052><U0020>" % "EUR"
% "<U20AC>" ne eblas en ISO-8859-3
mon_decimal_point    "<U002C>"
mon_thousands_sep    "<U0020>"
mon_grouping      3;3
positive_sign      ""
negative_sign      "<U002D>"
int_frac_digits     2
frac_digits       2
p_cs_precedes      1
p_sep_by_space     1
n_cs_precedes      1
n_sep_by_space     1
p_sign_posn       1
n_sign_posn       1
END LC_MONETARY

LC_NUMERIC
decimal_point      "<U002C>"
thousands_sep      ""
grouping        0;0
END LC_NUMERIC

LC_TIME

% "dim";"lun";"mar";"mer";"ĵaŭ";"ven";"sab"
abday	"<U0064><U0069><U006D>";"<U006C><U0075><U006E>";/
	"<U006D><U0061><U0072>";"<U006D><U0065><U0072>";/
	"<U0135><U0061><U016D>";"<U0076><U0065><U006E>";/
	"<U0073><U0061><U0062>"

% "dimanĉo";"lundo";"mardo";"merkredo";"ĵaŭdo";"vendredo";"sabato"
day	"<U0064><U0069><U006D><U0061><U006E><U0109><U006F>";/
	"<U006C><U0075><U006E><U0064><U006F>";/
	"<U006D><U0061><U0072><U0064><U006F>";/
	"<U006D><U0065><U0072><U006B><U0072><U0065><U0064><U006F>";/
	"<U0135><U0061><U016D><U0064><U006F>";/
	"<U0076><U0065><U006E><U0064><U0072><U0065><U0064><U006F>";/
	"<U0073><U0061><U0062><U0061><U0074><U006F>"

% "Jan";"Feb";"Mar";"Apr";"Maj";"Jun";"Jul";"Aŭg";"Sep";"Okt";"Nov";"Dec"
abmon	"<U004A><U0061><U006E>";"<U0046><U0065><U0062>";/
	"<U004D><U0061><U0072>";"<U0041><U0070><U0072>";/
	"<U004D><U0061><U006A>";"<U004A><U0075><U006E>";/
	"<U004A><U0075><U006C>";"<U0041><U016D><U0067>";/
	"<U0053><U0065><U0070>";"<U004F><U006B><U0074>";/
	"<U004E><U006F><U0076>";"<U0044><U0065><U0063>"

% "Januaro";"Februaro";"Marto";"Aprilo";"Majo";"Junio";
% "Julio";"Aŭgusto";"Septembro";"Oktobro";"Novembro";"Decembro"
mon	"<U004A><U0061><U006E><U0075><U0061><U0072><U006F>";/
	"<U0046><U0065><U0062><U0072><U0075><U0061><U0072><U006F>";/
	"<U004D><U0061><U0072><U0074><U006F>";/
	"<U0041><U0070><U0072><U0069><U006C><U006F>";/
	"<U004D><U0061><U006A><U006F>";/
	"<U004A><U0075><U006E><U0069><U006F>";/
	"<U004A><U0075><U006C><U0069><U006F>";/
	"<U0041><U016D><U0067><U0075><U0073><U0074><U006F>";/
	"<U0053><U0065><U0070><U0074><U0065><U006D><U0062><U0072><U006F>";/
	"<U004F><U006B><U0074><U006F><U0062><U0072><U006F>";/
	"<U004E><U006F><U0076><U0065><U006D><U0062><U0072><U006F>";/
	"<U0044><U0065><U0063><U0065><U006D><U0062><U0072><U006F>"

am_pm	"";""

% "%a %d %b %Y %T %z"
d_t_fmt	"<U0025><U0061><U0020><U0025><U0064><U0020><U0025><U0062><U0020><U0025><U0059><U0020><U0025><U0054><U0020><U0025><U007A>"

% "%Y-%m-%d"
d_fmt	"<U0025><U0059><U002D><U0025><U006D><U002D><U0025><U0064>"

% "%T"
t_fmt	"<U0025><U0054>"

t_fmt_ampm ""

% date_fmt ?

END LC_TIME

LC_MESSAGES
% "^[JjYy].*"
yesexpr	"<U005E><U005B><U004A><U006A><U0059><U0079><U005D><U002E><U002A>"
% "^[Nn].*"
noexpr	"<U005E><U005B><U006E><U004E><U005D><U002E><U002A>"
END LC_MESSAGES

LC_PAPER
height	297
width	210
END LC_PAPER

LC_TELEPHONE
% "+%c %a %l"
tel_int_fmt	"<U002B><U0025><U0063><U0020><U0025><U0061><U0020>/
<U0025><U006C>"
% "00"
int_select	"<U0030><U0030>"
END LC_TELEPHONE

LC_MEASUREMENT
measurement  1
END LC_MEASUREMENT

LC_NAME
% "%d%t%g%t%m%t%f"
name_fmt  "<U0025><U0064><U0025><U0074><U0025><U0067><U0025><U0074>/
<U0025><U006D><U0025><U0074><U0025><U0066>"
name_mr   "<U0073><U002D><U0072><U006F>"       % "s-ro"
name_mrs  "<U0073><U002D><U0069><U006E><U006F>"    % "s-ino"
name_ms   "<U0073><U002D><U0069><U006E><U006F>"    % "s-ino"
END LC_NAME

LC_ADDRESS
% "%f%N%a%N%d%N%b%N%s %h %e %r%N%%z %T%N%c%N"
postal_fmt  "<U0025><U0066><U0025><U004E><U0025><U0061><U0025><U004E>/
<U0025><U0064><U0025><U004E><U0025><U0062><U0025><U004E><U0025><U0073>/
<U0020><U0025><U0068><U0020><U0025><U0065><U0020><U0025><U0072><U0025>/
<U004E><U0025><U0025><U007A><U0020><U0025><U0054><U0025>/
<U004E><U0025><U0063><U0025><U004E>"
% "Esperanto"
lang_name   "<U0045><U0073><U0070><U0065><U0072><U0061><U006E><U0074><U006F>"
lang_ab    "<U0065><U006F>" % "eo"
lang_lib   "<U0065><U006F>" % "eo"
END LC_ADDRESS

Reply to: