[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: tradukoj en DebianC`aù,

C`u vi povus klarigi kie precize trovig`as la tradukotaj`ojn de c`iu pakaj`o
(pardonu mian nescion)?  Eble ni elektu unu facilan, kaj kune traduku g`in
c`i-liste??

Aaron.

Edmund GRIMLEY EVANS wrote:

> Jen amuza paĝo. Ŝajne nur unu pako estas tradukita al Esperanto. Kia
> honto!
>
> http://www.ens-lyon.fr/~mquinson/debian/transmonitor/l10n-lang.html
>
> Edmundo
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-esperanto-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org

--

-----------------------------------------------------
Aaron Irvine
  mailto:airvine@corp.phone.com
-----------------------------------------------------Reply to: