[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

DASNS02: Er is een virus gevonden in de bijlage(n) van uw e-mail    DAS RECHTSBIJSTAND   Amsterdam - Arnhem - Den Bosch
The scanned document was QUARANTINED.


Virus Information:
The attachment document_word.pif contained the virus W32.Netsky.D@mm and
could NOT be repaired.

-----------------------------disclaimer---------------------------------

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik door
derden of openbaarmaking van dit bericht zonder toestemming van DAS
Rechtsbijstand of de geadresseerde is niet toegestaan en kan onrechtmatig
zijn. Uw reactie kunt u richten aan het e-mail adres van deze afzender. DAS
sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische
verzending.

Dit bericht en eventuele bijlagen zijn gescand op de ons bekende virussen.
Wij adviseren u alle berichten en bijlagen op virussen te scannen voor ze
te openen.
Reply to: