[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#771231: marked as done (debian-edu-doc: [INTL:nl] Dutch translations of debian-edu wheezy and jessie manuals)Your message dated Wed, 03 Dec 2014 21:21:44 +0000
with message-id <E1XwHMm-0003oW-1H@franck.debian.org>
and subject line Bug#771231: fixed in debian-edu-doc 1.6~20141203~8.0+edu0~alpha1
has caused the Debian Bug report #771231,
regarding debian-edu-doc: [INTL:nl] Dutch translations of debian-edu wheezy and jessie manuals
to be marked as done.

This means that you claim that the problem has been dealt with.
If this is not the case it is now your responsibility to reopen the
Bug report if necessary, and/or fix the problem forthwith.

(NB: If you are a system administrator and have no idea what this
message is talking about, this may indicate a serious mail system
misconfiguration somewhere. Please contact owner@bugs.debian.org
immediately.)


-- 
771231: http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=771231
Debian Bug Tracking System
Contact owner@bugs.debian.org with problems
--- Begin Message ---

Package: debian-edu-doc
Severity: wishlist
Tags: l10n patch


Hi Holger,

Please find attached two diffs.
One to use as a patch for the wheezy manual.
The other is meant for patching the jessie manual.

First of all I updated the fuzzy and new strings.
But I also went through the text entirely and fixed some 
typos and in a few places applied some small improvements 
to the translation.


Groetjes,
Frans

===
www.frans-spiesschaert.homenet.org
home.base.be/vt6362833/
diff --git a/documentation/debian-edu-jessie/debian-edu-jessie-manual.nl.po b/documentation/debian-edu-jessie/debian-edu-jessie-manual.nl.po
index dff1325..54204df 100644
--- a/documentation/debian-edu-jessie/debian-edu-jessie-manual.nl.po
+++ b/documentation/debian-edu-jessie/debian-edu-jessie-manual.nl.po
@@ -6,9 +6,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2014-11-24 21:54+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-24 14:51+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-11-27 18:28+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
-"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
+"Language-Team: Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -127,8 +127,8 @@ msgstr ""
 "<ulink url=\"http://www.skolelinux.org\";>Skolelinux</ulink> is een "
 "Linuxdistributie die door het Debian Edu project gemaakt wordt. Als een "
 "zogenaamde <ulink url=\"http://wiki.debian.org/DebianPureBlends\";>Debian "
-"Pure Blends</ulink> distributie (een gebruiksklaar geheel van "
-"Debianpakketten) heeft ze de status van officieel subproject van <ulink url="
+"Pure Blends</ulink> distributie (een gebruiksklaar geheel van Debian "
+"pakketten) heeft ze de status van officieel subproject van <ulink url="
 "\"http://www.debian.org\";>Debian</ulink>."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
@@ -150,9 +150,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Op 2 juli 2001 ging in Noorwegen het Skolelinux project van start en "
 "ongeveer gelijktijdig begon Raphaël Hertzog in Frankrijk met Debian-Edu. "
-"Sinds 2003 zijn beide projecten eengemaakt. Beide benamingen bleven behouden "
-"omdat \"Skole\" en (Debian-)\"Education\" in de betrokken landen goed "
-"ingeburgerde termen zijn."
+"Sinds 2003 zijn beide projecten één gemaakt. Beide benamingen bleven "
+"behouden omdat \"Skole\" en (Debian-)\"Education\" in de betrokken landen "
+"goed ingeburgerde termen zijn."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
@@ -237,7 +237,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Om de standaardconfiguratie van Skolelinux zo eenvoudig mogelijk te houden, "
 "wordt de verbinding met het internet door een afzonderlijke router verzorgd. "
-"Hoewel het mogelijk is om een Debiancomputer ook via een modem of via een "
+"Hoewel het mogelijk is om een Debian computer ook via een modem of via een "
 "ISDN-verbinding toegang tot het internet te verlenen, was het niet onze "
 "bedoeling om een dergelijke configuratie binnen Skolelinux automatisch "
 "mogelijk te maken. De aanpassingen aan de standaardsituatie die hiervoor "
@@ -268,9 +268,9 @@ msgid ""
 "terminal server."
 msgstr ""
 "Deze initiële opzet is bedoeld om te worden aangepast. Dit betekent dat u de "
-"NFS-root in syslinux kan laten wijzen naar één van de LTSP-servers of dat u "
+"NFS-root in syslinux kunt laten wijzen naar één van de LTSP-servers of dat u "
 "via het instellen van de optie next-server van DHCP (opgeslagen in LDAP) "
-"clients rechtstreeks via PXE kan laten opstarten van de terminalserver."
+"clients rechtstreeks via PXE kunt laten opstarten van de terminalserver."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -279,9 +279,9 @@ msgid ""
 "should seldom need to be changed."
 msgstr ""
 "Op de LTSP-servers bedient de DHCP-server via de tweede netwerkkaart enkel "
-"een gereserveerd netwerk (192.168.0.0/24 en 192.168.1.0/24 zijn de "
-"voorgeconfigureerde opties). Slechts uitzonderlijk zal men hieraan iets "
-"moeten veranderen."
+"een gereserveerd netwerk (192.168.0.0/24 en 192.168.1.0/24 zijn de vooraf "
+"geconfigureerde opties). Slechts uitzonderlijk zal men hieraan iets moeten "
+"veranderen."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid "The configuration of all subnets is stored in LDAP."
@@ -342,7 +342,7 @@ msgid ""
 "text."
 msgstr ""
 "Uit veiligheidsoverwegingen worden alle verbindingen waarover wachtwoorden "
-"verzonden worden, versleuteld. Geen enkel wachtwoord wordt als platte tekst "
+"verzonden worden, versleuteld. Geen enkel wachtwoord wordt als klare tekst "
 "over het netwerk verzonden."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
@@ -523,7 +523,7 @@ msgstr "ipp"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "Secure Remote Login"
-msgstr "Veilig aanmelden op afstand"
+msgstr "Veilig aanmelden over het netwerk"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "OpenSSH"
@@ -562,7 +562,7 @@ msgid ""
 "Machine and Service Surveillance with Error Reporting, plus Status and "
 "History on the Web. Error Reporting by email"
 msgstr ""
-"Toezicht op diensten en machines met foutmelding, evenals status en "
+"Toezicht op diensten en machines met foutmeldingen, evenals status en "
 "geschiedenis op het web. Foutrapportage per e-mail"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
@@ -582,8 +582,8 @@ msgstr ""
 "zodat men er vanop elke machine toegang toe heeft. Zo hebben gebruikers "
 "toegang tot dezelfde bestanden, ongeacht de machine die ze gebruiken. De "
 "server werkt platformonafhankelijk en geeft gebruikers op Unix clients via "
-"NFS toegang tot hun bestanden, terwijl gebruikers op Windows- en "
-"Macintoshclients via SMB toegang tot hun bestanden krijgen."
+"NFS toegang tot hun bestanden, terwijl gebruikers op Windows- en Macintosh-"
+"clients via SMB toegang tot hun bestanden krijgen."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -781,9 +781,9 @@ msgid ""
 "using network-PROM (or PXE) without using the local client hard drive. The "
 "thin client setup used is that of the Linux Terminal Server Project (LTSP)."
 msgstr ""
-"Een thin-clientopstelling laat toe om eenvoudige PC's te gebruiken als "
-"(X-)terminals. Dit houdt in dat de machine wordt opgestart met een diskette "
-"of rechtstreeks vanaf de server met behulp van netwerk-PROM (of PXE) zonder "
+"Een thin-clientopstelling laat toe om eenvoudige PC's te gebruiken als (X-)"
+"terminals. Dit houdt in dat de machine wordt opgestart met een diskette of "
+"rechtstreeks vanaf de server met behulp van netwerk-PROM (of PXE) zonder "
 "gebruik te maken van de lokale harde schijf. Het thin-clientsysteem dat "
 "Skolelinux gebruikt, is dat van het Linux Terminal Server Project (LTSP)."
 
@@ -912,7 +912,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Alle gebruikersgegevens worden bijgehouden in een LDAP-register. "
 "Aanpassingen aan gebruikersaccounts worden in die gegevensbank ingevoerd. "
-"Clientcomputers doen erop beroep voor de authenticatie van gebruikers."
+"Clientcomputers doen er beroep op voor de authenticatie van gebruikers."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "Installation"
@@ -1078,9 +1078,9 @@ msgid ""
 "configuration of network components, servers and client machines."
 msgstr ""
 "Skolelinux biedt keuze uit verschillende mogelijke opstellingen. Het kan "
-"geïnstalleerd worden op slechts één zelfstandige computer, maar het kan ook "
-"een grootschalige centraal beheerde oplossing bieden aan een groep scholen "
-"in een bepaalde regio. Deze flexibiliteit vertaalt zich in grote verschillen "
+"geïnstalleerd worden op slechts één autonome computer, maar het kan ook een "
+"grootschalige centraal beheerde oplossing bieden aan een groep scholen in "
+"een bepaalde regio. Deze flexibiliteit vertaalt zich in grote verschillen "
 "inzake de configuratie van netwerkcomponenten, servers en clientmachines."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
@@ -1136,8 +1136,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "De vereisten inzake beschikbare opslagruimte zijn afhankelijk van de "
 "gebruikte profielen, maar elke schijf groter dan 25 GB zou moeten volstaan "
-"voor een werkstation of een installatie op een zelfstandige computer, 30 GB "
-"voor een thin-clientserver en tenminste 40 GB voor de hoofdserver. Zoals "
+"voor een werkstation of een installatie op een autonome computer, 30 GB voor "
+"een thin-clientserver en tenminste 40 GB voor de hoofdserver. Zoals "
 "gewoonlijk met betrekking tot opslagruimte op een hoofdserver, geldt ook "
 "hier \"hoe meer, hoe beter\"."
 
@@ -1163,7 +1163,7 @@ msgid ""
 "RAM are minimum requirements, though 512 or 1024 MiB RAM will perform "
 "considerably better. Just a faster CPU will speed things up."
 msgstr ""
-"Voor werkstations, schijfloze werkstations en zelfstandige PC's gelden de "
+"Voor werkstations, schijfloze werkstations en autonome PC's gelden de "
 "volgende minimumvereisten: 800 MHz processorsnelheid en 320 MB RAM. Maar 512 "
 "of 1024 MB RAM-geheugen zal tot aanzienlijk betere prestaties leiden, net "
 "zoals een krachtigere CPU de verwerkingssnelheid de hoogte zal injagen."
@@ -1189,7 +1189,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Indien u over schijfloze werkstations beschikt die wel degelijk een harde "
 "schijf hebben, is het aanbevolen om die als wisselgeheugen te gebruiken "
-"omdat dit sneller werkt dan gebruik maken van wisselgeheugen over het "
+"omdat dit sneller werkt dan gebruik te maken van wisselgeheugen over het "
 "netwerk."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
@@ -1247,7 +1247,7 @@ msgstr ""
 "bepaalde specifieke apparatuur Debian kan installeren, configureren en "
 "gebruiken. Potentiële kopers van dergelijke apparatuur kunnen zo vooraf "
 "nagaan of zij ondersteund wordt, en bezitters ervan hoe ze er optimaal "
-"gebruik vankunnen maken."
+"gebruik van kunnen maken."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
@@ -1286,7 +1286,7 @@ msgid ""
 "subnets are preconfigured in LDAP."
 msgstr ""
 "U kunt meerdere LTSP-servers aansluiten op het hoofdnetwerk. In LDAP werden "
-"twee verschillende subnetten voorgeconfigureerd."
+"twee verschillende subnetten vooraf geconfigureerd."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -1301,7 +1301,7 @@ msgid ""
 "You can have hundreds of other machines which will have dynamic IP addresses "
 "assigned."
 msgstr ""
-"U kunt daarnaast nog gebruik maken van honderden andere machines aan wie een "
+"U kunt daarnaast nog gebruik maken van honderden andere machines waaraan een "
 "dynamisch IP-adres toegekend zal worden."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
@@ -1641,7 +1641,7 @@ msgid ""
 "installer where you can use the mouse."
 msgstr ""
 "<emphasis role=\"strong\">Graphical install</emphasis> gebruikt het "
-"grafischeGTK-installatieprogramma waarin u de muis kunt gebruiken."
+"grafische GTK-installatieprogramma waarin u de muis kunt gebruiken."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid ""
@@ -1863,7 +1863,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Indien u op een amd64-computer met het multi-archtectuurimage het "
 "installatieprogramma in i386-modus wenst op te starten, dient u handmatig "
-"hetmenu-item <computeroutput>install</computeroutput> te kiezen (voor de "
+"het menu-item <computeroutput>install</computeroutput> te kiezen (voor de "
 "tekstmodus) of het item <computeroutput>expertgui</computeroutput> (voor de "
 "grafische modus)."
 
@@ -1979,7 +1979,7 @@ msgid ""
 "Server in addition to this one."
 msgstr ""
 "Dit is de hoofdserver (tjener) van uw school, waarop alle diensten klaar "
-"voor gebruik voorgeconfigureerd worden. U mag slechts één hoofdserver per "
+"voor gebruik vooraf geconfigureerd worden. U mag slechts één hoofdserver per "
 "school installeren! Dit profiel voorziet niet in een grafische werkomgeving. "
 "Indien u wel een grafische werkomgeving wenst op de hoofdserver, dan dient u "
 "bijkomend het profiel werkstation of thin-clientserver te installeren."
@@ -2006,7 +2006,6 @@ msgid "<emphasis role=\"strong\">Roaming workstation</emphasis>"
 msgstr "<emphasis role=\"strong\">Mobiel werkstation</emphasis>"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Same as workstation but capable of authentication using cached "
 #| "credentials, meaning it can be used outside the school network. The "
@@ -2020,14 +2019,14 @@ msgid ""
 "this profile should be selected and not 'Workstation' or 'Standalone' as "
 "suggested in earlier releases."
 msgstr ""
-"Is hetzelfde als een werkstation, maar is ook in staat de authenticatie van "
-"de gebruiker lokaal uit te voeren omdat hij een lokale kopie bijhoudt van de "
-"verificatie-informatie. Daardoor kan een mobiel werkstation ook buiten het "
-"schoolnetwerk gebruikt worden. De bestanden van de gebruiker en de "
-"configuratie van diens werkomgeving worden op de lokale harde schijf "
-"bewaard. In tegenstelling tot het advies dat we in eerdere uitgaven van "
-"Skolelinux gaven, moet u voor notebooks en laptops dit profiel kiezen en "
-"niet het profiel 'werkstation' of het profiel 'zelfstandige computer'."
+"Is hetzelfde als een werkstation, maar is in staat om authenticatie uit te "
+"voeren met behulp van lokaal opgeslagen verificatie-informatie, zodat het "
+"ook buiten het schoolnetwerk gebruikt kan worden. De bestanden van de "
+"gebruiker en de configuratie van diens werkomgeving worden op de lokale "
+"harde schijf bewaard. In tegenstelling tot het advies dat we in eerdere "
+"uitgaven van Skolelinux gaven, moet u voor persoonlijke notebooks en laptops "
+"dit profiel kiezen en niet het profiel 'werkstation' of het profiel "
+"'autonome computer'."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "<emphasis role=\"strong\">Thin-Client-Server</emphasis>"
@@ -2055,7 +2054,7 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "<emphasis role=\"strong\">Standalone</emphasis>"
-msgstr "<emphasis role=\"strong\">Zelfstandige computer</emphasis>"
+msgstr "<emphasis role=\"strong\">Autonome computer</emphasis>"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -2173,9 +2172,9 @@ msgid ""
 "network."
 msgstr ""
 "Nadat u het beheerderswachtwoord hebt ingevoerd, zal men u vragen om een "
-"grebruikersaccount aan te maken \"voor andere taken dan die van "
-"systeembeheer.\" Voor Debian Edu is dit een zeer belangrijk account: met dit "
-"account zult u het netwerk van Skolelinux beheren."
+"gebruikersaccount aan te maken \"voor andere taken dan die van systeembeheer."
+"\" Voor Debian Edu is dit een zeer belangrijk account: met dit account zult "
+"u het netwerk van Skolelinux beheren."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -2547,12 +2546,13 @@ msgid ""
 "you to define answers to the questions normally asked."
 msgstr ""
 "Zelf een opstartimage op maat aanmaken voor cd, dvd of blu-ray hoeft "
-"helemaal moeilijk te zijn, aangezien we het <ulink url=\"http://wiki.debian.";
-"org/DebianInstaller/\">installatieprogramma van Debian</ulink> gebruiken met "
-"zijn modulair ontwerp en nog andere fijne eigenschappen. In <ulink url="
-"\"http://wiki.debian.org/DebianInstaller/Preseed\";>een bestand met "
-"voorgeprogrammeerde configuratieopties</ulink> kunt u de antwoorden meegeven "
-"op vragen die u anders tijdens het installatieproces zouden gesteld worden."
+"helemaal niet moeilijk te zijn, aangezien we het <ulink url=\"http://wiki.";
+"debian.org/DebianInstaller/\">installatieprogramma van Debian</ulink> "
+"gebruiken met zijn modulair ontwerp en nog andere fijne eigenschappen. In "
+"<ulink url=\"http://wiki.debian.org/DebianInstaller/Preseed\";>een bestand "
+"met voorgeprogrammeerde configuratieopties</ulink> kunt u de antwoorden "
+"meegeven op vragen die u anders tijdens het installatieproces zouden gesteld "
+"worden."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -3276,10 +3276,10 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Om een gebruiker te wissen of zijn gegevens aan te passen, bladert u met "
 "GOsa² door de lijst van gebruikers op uw systeem. In het midden van uw "
-"scherm kunt u het \"Filter\"-kader openen. Dit is een zoekinstrumentl van "
+"scherm kunt u het \"Filter\"-kader openen. Dit is een zoekinstrument van "
 "GOsa². Indien u zich de exacte plaats van de gebruiker binnen uw "
 "boomstructuur niet meer herinnert, daalt u af naar het basisniveau van de "
-"GOsa²/LDAP boomstructuur en voert daar de zoekopdracht in met als "
+"GOsa²/LDAP boomstructuur en voert u daar de zoekopdracht in met als "
 "aangevinkte optie \"zoek in sub-bomen\"."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
@@ -3291,10 +3291,10 @@ msgid ""
 "password, take snapshot (not usable) and remove user."
 msgstr ""
 "Als u het \"Filter\"-kader gebruikt, wordt het resultaat onmiddellijk "
-"zichtbaar in het midden van de tekst van het tabeloverzicht. Iedere regel "
-"stelt een gebruikersaccount voor en de meest rechtse items op iedere regel "
-"zijn kleine icoontjes die mogelijke acties symboliseren: de regel knippen, "
-"de regel kopiëren, de gegevens van deze gebruiker bewerken, het account "
+"zichtbaar middenin de tekst met de uitdraai van de tabel. Iedere regel stelt "
+"een gebruikersaccount voor en de meest rechtse items op iedere regel zijn "
+"kleine icoontjes die mogelijke acties symboliseren: de regel knippen, de "
+"regel kopiëren, de gegevens van deze gebruiker bewerken, het account "
 "blokkeren, een wachtwoord instellen, een momentopname maken (kan niet "
 "gebruikt worden) en de gebruiker verwijderen. "
 
@@ -3349,7 +3349,7 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid "To administratively set a new password for a user"
-msgstr "Als beheerder een nieuw wachtwoord instellen voor een gebuiker"
+msgstr "Als beheerder een nieuw wachtwoord instellen voor een gebruiker"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><orderedlist><listitem><para>
 msgid "search for the user to be modified, as explained above"
@@ -3622,11 +3622,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Om een machine toe te voegen, gebruikt u het hoofdmenu van GOsa² en daarin "
 "kiest u achtereenvolgens systeem, toevoegen. U kunt een IP-adres/"
-"computernaam gebruiken uit het voorgeconfigureerde adresbereik 10.0.0.0/8. "
-"Momenteel gebruiken we slechts twee vooraf gedefinieerde vaste adressen: "
-"10.0.2.2 (tjener) en 10.0.0.1 (gateway). Het adresbereik van 10.0.16.20 tot "
-"10.0.31.254 (ruwweg het bereik 10.0.16.0/20 of 4000 computers) zijn "
-"gereserveerd voor DHCP en worden dynamisch toegewezen."
+"computernaam gebruiken uit het vooraf geconfigureerde adresbereik "
+"10.0.0.0/8. Momenteel gebruiken we slechts twee vooraf gedefinieerde vaste "
+"adressen: 10.0.2.2 (tjener) en 10.0.0.1 (gateway). Het adresbereik van "
+"10.0.16.20 tot 10.0.31.254 (ruwweg het bereik 10.0.16.0/20 of 4000 "
+"computers) zijn gereserveerd voor DHCP en worden dynamisch toegewezen."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
@@ -3645,10 +3645,10 @@ msgstr ""
 "adres toe te kennen, moet u het MAC-adres ingeven, evenals de computernaam "
 "en het IP-adres. U kunt ook de knop <computeroutput>IP voorstellen</"
 "computeroutput> aanklikken, waarop u het eerste vrije adres in het bereik "
-"10.0.0.0/8 voorgesteld wordt, Voor de eerste machine die u op deze wijze "
+"10.0.0.0/8 voorgesteld wordt. Voor de eerste machine die u op deze wijze "
 "toevoegt, zal dat hoogstwaarschijnlijk 10.0.0.2 zijn. Het is goed om u eerst "
 "een idee te vormen over uw netwerk. U kunt bijvoorbeeld het bereik 10.0.0.x "
-"met x&gt;10 and x&lt;50 voorbehouden voor servers, en x&gt;100 voor "
+"met x&gt;10 en x&lt;50 voorbehouden voor servers, en x&gt;100 voor "
 "werkstations. Vergeet niet het zopas toegevoegde apparaat te activeren. Met "
 "uitzondering van de hoofdserver zal het programma aan alle apparaten een "
 "passend icoon koppelen."
@@ -3773,9 +3773,9 @@ msgid ""
 "from modifying user entries, but the fields mean different things in this "
 "context."
 msgstr ""
-"Het model dat voor de items voor systemen gebruikt wordt, is gelijkaardig "
-"aan dat voor het bewerken van kenmerken van gebruikers, wat u reeds kent. "
-"Alleen hebben de velden in deze context een andere betekenis."
+"Het model dat voor de registratie van systemen gebruikt wordt, is "
+"gelijkaardig aan dat voor het bewerken van kenmerken van gebruikers, wat u "
+"reeds kent. Alleen hebben de velden in deze context een andere betekenis."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -3969,6 +3969,18 @@ msgid ""
 "member), <computeroutput>teachers</computeroutput> and "
 "<computeroutput>jradmins</computeroutput> (no members after installation)."
 msgstr ""
+"Voor het printerbeheer gaat u met uw webbrowser naar het adres <ulink url="
+"\"https://www:631\"/>. Dit is de normale interface voor het beheer van CUPS. "
+"Hiermee kunt u printers toevoegen/verwijderen/wijzigen en de "
+"printerwachtrijen opschonen. Standaard mag enkel de systeembeheerder deze "
+"taken uitvoeren, maar dit kan bijgesteld worden. Open /etc/cups/cups-files."
+"conf met een editor en voeg op de regel met <computeroutput>SystemGroup "
+"lpadmin</computeroutput> een of meer geldige groepen toe in overeenstemming "
+"met het lokaal gevoerde beleid. Bestaande GOsa²-groepen die hiervoor in "
+"aanmerking zouden kunnen komen, zijn <computeroutput>gosa-admins</"
+"computeroutput> (waarvan de eerste gebruiker lid is), "
+"<computeroutput>leerkrachten</computeroutput> en <computeroutput>jradmins</"
+"computeroutput> (waarvan na een installatie nog niemand lid is)."
 
 #. type: Content of: <article><section><title>
 msgid "Clock synchronisation"
@@ -4572,7 +4584,7 @@ msgid ""
 "host to one or both of these netgroups."
 msgstr ""
 "Er staan een hoop printeropdrachten te wachten in de wachtrij van CUPS. Een "
-"onbeschikbare printer Is meestal de oorzaak. Onklaar geraakte "
+"niet beschikbare printer Is meestal de oorzaak. Onklaar geraakte "
 "printerwachtrijen worden ieder uur opnieuw in gebruik gesteld op computers "
 "die lid zijn van de netgroep <computeroutput>cups-queue-autoreenable-hosts</"
 "computeroutput>. Voor die computers is normaal gesproken geen manuele "
@@ -4670,10 +4682,10 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Meestal verloopt het opwaarderen van een uitgave naar de volgende redelijk "
 "gemakkelijk. Jammer genoeg is dit bij Debian Edu nog niet het geval, omdat "
-"we configuratiebestanden aanpassen op manierendie we eigenlijk niet zou "
-"mogen gebruiken. (Meer informatie vindt u in het bugrapport nummer <ulink "
-"url=\"https://bugs.debian.org/311188#\";>311188</ulink> van Debian.) Toch "
-"blijft opwaarderen wel mogelijk, maar het vraagt wat werk."
+"we configuratiebestanden aanpassen op een manier die eigenlijk niet "
+"aangewezenis. (Meer informatie vindt u in het bugrapport nummer <ulink url="
+"\"https://bugs.debian.org/311188#\";>311188</ulink> van Debian.) Toch blijft "
+"opwaarderen wel mogelijk, maar het vraagt wat werk."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
@@ -5119,14 +5131,14 @@ msgid ""
 "spool/squid/</computeroutput> and configuring Squid to use 80% of this as "
 "its cache size."
 msgstr ""
-"Als de grootte van de partitie die gebruikt wordt door de Squidproxy, "
+"Als de grootte van de partitie die gebruikt wordt door de Squid-proxy, "
 "aangepast wordt, moet ook de waarde aangepast worden van de cachegrootte in "
 "het bestand <computeroutput>etc/squid/squid.conf</computeroutput>. Het "
 "script <computeroutput>/usr/share/debian-edu-config/tools/squid-update-"
 "cachedir</computeroutput> is een hulpmiddel dat deze taak automatisch kan "
-"uitvoeren. Het gaat na wat de actuele partitiegrootte is van "
-"<computeroutput>/var/spool/squid/</computeroutput> en stelt Squid in om 80% "
-"van die ruimte voor zijn cache te gebruiken."
+"uitvoeren. Het gaat na wat de actuele grootte is van de "
+"partitie<computeroutput>/var/spool/squid/</computeroutput> en stelt Squid in "
+"om 80% van die ruimte voor zijn cache te gebruiken."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "Logical Volume Management"
@@ -5240,9 +5252,9 @@ msgid ""
 "To add an LDAP object using ldapvi, use object sequence number with the "
 "string <computeroutput>add</computeroutput> in front of the new LDAP object."
 msgstr ""
-"Om met behulp van ldapvi een LDAP-object toe te voegen, gebruikt u als "
-"volgnummer van het object de tekenreeks <computeroutput>add</computeroutput> "
-"aan het begin van het nieuwe LDAP-object."
+"Om met behulp van ldapvi een LDAP-object toe te voegen, gebruikt u het "
+"volgnummer van het object en laat u de tekenreeks <computeroutput>add</"
+"computeroutput> voorafgaan aan het nieuwe LDAP-object."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
@@ -5402,7 +5414,7 @@ msgstr ""
 "bijgewerkt (als er een bijgewerkte versie beschikbaar is). (Vroeger was "
 "bijkomende configuratie nodig om dit effect te bekomen, maar sinds 2011 is "
 "<ulink url=\"http://backports.debian.org/news/squeeze-backports_and_lenny-";
-"backports-sloppy_started/\">dit</ulink> niet langer nodig)."
+"backports-sloppy_started/\">dit</ulink> niet langer nodig.)"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
@@ -5843,9 +5855,9 @@ msgid ""
 "directories for each group (home0/2014, home0/2015, etc.) We want to create "
 "the users by csv import."
 msgstr ""
-"In dit voorbeeld willen we gebruikersgroepen per jaartal met een door de "
-"groep gedeelde persoonlijke werkmap (home0/2014, home0/2015, enz,) We willen "
-"de gebruikers aanmaken via het importeren van een csv-bestand."
+"In dit voorbeeld willen we gebruikersgroepen maken per jaartal met een door "
+"de groep gedeelde persoonlijke werkmap (home0/2014, home0/2015, enz.). We "
+"willen de gebruikers aanmaken via het importeren van een csv-bestand."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid "<emphasis>(as root on Tjener) </emphasis>"
@@ -6117,7 +6129,7 @@ msgid ""
 "media cause popup messages on remote LTSP clients."
 msgstr ""
 "Waarschuwing: indien u een USB-stick of een ander verwijderbaar medium in "
-"een station van een LTSP-server steekt, zullen pop-upberichten opduiken op "
+"een station van een LTSP-server steekt, zullen pop-up berichten opduiken op "
 "de schermen van de clients die ermee verbonden zijn."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
@@ -6125,7 +6137,7 @@ msgid ""
 "If remote users acknowledge the popup or use pmount from the console, they "
 "can even mount the removable devices and access the files."
 msgstr ""
-"Indien een gebruiker aan een thin client op een dergelijk pop-upbericht "
+"Indien een gebruiker aan een thin client op een dergelijk pop-up bericht "
 "reageert of aan de console het commando pmount gebruikt, kan hij het "
 "verwijderbaar medium zelfs aankoppelen en de bestanden erop bewerken."
 
@@ -6301,20 +6313,20 @@ msgstr ""
 "het even welk werkstation of om het even welke LTSP-client of LTSP-server."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
-#, fuzzy
 #| msgid "Restricting pupils' network access"
 msgid "Restrict ssh login access"
-msgstr "De netwerktoegang voor leerlingen beperken"
+msgstr "De mogelijkheid inperken om zich via ssh aan te melden"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid "There are several ways to restrict ssh login, some are listed here."
 msgstr ""
+"Er bestaan verschillende mogelijkheden om toegang via ssh in te perken. "
+"Sommige ervan worden hier opgesomd."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
-#, fuzzy
 #| msgid "Sound with LTSP clients"
 msgid "Setup without LTSP clients"
-msgstr "Geluid op LTSP-clients"
+msgstr "Bij een opstelling zonder LTSP-clients"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -6324,58 +6336,70 @@ msgid ""
 "<computeroutput>sshusers</computeroutput> group will then be allowed to ssh "
 "into the machine from everywhere."
 msgstr ""
+"Indien er geen gebruik gemaakt wordt van LTSP-clients, bestaat een "
+"eenvoudige oplossing erin een nieuwe groep aan te maken (bijvoorbeeld "
+"<computeroutput>sshgebruikers</computeroutput>) en een regel toe te voegen "
+"in het bestand /etc/ssh/sshd_config op de computer. Enkel leden van de groep "
+"<computeroutput>sshgebruikers</computeroutput> zullen dan de toelating "
+"hebben om zich van om het even waar via ssh op de computer aan te melden."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid "Managing this case with GOsa is quite simple:"
-msgstr ""
+msgstr "Een dergelijke situatie beheren is heel eenvoudig met GOsa:"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
 "Create a group <computeroutput>sshusers</computeroutput> on the root level "
 "(where already other system management related groups like"
 msgstr ""
+"Maak een groep <computeroutput>sshgebruikers</computeroutput> aan in het "
+"basisniveau (waar zich al andere groepen bevinden die te maken hebben met "
+"systeembeheer, zoals"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "'gosa-admins' show up)."
-msgstr ""
+msgstr "'gosa-admins')."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "This section explains how to use <computeroutput>apt-get upgrade</"
 #| "computeroutput>."
 msgid "Add users to the new group <computeroutput>sshusers</computeroutput>."
 msgstr ""
-"Deze paragraaf legt het gebruik van <computeroutput>apt-get upgrade</"
-"computeroutput> uit."
+"Gebruikers toevoegen aan de nieuwe groep <computeroutput>sshgebruikers</"
+"computeroutput>."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
 "Add <computeroutput>AllowGroups sshusers</computeroutput> to /etc/ssh/"
 "sshd_config."
 msgstr ""
+"Voeg de regel <computeroutput>AllowGroups sshusers</computeroutput> toe in "
+"het bestand /etc/ssh/sshd_config."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 #| msgid "run <computeroutput>apt-get update</computeroutput>"
 msgid "Execute <computeroutput>service ssh restart</computeroutput>."
-msgstr "geef de opdracht <computeroutput>apt-get update</computeroutput>"
+msgstr "Geef de opdracht <computeroutput>service ssh restart</computeroutput>."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
-#, fuzzy
 #| msgid "Sound with LTSP clients"
 msgid "Setup with LTSP clients"
-msgstr "Geluid op LTSP-clients"
+msgstr "Bij een opstelling met LTSP-clients"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
 "The default LTSP client setup uses ssh connections to the LTSP server. So a "
 "different approach using PAM is needed."
 msgstr ""
+"De standaardinstelling is dat een LTSP-client ssh gebruikt om de verbinding "
+"met de LTSP-server te maken. Daarom is een andere benadering die gebruik "
+"maakt van PAM hier nodig."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Enable pam_access.so in the LTSP server's /etc/pam.d/sshd file."
 msgstr ""
+"Activeer pam_access.so in het bestand /etc/pam.d/sshd van de LTSP-server."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -6383,6 +6407,10 @@ msgid ""
 "alice, jane, bob and john from everywhere and for all other users only from "
 "the internal networks by adding these lines:"
 msgstr ""
+"Stel /etc/security/access.conf in om toestemming te geven aan (bijvoorbeeld) "
+"gebruikers alice, jane, bob en john om van overal een verbinding via ssh te "
+"maken en aan alle andere gebruikers enkel vanuit de interne netwerken. Dit "
+"doet u door de volgende regels toe te voegen:"
 
 #. type: CDATA
 #, no-wrap
@@ -6392,6 +6420,10 @@ msgid ""
 "- : ALL : ALL\n"
 "#"
 msgstr ""
+"+ : alice jane bob john : ALL\n"
+"+ : ALL : 10.0.0.0/8 192.168.0.0/24 192.168.1.0/24\n"
+"- : ALL : ALL\n"
+"#"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -6400,10 +6432,15 @@ msgid ""
 "box into the dedicated LTSP client network(s) will gain ssh access to the "
 "LTSP server(s) as well."
 msgstr ""
+"Indien enkel gereserveerde LTSP-servers gebruikt worden, kunt u het netwerk "
+"10.0.0.0/8 weglaten om de mogelijkheid uit te schakelen om zich intern via "
+"ssh aan te melden. Noteer dat iemand die zijn computer aankoppelt op een "
+"gereserveerd netwerk van LTSP-clients meteen ook toegang heeft tot de LTSP-"
+"server via ssh."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "A note for more complex setups"
-msgstr ""
+msgstr "Een noot over meer complexe opstellingen"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -6413,6 +6450,12 @@ msgid ""
 "identifier together with apropriate PAM configuration would allow to disable "
 "internal ssh login."
 msgstr ""
+"Indien er LTSP-clients aangekoppeld zijn op het hoofdnetwerk 10.0.0.0/8 (bij "
+"een combiserver- of LTSP-cluster-opstelling) worden de zaken zelfs nog "
+"gecompliceerder. Wellicht is het dan enkel mogelijk om te verhinderen dat "
+"men zich intern via ssh aanmeldt door gebruik te maken van een "
+"gesofisticeerde configuratie (in LDAP) waarbij de vendor-class-identifier "
+"gecontroleerd wordt in combinatie met een passende PAM configuratie."
 
 #. type: Content of: <article><section><title>
 msgid "HowTos for the desktop"
@@ -6469,8 +6512,8 @@ msgid ""
 "instructions</link>."
 msgstr ""
 "Indien u GNOME of LXDE wilt gebruiken in de plaats van KDE \"Plasma\", volg "
-"dan de <link linkend=\"Installation--The_installation_process"
-"\">installatieinstructies</link>."
+"dan de <link linkend=\"Installation--The_installation_process\">installatie-"
+"instructies</link>."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
@@ -6767,7 +6810,6 @@ msgid "<emphasis role=\"strong\">LTSP client kernel</emphasis>"
 msgstr "<emphasis role=\"strong\">De kernel van een LTSP-client</emphasis>"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "In order to support older hardware the package <computeroutput>linux-"
 #| "image-486</computeroutput> is installed by default. If all LTSP client "
@@ -6784,8 +6826,8 @@ msgid ""
 "installation."
 msgstr ""
 "Om ook oudere apparatuur te blijven ondersteunen wordt standaard het pakket "
-"<computeroutput>linux-image-486</computeroutput> geïnstalleerd. Indien "
-"echter alle LTSP-clients compatiel zijn met de architectuur van een 686-"
+"<computeroutput>linux-image-586</computeroutput> geïnstalleerd. Indien "
+"echter alle LTSP-clients compatibel zijn met de architectuur van een 686-"
 "processor, kunt u het pakket <computeroutput>linux-image-686</"
 "computeroutput> installeren in de chroot. Zorg er voor om na de installatie "
 "het commando <computeroutput>ltsp-update-kernels</computeroutput> uit te "
@@ -6813,8 +6855,8 @@ msgid ""
 "for each LTSP server allows only diskless and thin LTSP client selection."
 msgstr ""
 "Op het hoofdsubnet is het volledige PXE-menu beschikbaar. Op het aparte "
-"subnet van iedere LTSP-server laat het menu enkel de selectie toe van "
-"schijfloze en thin clients van LTSP."
+"subnet van iedere LTSP-server laat het menu enkel toe te kiezen tussen "
+"schijfloze client of thin client van LTSP."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -7934,12 +7976,12 @@ msgid ""
 "available wherever the user logs on, provided the server is available."
 msgstr ""
 "Mobiele profielen bevatten de werkomgevingen van gebruikers met inbegrip van "
-"hunbureaubladcomponenten en -instellingen. Voorbeelden zijn eigen bestanden, "
-"de iconen op het bureaublad, menu's, schermkleuren, de instellingen voor de "
-"muis, de grootte en de plaats van vensters, de configuratie van "
-"toepassingen, netwerk- en printerkoppelingen. Mobiele profielen zijn overal "
-"beschikbaar, om het even waar de gebruiker zich aanmeldt, op voorwaarde dat "
-"de server bereikt kan worden."
+"hun bureaubladcomponenten en -instellingen. Voorbeelden zijn eigen "
+"bestanden, de iconen op het bureaublad, menu's, schermkleuren, de "
+"instellingen voor de muis, de grootte en de plaats van vensters, de "
+"configuratie van toepassingen, netwerk- en printerkoppelingen. Mobiele "
+"profielen zijn overal beschikbaar, om het even waar de gebruiker zich "
+"aanmeldt, op voorwaarde dat de server bereikt kan worden."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -7987,7 +8029,7 @@ msgstr ""
 "om te leiden naar een gewone opslag van bestanden. Dit verlegt de werklast "
 "van de gebruikers naar de systeembeheerder, terwijl het ook de complexiteit "
 "van de installatie vergroot. Er bestaan minstens drie manieren om de uit het "
-"mobiele profiel te verwijderen onderdelen, te bewerken."
+"mobiele profiel te verwijderen onderdelen te bewerken."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><title>
 msgid "Example smb.conf files for roaming profiles"
@@ -8411,11 +8453,11 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
 msgid "Remote Desktop"
-msgstr "Bureaublad op een andere computer (Remote Desktop)"
+msgstr "Extern Bureaublad (Remote Desktop)"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "Remote Desktop Service"
-msgstr "De dienst bureaublad op afstand (Remote Desktop Service)"
+msgstr "De dienst extern bureaublad (Remote Desktop Service)"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -8430,11 +8472,11 @@ msgstr ""
 "gecombineerde server te installeren, wordt vanaf deze uitgave ook het pakket "
 "xrdp mee geïnstalleerd. Het is een pakket dat gebruik maakt van het protocol "
 "Remote Desktop (bureaublad op een andere computer) om aan de clientcomputer "
-"op afstand een grafisch aanmeldscherm aan te bieden. Dit laat gebruikers van "
+"een extern grafisch aanmeldscherm aan te bieden. Dit laat gebruikers van "
 "Microsoft Windows toe om zonder het installeren van bijkomende programmatuur "
 "toch een verbinding te maken met een thin-clientserver die het programma "
-"xrdp uitvoert. Er wordt dan op de Windowscomputer gewoon een verbinding voor "
-"bureaublad op afstand gemaakt en de gebruiker kan zich aanmelden."
+"xrdp uitvoert. Er wordt dan op de Windowscomputer gewoon een verbinding met "
+"extern bureaublad gemaakt en de gebruiker kan zich aanmelden."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid "Additionally, xrdp can connect to a VNC server or another RDP server."
@@ -8448,13 +8490,13 @@ msgid ""
 "teachers can access Skolelinux from their home computer running Windows, Mac "
 "or Linux."
 msgstr ""
-"Sommige gemeenten bieden een dienst bureaublad op afstand aan, zodat "
-"studenten en leerkrachten toegang krijgen tot Skolelinux van thuis uit met "
-"een Windowscomputer, een Maccomputer of een Linuxcomputer."
+"Sommige gemeenten bieden een dienst extern bureaublad aan, zodat studenten "
+"en leerkrachten toegang krijgen tot Skolelinux van thuis uit met een "
+"Windowscomputer, een Maccomputer of een Linuxcomputer."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "Available Remote Desktop clients"
-msgstr "Beschikbare clients voor een bureaublad op een andere computer"
+msgstr "Beschikbare clients voor verbinding met een extern bureaublad"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -8490,9 +8532,9 @@ msgid ""
 "solution is stable."
 msgstr ""
 "De grafische client NX laat studenten en leerkrachten toe om met een "
-"Windows-, Mac- of Linux-PC vanop afstand toegang te krijgen tot Skolelinux. "
-"In Noorwegen is er een gemeente die sinds 2005 NX-ondersteuning biedt voor "
-"alle studenten. Zij rapporteert dat het om een stabiele oplossing gaat."
+"Windows-, Mac- of Linux-PC externe toegang te krijgen tot Skolelinux. In "
+"Noorwegen is er een gemeente die sinds 2005 NX-ondersteuning biedt voor alle "
+"studenten. Zij rapporteert dat het om een stabiele oplossing gaat."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -8639,8 +8681,8 @@ msgstr ""
 "Standaard worden enkel de gedeelde mappen [homes] en [netlogon] "
 "geëxporteerd; meer voorbeelden van het gebruik van gedeelde mappen voor "
 "studenten en leerkrachten zijn te vinden in het bestand <computeroutput>/etc/"
-"samba/smb-debian-edu.conf</computeroutput> op de hoofdserver van uw Debian-"
-"Edunetwerk."
+"samba/smb-debian-edu.conf</computeroutput> op de hoofdserver van uw "
+"DebianEdu netwerk."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
 msgid "Domain Membership"
@@ -8652,9 +8694,9 @@ msgid ""
 "workstations have to join the SKOLELINUX domain provided by the Debian Edu "
 "main server."
 msgstr ""
-"Om Samba op TJENER te laten fungeren als domeinbeheerder, moeten de "
-"Windowswerkstations in uw netwerk toetreden tot het domein SKOLELINUX waarin "
-"de hoofdserver van Debian Edu voorziet."
+"Om Samba op TJENER te laten fungeren als domeinbeheerder, moeten de Windows "
+"werkstations in uw netwerk toetreden tot het domein SKOLELINUX waarin de "
+"hoofdserver van Debian Edu voorziet."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
@@ -8682,7 +8724,7 @@ msgid ""
 "authenticating as SKOLELINUX\\Administrator."
 msgstr ""
 "Het wachtwoord voor SKOLELINUX\\Administrator werd tijdens de installatie "
-"van de hoofdserver reeds voorgeconfigureerd. Maak daarom gebruik van het "
+"van de hoofdserver reeds vooraf geconfigureerd. Maak daarom gebruik van het "
 "account van de systeembeheerder om u als SKOLELINUX\\Administrator te "
 "authenticeren."
 
@@ -8852,7 +8894,7 @@ msgid ""
 "and workgroup settings\", click on \"Change Settings\""
 msgstr ""
 "een pagina met de basale systeeminformatie zal zich openen. Onder "
-"\"Computernaam, domein, instellingen voor werkgroep\", klikt u op "
+"\"Computernaam, domein, instellingen voor werkgroepen\", klikt u op "
 "\"Instellingen wijzigen\""
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><orderedlist><listitem><para>
@@ -8870,9 +8912,9 @@ msgid ""
 "joined the SKOLELINUX domain for the first time the following tasks are run:"
 msgstr ""
 "Debian Edu bevat een aantal aanmeldingsscripts die bij de eerste aanmelding "
-"van een gebruiker sommige elementen van het Windowsgebruikersprofiel "
-"voorconfigureren. Wanneer men zich voor de eerste maal aanmeldt op een "
-"Windowswerkstation dat aan het domein SKOLELINUX werd toegevoegd, worden de "
+"van een gebruiker sommige elementen van het Windowsgebruikersprofiel vooraf "
+"configureren. Wanneer men zich voor de eerste maal aanmeldt op een Windows-"
+"werkstation dat aan het domein SKOLELINUX werd toegevoegd, worden de "
 "volgende taken uitgevoerd:"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><orderedlist><listitem><para>
@@ -8909,7 +8951,7 @@ msgstr ""
 "Een aantal andere taken worden bij iedere aanmelding uitgevoerd. Voor "
 "verdere informatie hierover verwijzen we graag door naar de map "
 "<computeroutput>/etc/samba/netlogon</computeroutput> op de hoofdserver van "
-"uw Debian-Edunetwerk."
+"uw Debian Edu netwerk."
 
 #. type: Content of: <article><section><title>
 msgid "HowTos for teaching and learning"
@@ -8960,11 +9002,11 @@ msgid ""
 "\"http://docs.moodle.org/en/Main_Page\";>documentation</ulink> and <ulink url="
 "\"http://moodle.org/support/\";>support</ulink>."
 msgstr ""
-"Overal ter wereld vindt men <ulink url=\"http://moodle.org/sites/";
-"\">moodlesites</ulink>. De hoogste concentraties zijn in Europa en Noord-"
-"Amerika te vinden. Neem eens een kijkje op een site van een <ulink url="
-"\"http://moodle.org/sites/\";>instelling</ulink> bij u in de buurt om u een "
-"idee te vormen. Meer informatie vindt u op de <ulink url=\"http://moodle.org";
+"Overal ter wereld vindt men <ulink url=\"http://moodle.org/sites/\";>moodle "
+"sites</ulink>. De hoogste concentraties zijn in Europa en Noord-Amerika te "
+"vinden. Neem eens een kijkje op een site van een <ulink url=\"http://moodle.";
+"org/sites/\">instelling</ulink> bij u in de buurt om u een idee te vormen. "
+"Meer informatie vindt u op de <ulink url=\"http://moodle.org";
 "\">projectenpagina van moodle,</ulink> op de <ulink url=\"http://docs.moodle.";
 "org/en/Main_Page\">documentatiepagina</ulink> en op de <ulink url=\"http://";
 "moodle.org/support/\">ondersteuningspagina</ulink>."
@@ -9725,6 +9767,9 @@ msgid ""
 "has been dropped; oldest supported ones: i586 (like Intel Pentium and AMD "
 "K5)."
 msgstr ""
+"Linux kernel 3.16.x; bij de i386-architectuur werd de ondersteuning voor "
+"i486-processors weggelaten; de oudste ondersteunde processors zijn nu van "
+"het type i586 (zoals Intel Pentium en AMD K5)."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -9741,10 +9786,9 @@ msgid "the browsers Iceweasel 31 ESR and Chromium 38"
 msgstr "de webbrowsers Iceweasel 32 ESR en Chromium 38"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 #| msgid "LibreOffice 4.3.2"
 msgid "LibreOffice 4.3.3"
-msgstr "LibreOffice 4.3.2"
+msgstr "LibreOffice 4.3.3"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Educational toolbox GCompris 14.07"
@@ -9759,10 +9803,9 @@ msgid "GOsa 2.7.4"
 msgstr "GOsa 2.7.4"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 #| msgid "LTSP 5.5.3"
 msgid "LTSP 5.5.4"
-msgstr "LTSP 5.5.3"
+msgstr "LTSP 5.5.4"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -10098,7 +10141,7 @@ msgid ""
 "To update your local copy of the repository use the following command inside "
 "the <computeroutput>debian-edu-doc</computeroutput> directory:"
 msgstr ""
-"Om uw lokale kopie bij te werken met die uit de bewaarplaats van Git, moet u "
+"Om uw lokale kopie bij te werken met die uit de opslagruimte van Git, moet u "
 "de volgende opdracht geven terwijl u zich in de map <computeroutput>debian-"
 "edu-doc</computeroutput> bevindt:"
 
@@ -10118,7 +10161,7 @@ msgstr ""
 "over hoe u vertalingen moet bijwerken."
 
 #. <remark>
-#. status ignore</remark> 
+#. status ignore</remark>
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
 "Please keep in mind that this manual is still under development, so don't "
@@ -10133,7 +10176,7 @@ msgid ""
 "located) and Git is available at <ulink url=\"http://wiki.debian.org/Alioth/";
 "Git\"/>."
 msgstr ""
-"Basisinformatie over Alioth (de computer waarop zich onze bewaarplaats van "
+"Basisinformatie over Alioth (de computer waarop zich onze opslagruimte van "
 "Git bevindt) en over Git is te vinden op <ulink url=\"http://wiki.debian.org/";
 "Alioth/Git\"/>."
 
@@ -10148,7 +10191,7 @@ msgstr ""
 "Indien u nog geen ervaring heeft met Git, raadpleeg dan het boek <ulink url="
 "\"http://git-scm.com/book\";>Pro Git</ulink>. Het bevat een hoofdstuk over "
 "het <ulink url=\"http://git-scm.com/book/en/Git-Basics-Recording-Changes-to-";
-"the-Repository\">opslaan van veranderingen in de bewaarplaats</ulink>. "
+"the-Repository\">opslaan van veranderingen in de opslagruimte</ulink>. "
 "Wellicht wenst u ook eens te kijken naar het pakket <computeroutput>gitk</"
 "computeroutput> dat een grafische werkomgeving voor Git aanbiedt."
 
@@ -10751,11 +10794,11 @@ msgstr "Momenteel is er nog geen live cd/dvd van Jessie beschikbaar."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
 msgid "Features of the Standalone image"
-msgstr "Functionaliteit van het image voor een zelfstandige computer"
+msgstr "Functionaliteit van het image voor een autonome computer"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Almost all packages from the Standalone profile"
-msgstr "Bijna alle pakketten van het profiel voor zelfstandige computer"
+msgstr "Bijna alle pakketten van het profiel voor autonome computer"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "All packages from the laptop task"
@@ -11112,7 +11155,7 @@ msgid ""
 "the other network but no wpad.dat information is found. Workaround: Use "
 "Iceweasel or configure the proxy manually."
 msgstr ""
-"Met een bureaubladomgeving van KDE \"Plasma\" op zelfstandige en mobiele "
+"Met een bureaubladomgeving van KDE \"Plasma\" op autonome en mobiele "
 "werkstations kan het soms gebeuren dat minstens Konqueror, Chromium en Step "
 "niet automatisch goed functioneren. Dit probleem kan zich manifesteren "
 "wanneer men deze machines gebruikt buiten het hoofdnetwerk om en wanneer in "
@@ -11282,8 +11325,8 @@ msgstr ""
 "Als gebruikers zich voor de eerste keer aanmelden, krijgen ze nu een "
 "welkomstscherm. De standaard openingspagina voor Iceweasel wordt opgehaald "
 "bij LDAP tijdens de installatie en, als het netwerkprofielen betreft, bij "
-"het opstarten van de computer. Voor installaties op een zelfstandige "
-"computer is ze ingesteld op <ulink url=\"http://www.skolelinux.org/\"/>."
+"het opstarten van de computer. Voor installaties op een autonome computer is "
+"ze ingesteld op <ulink url=\"http://www.skolelinux.org/\"/>."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -11413,7 +11456,7 @@ msgid ""
 "Simplify partitioning for Standalone installs to only have a separate /home/ "
 "but no seperate /usr anymore."
 msgstr ""
-"Een vereenvoudigde schijfindeling voor installaties op een zelfstandige "
+"Een vereenvoudigde schijfindeling voor installaties op een autonome "
 "computer. Enkel /home/ wordt nog op een aparte partitie geïnstalleerd en /"
 "usr niet meer."
 
@@ -11793,7 +11836,7 @@ msgid ""
 "Replace network-manager-kde with plasma-widget-networkmanagement in the "
 "standalone KDE profile"
 msgstr ""
-"In het KDE-profiel voor zelfstandige computers werd network-manager-kde "
+"In het KDE-profiel voor autonome computers werd network-manager-kde "
 "vervangen door plasma-widget-networkmanagement"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
@@ -11974,7 +12017,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Het nieuwe hulpmiddel notify-local-users maakt het mogelijk om een bericht "
 "te sturen naar het bureaublad van alle aangemelde gebruikers. Dit is nuttig "
-"voor thin-clietservers."
+"voor thin-clientservers."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
 msgid "New in Debian Edu 5.0.6+edu1 Codename \"Lenny\" released 2010-10-05"
@@ -12167,7 +12210,7 @@ msgid ""
 "<computeroutput>bind9</computeroutput> to <computeroutput>powerdns</"
 "computeroutput>."
 msgstr ""
-"De configuratie van DNS and DHCP wordt in LDAP opgeslagen en kan met behulp "
+"De configuratie van DNS en DHCP wordt in LDAP opgeslagen en kan met behulp "
 "van <computeroutput>lwat</computeroutput> bewerkt worden. De DNS-server "
 "steunt op <computeroutput>powerdns</computeroutput> in plaats van op "
 "<computeroutput>bind9</computeroutput>."
@@ -12329,7 +12372,7 @@ msgstr "Nieuwe functionaliteit in de uitgave \"3.0r0 Terra\" van 22-07-2007"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Based on Debian 4.0 Etch released 2007-04-08."
-msgstr "Is gebaseerd op Debian 4.0 Etch, uitgegeven op 08-04-20007."
+msgstr "Is gebaseerd op Debian 4.0 Etch, uitgegeven op 08-04-2007."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Graphical installer with mouse support"
@@ -12459,7 +12502,7 @@ msgstr "Functionaliteit van versie 2.0 uitgebracht op 13-03-2006"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Based on Debian 3.1 Sarge released 2005-06-06."
-msgstr "Gebaseerd op Debian 3.1 Sarge uitgebracht op 06-06-20005."
+msgstr "Gebaseerd op Debian 3.1 Sarge uitgebracht op 06-06-2005."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Linux kernel version 2.6.8."
diff --git a/documentation/debian-edu-wheezy/debian-edu-wheezy-manual.nl.po b/documentation/debian-edu-wheezy/debian-edu-wheezy-manual.nl.po
index 8468e58..bed42d9 100644
--- a/documentation/debian-edu-wheezy/debian-edu-wheezy-manual.nl.po
+++ b/documentation/debian-edu-wheezy/debian-edu-wheezy-manual.nl.po
@@ -1,12 +1,12 @@
 # Copyright (C) 2014 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the debian-edu-doc package.
-#
 # Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014.
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2014-11-17 15:31+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-08-08 17:24+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-11-27 18:28+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -126,8 +126,8 @@ msgstr ""
 "<ulink url=\"http://www.skolelinux.org\";>Skolelinux</ulink> is een "
 "Linuxdistributie die door het Debian Edu project gemaakt wordt. Als een "
 "zogenaamde <ulink url=\"http://wiki.debian.org/DebianPureBlends\";>Debian "
-"Pure Blends</ulink> distributie (een gebruiksklaar geheel van "
-"Debianpakketten) heeft ze de status van officieel subproject van <ulink url="
+"Pure Blends</ulink> distributie (een gebruiksklaar geheel van Debian "
+"pakketten) heeft ze de status van officieel subproject van <ulink url="
 "\"http://www.debian.org\";>Debian</ulink>."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
@@ -149,9 +149,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Op 2 juli 2001 ging in Noorwegen het Skolelinux project van start en "
 "ongeveer gelijktijdig begon Raphaël Hertzog in Frankrijk met Debian-Edu. "
-"Sinds 2003 zijn beide projecten eengemaakt. Beide benamingen bleven behouden "
-"omdat \"Skole\" en (Debian-)\"Education\" in de betrokken landen goed "
-"ingeburgerde termen zijn."
+"Sinds 2003 zijn beide projecten één gemaakt. Beide benamingen bleven "
+"behouden omdat \"Skole\" en (Debian-)\"Education\" in de betrokken landen "
+"goed ingeburgerde termen zijn."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
@@ -236,7 +236,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Om de standaardconfiguratie van Skolelinux zo eenvoudig mogelijk te houden, "
 "wordt de verbinding met het internet door een afzonderlijke router verzorgd. "
-"Hoewel het mogelijk is om een Debiancomputer ook via een modem of via een "
+"Hoewel het mogelijk is om een Debian computer ook via een modem of via een "
 "ISDN-verbinding toegang tot het internet te verlenen, was het niet onze "
 "bedoeling om een dergelijke configuratie binnen Skolelinux automatisch "
 "mogelijk te maken. De aanpassingen aan de standaardsituatie die hiervoor "
@@ -267,9 +267,9 @@ msgid ""
 "terminal server."
 msgstr ""
 "Deze initiële opzet is bedoeld om te worden aangepast. Dit betekent dat u de "
-"NFS-root in syslinux kan laten wijzen naar één van de LTSP-servers of dat u "
+"NFS-root in syslinux kunt laten wijzen naar één van de LTSP-servers of dat u "
 "via het instellen van de optie next-server van DHCP (opgeslagen in LDAP) "
-"clients rechtstreeks via PXE kan laten opstarten van de terminalserver."
+"clients rechtstreeks via PXE kunt laten opstarten van de terminalserver."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -278,9 +278,9 @@ msgid ""
 "should seldom need to be changed."
 msgstr ""
 "Op de LTSP-servers bedient de DHCP-server via de tweede netwerkkaart enkel "
-"een gereserveerd netwerk (192.168.0.0/24 en 192.168.1.0/24 zijn de "
-"voorgeconfigureerde opties). Slechts uitzonderlijk zal men hieraan iets "
-"moeten veranderen."
+"een gereserveerd netwerk (192.168.0.0/24 en 192.168.1.0/24 zijn de vooraf "
+"geconfigureerde opties). Slechts uitzonderlijk zal men hieraan iets moeten "
+"veranderen."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid "The configuration of all subnets is stored in LDAP."
@@ -341,7 +341,7 @@ msgid ""
 "text."
 msgstr ""
 "Uit veiligheidsoverwegingen worden alle verbindingen waarover wachtwoorden "
-"verzonden worden, versleuteld. Geen enkel wachtwoord wordt als platte tekst "
+"verzonden worden, versleuteld. Geen enkel wachtwoord wordt als klare tekst "
 "over het netwerk verzonden."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
@@ -522,7 +522,7 @@ msgstr "ipp"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "Secure Remote Login"
-msgstr "Veilig aanmelden op afstand"
+msgstr "Veilig aanmelden over het netwerk"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid "OpenSSH"
@@ -561,7 +561,7 @@ msgid ""
 "Machine and Service Surveillance with Error Reporting, plus Status and "
 "History on the Web. Error Reporting by email"
 msgstr ""
-"Toezicht op diensten en machines met foutmelding, evenals status en "
+"Toezicht op diensten en machines met foutmeldingen, evenals status en "
 "geschiedenis op het web. Foutrapportage per e-mail"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
@@ -581,8 +581,8 @@ msgstr ""
 "zodat men er vanop elke machine toegang toe heeft. Zo hebben gebruikers "
 "toegang tot dezelfde bestanden, ongeacht de machine die ze gebruiken. De "
 "server werkt platformonafhankelijk en geeft gebruikers op Unix clients via "
-"NFS toegang tot hun bestanden, terwijl gebruikers op Windows- en "
-"Macintoshclients via SMB toegang tot hun bestanden krijgen."
+"NFS toegang tot hun bestanden, terwijl gebruikers op Windows- en Macintosh-"
+"clients via SMB toegang tot hun bestanden krijgen."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -780,9 +780,9 @@ msgid ""
 "using network-PROM (or PXE) without using the local client hard drive. The "
 "thin client setup used is that of the Linux Terminal Server Project (LTSP)."
 msgstr ""
-"Een thin-clientopstelling laat toe om eenvoudige PC's te gebruiken als "
-"(X-)terminals. Dit houdt in dat de machine wordt opgestart met een diskette "
-"of rechtstreeks vanaf de server met behulp van netwerk-PROM (of PXE) zonder "
+"Een thin-clientopstelling laat toe om eenvoudige PC's te gebruiken als (X-)"
+"terminals. Dit houdt in dat de machine wordt opgestart met een diskette of "
+"rechtstreeks vanaf de server met behulp van netwerk-PROM (of PXE) zonder "
 "gebruik te maken van de lokale harde schijf. Het thin-clientsysteem dat "
 "Skolelinux gebruikt, is dat van het Linux Terminal Server Project (LTSP)."
 
@@ -911,7 +911,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Alle gebruikersgegevens worden bijgehouden in een LDAP-register. "
 "Aanpassingen aan gebruikersaccounts worden in die gegevensbank ingevoerd. "
-"Clientcomputers doen erop beroep voor de authenticatie van gebruikers."
+"Clientcomputers doen er beroep op voor de authenticatie van gebruikers."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "Installation"
@@ -1077,9 +1077,9 @@ msgid ""
 "configuration of network components, servers and client machines."
 msgstr ""
 "Skolelinux biedt keuze uit verschillende mogelijke opstellingen. Het kan "
-"geïnstalleerd worden op slechts één zelfstandige computer, maar het kan ook "
-"een grootschalige centraal beheerde oplossing bieden aan een groep scholen "
-"in een bepaalde regio. Deze flexibiliteit vertaalt zich in grote verschillen "
+"geïnstalleerd worden op slechts één autonome computer, maar het kan ook een "
+"grootschalige centraal beheerde oplossing bieden aan een groep scholen in "
+"een bepaalde regio. Deze flexibiliteit vertaalt zich in grote verschillen "
 "inzake de configuratie van netwerkcomponenten, servers en clientmachines."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
@@ -1135,8 +1135,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "De vereisten inzake beschikbare opslagruimte zijn afhankelijk van de "
 "gebruikte profielen, maar elke schijf groter dan 25 GB zou moeten volstaan "
-"voor een werkstation of een installatie op een zelfstandige computer, 30 GB "
-"voor een thin-clientserver en tenminste 40 GB voor de hoofdserver. Zoals "
+"voor een werkstation of een installatie op een autonome computer, 30 GB voor "
+"een thin-clientserver en tenminste 40 GB voor de hoofdserver. Zoals "
 "gewoonlijk met betrekking tot opslagruimte op een hoofdserver, geldt ook "
 "hier \"hoe meer, hoe beter\"."
 
@@ -1162,7 +1162,7 @@ msgid ""
 "RAM are minimum requirements, though 512 or 1024 MiB RAM will perform "
 "considerably better. Just a faster CPU will speed things up."
 msgstr ""
-"Voor werkstations, schijfloze werkstations en zelfstandige PC's gelden de "
+"Voor werkstations, schijfloze werkstations en autonome PC's gelden de "
 "volgende minimumvereisten: 800 MHz processorsnelheid en 320 MB RAM. Maar 512 "
 "of 1024 MB RAM-geheugen zal tot aanzienlijk betere prestaties leiden, net "
 "zoals een krachtigere CPU de verwerkingssnelheid de hoogte zal injagen."
@@ -1188,7 +1188,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Indien u over schijfloze werkstations beschikt die wel degelijk een harde "
 "schijf hebben, is het aanbevolen om die als wisselgeheugen te gebruiken "
-"omdat dit sneller werkt dan gebruik maken van wisselgeheugen over het "
+"omdat dit sneller werkt dan gebruik te maken van wisselgeheugen over het "
 "netwerk."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
@@ -1246,7 +1246,7 @@ msgstr ""
 "bepaalde specifieke apparatuur Debian kan installeren, configureren en "
 "gebruiken. Potentiële kopers van dergelijke apparatuur kunnen zo vooraf "
 "nagaan of zij ondersteund wordt, en bezitters ervan hoe ze er optimaal "
-"gebruik vankunnen maken."
+"gebruik van kunnen maken."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
@@ -1285,7 +1285,7 @@ msgid ""
 "subnets are preconfigured in LDAP."
 msgstr ""
 "U kunt meerdere LTSP-servers aansluiten op het hoofdnetwerk. In LDAP werden "
-"twee verschillende subnetten voorgeconfigureerd."
+"twee verschillende subnetten vooraf geconfigureerd."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -1300,7 +1300,7 @@ msgid ""
 "You can have hundreds of other machines which will have dynamic IP addresses "
 "assigned."
 msgstr ""
-"U kunt daarnaast nog gebruik maken van honderden andere machines aan wie een "
+"U kunt daarnaast nog gebruik maken van honderden andere machines waaraan een "
 "dynamisch IP-adres toegekend zal worden."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
@@ -1628,7 +1628,7 @@ msgid ""
 "installer where you can use the mouse."
 msgstr ""
 "<emphasis role=\"strong\">Graphical install</emphasis> gebruikt het "
-"grafischeGTK-installatieprogramma waarin u de muis kunt gebruiken."
+"grafische GTK-installatieprogramma waarin u de muis kunt gebruiken."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
 msgid ""
@@ -1850,7 +1850,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Indien u op een amd64-computer met het multi-archtectuurimage het "
 "installatieprogramma in i386-modus wenst op te starten, dient u handmatig "
-"hetmenu-item <computeroutput>install</computeroutput> te kiezen (voor de "
+"het menu-item <computeroutput>install</computeroutput> te kiezen (voor de "
 "tekstmodus) of het item <computeroutput>expertgui</computeroutput> (voor de "
 "grafische modus)."
 
@@ -1956,7 +1956,7 @@ msgid ""
 "Server in addition to this one."
 msgstr ""
 "Dit is de hoofdserver (tjener) van uw school, waarop alle diensten klaar "
-"voor gebruik voorgeconfigureerd worden. U mag slechts één hoofdserver per "
+"voor gebruik vooraf geconfigureerd worden. U mag slechts één hoofdserver per "
 "school installeren! Dit profiel voorziet niet in een grafische werkomgeving. "
 "Indien u wel een grafische werkomgeving wenst op de hoofdserver, dan dient u "
 "bijkomend het profiel werkstation of thin-clientserver te installeren."
@@ -1983,7 +1983,6 @@ msgid "<emphasis role=\"strong\">Roaming workstation</emphasis>"
 msgstr "<emphasis role=\"strong\">Mobiel werkstation</emphasis>"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Same as workstation but capable of authentication using cached "
 #| "credentials, meaning it can be used outside the school network. The "
@@ -1997,14 +1996,14 @@ msgid ""
 "this profile should be selected and not 'Workstation' or 'Standalone' as "
 "suggested in earlier releases."
 msgstr ""
-"Is hetzelfde als een werkstation, maar is ook in staat de authenticatie van "
-"de gebruiker lokaal uit te voeren omdat hij een lokale kopie bijhoudt van de "
-"verificatie-informatie. Daardoor kan een mobiel werkstation ook buiten het "
-"schoolnetwerk gebruikt worden. De bestanden van de gebruiker en de "
-"configuratie van diens werkomgeving worden op de lokale harde schijf "
-"bewaard. In tegenstelling tot het advies dat we in eerdere uitgaven van "
-"Skolelinux gaven, moet u voor notebooks en laptops dit profiel kiezen en "
-"niet het profiel 'werkstation' of het profiel 'zelfstandige computer'."
+"Is hetzelfde als een werkstation, maar is in staat om authenticatie uit te "
+"voeren met behulp van lokaal opgeslagen verificatie-informatie, zodat het "
+"ook buiten het schoolnetwerk gebruikt kan worden. De bestanden van de "
+"gebruiker en de configuratie van diens werkomgeving worden op de lokale "
+"harde schijf bewaard. In tegenstelling tot het advies dat we in eerdere "
+"uitgaven van Skolelinux gaven, moet u voor persoonlijke notebooks en laptops "
+"dit profiel kiezen en niet het profiel 'werkstation' of het profiel "
+"'autonome computer'."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "<emphasis role=\"strong\">Thin-Client-Server</emphasis>"
@@ -2032,7 +2031,7 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "<emphasis role=\"strong\">Standalone</emphasis>"
-msgstr "<emphasis role=\"strong\">Zelfstandige computer</emphasis>"
+msgstr "<emphasis role=\"strong\">Autonome computer</emphasis>"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -2150,9 +2149,9 @@ msgid ""
 "network."
 msgstr ""
 "Nadat u het beheerderswachtwoord hebt ingevoerd, zal men u vragen om een "
-"grebruikersaccount aan te maken \"voor andere taken dan die van "
-"systeembeheer.\" Voor Debian Edu is dit een zeer belangrijk account: met dit "
-"account zult u het netwerk van Skolelinux beheren."
+"gebruikersaccount aan te maken \"voor andere taken dan die van systeembeheer."
+"\" Voor Debian Edu is dit een zeer belangrijk account: met dit account zult "
+"u het netwerk van Skolelinux beheren."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -2524,12 +2523,13 @@ msgid ""
 "you to define answers to the questions normally asked."
 msgstr ""
 "Zelf een opstartimage op maat aanmaken voor cd, dvd of blu-ray hoeft "
-"helemaal moeilijk te zijn, aangezien we het <ulink url=\"http://wiki.debian.";
-"org/DebianInstaller/\">installatieprogramma van Debian</ulink> gebruiken met "
-"zijn modulair ontwerp en nog andere fijne eigenschappen. In <ulink url="
-"\"http://wiki.debian.org/DebianInstaller/Preseed\";>een bestand met "
-"voorgeprogrammeerde configuratieopties</ulink> kunt u de antwoorden meegeven "
-"op vragen die u anders tijdens het installatieproces zouden gesteld worden."
+"helemaal niet moeilijk te zijn, aangezien we het <ulink url=\"http://wiki.";
+"debian.org/DebianInstaller/\">installatieprogramma van Debian</ulink> "
+"gebruiken met zijn modulair ontwerp en nog andere fijne eigenschappen. In "
+"<ulink url=\"http://wiki.debian.org/DebianInstaller/Preseed\";>een bestand "
+"met voorgeprogrammeerde configuratieopties</ulink> kunt u de antwoorden "
+"meegeven op vragen die u anders tijdens het installatieproces zouden gesteld "
+"worden."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -3253,10 +3253,10 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Om een gebruiker te wissen of zijn gegevens aan te passen, bladert u met "
 "GOsa² door de lijst van gebruikers op uw systeem. In het midden van uw "
-"scherm kunt u het \"Filter\"-kader openen. Dit is een zoekinstrumentl van "
+"scherm kunt u het \"Filter\"-kader openen. Dit is een zoekinstrument van "
 "GOsa². Indien u zich de exacte plaats van de gebruiker binnen uw "
 "boomstructuur niet meer herinnert, daalt u af naar het basisniveau van de "
-"GOsa²/LDAP boomstructuur en voert daar de zoekopdracht in met als "
+"GOsa²/LDAP boomstructuur en voert u daar de zoekopdracht in met als "
 "aangevinkte optie \"zoek in sub-bomen\"."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
@@ -3268,10 +3268,10 @@ msgid ""
 "password, take snapshot (not usable) and remove user."
 msgstr ""
 "Als u het \"Filter\"-kader gebruikt, wordt het resultaat onmiddellijk "
-"zichtbaar in het midden van de tekst van het tabeloverzicht. Iedere regel "
-"stelt een gebruikersaccount voor en de meest rechtse items op iedere regel "
-"zijn kleine icoontjes die mogelijke acties symboliseren: de regel knippen, "
-"de regel kopiëren, de gegevens van deze gebruiker bewerken, het account "
+"zichtbaar middenin de tekst met de uitdraai van de tabel. Iedere regel stelt "
+"een gebruikersaccount voor en de meest rechtse items op iedere regel zijn "
+"kleine icoontjes die mogelijke acties symboliseren: de regel knippen, de "
+"regel kopiëren, de gegevens van deze gebruiker bewerken, het account "
 "blokkeren, een wachtwoord instellen, een momentopname maken (kan niet "
 "gebruikt worden) en de gebruiker verwijderen. "
 
@@ -3326,7 +3326,7 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid "To administratively set a new password for a user"
-msgstr "Als beheerder een nieuw wachtwoord instellen voor een gebuiker"
+msgstr "Als beheerder een nieuw wachtwoord instellen voor een gebruiker"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><orderedlist><listitem><para>
 msgid "search for the user to be modified, as explained above"
@@ -3599,11 +3599,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Om een machine toe te voegen, gebruikt u het hoofdmenu van GOsa² en daarin "
 "kiest u achtereenvolgens systeem, toevoegen. U kunt een IP-adres/"
-"computernaam gebruiken uit het voorgeconfigureerde adresbereik 10.0.0.0/8. "
-"Momenteel gebruiken we slechts twee vooraf gedefinieerde vaste adressen: "
-"10.0.2.2 (tjener) en 10.0.0.1 (gateway). Het adresbereik van 10.0.16.20 tot "
-"10.0.31.254 (ruwweg het bereik 10.0.16.0/20 of 4000 computers) zijn "
-"gereserveerd voor DHCP en worden dynamisch toegewezen."
+"computernaam gebruiken uit het vooraf geconfigureerde adresbereik "
+"10.0.0.0/8. Momenteel gebruiken we slechts twee vooraf gedefinieerde vaste "
+"adressen: 10.0.2.2 (tjener) en 10.0.0.1 (gateway). Het adresbereik van "
+"10.0.16.20 tot 10.0.31.254 (ruwweg het bereik 10.0.16.0/20 of 4000 "
+"computers) zijn gereserveerd voor DHCP en worden dynamisch toegewezen."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
@@ -3622,10 +3622,10 @@ msgstr ""
 "adres toe te kennen, moet u het MAC-adres ingeven, evenals de computernaam "
 "en het IP-adres. U kunt ook de knop <computeroutput>IP voorstellen</"
 "computeroutput> aanklikken, waarop u het eerste vrije adres in het bereik "
-"10.0.0.0/8 voorgesteld wordt, Voor de eerste machine die u op deze wijze "
+"10.0.0.0/8 voorgesteld wordt. Voor de eerste machine die u op deze wijze "
 "toevoegt, zal dat hoogstwaarschijnlijk 10.0.0.2 zijn. Het is goed om u eerst "
 "een idee te vormen over uw netwerk. U kunt bijvoorbeeld het bereik 10.0.0.x "
-"met x&gt;10 and x&lt;50 voorbehouden voor servers, en x&gt;100 voor "
+"met x&gt;10 en x&lt;50 voorbehouden voor servers, en x&gt;100 voor "
 "werkstations. Vergeet niet het zopas toegevoegde apparaat te activeren. Met "
 "uitzondering van de hoofdserver zal het programma aan alle apparaten een "
 "passend icoon koppelen."
@@ -3750,9 +3750,9 @@ msgid ""
 "from modifying user entries, but the fields mean different things in this "
 "context."
 msgstr ""
-"Het model dat voor de items voor systemen gebruikt wordt, is gelijkaardig "
-"aan dat voor het bewerken van kenmerken van gebruikers, wat u reeds kent. "
-"Alleen hebben de velden in deze context een andere betekenis."
+"Het model dat voor de registratie van systemen gebruikt wordt, is "
+"gelijkaardig aan dat voor het bewerken van kenmerken van gebruikers, wat u "
+"reeds kent. Alleen hebben de velden in deze context een andere betekenis."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -4549,7 +4549,7 @@ msgid ""
 "host to one or both of these netgroups."
 msgstr ""
 "Er staan een hoop printeropdrachten te wachten in de wachtrij van CUPS. Een "
-"onbeschikbare printer Is meestal de oorzaak. Onklaar geraakte "
+"niet beschikbare printer Is meestal de oorzaak. Onklaar geraakte "
 "printerwachtrijen worden ieder uur opnieuw in gebruik gesteld op computers "
 "die lid zijn van de netgroep <computeroutput>cups-queue-autoreenable-hosts</"
 "computeroutput>. Voor die computers is normaal gesproken geen manuele "
@@ -5087,12 +5087,12 @@ msgid ""
 "spool/squid/</computeroutput> and configuring Squid to use 80% of this as "
 "its cache size."
 msgstr ""
-"Als de grootte van de partitie die gebruikt wordt door de Squidproxy, "
+"Als de grootte van de partitie die gebruikt wordt door de Squid-proxy, "
 "aangepast wordt, moet ook de waarde aangepast worden van de cachegrootte in "
 "het bestand <computeroutput>etc/squid/squid.conf</computeroutput>. Het "
 "script <computeroutput>/usr/share/debian-edu-config/tools/squid-update-"
 "cachedir</computeroutput> is een hulpmiddel dat deze taak automatisch kan "
-"uitvoeren. Het gaat na wat de actuele partitiegrootte is van "
+"uitvoeren. Het gaat na wat de actuele grootte is van de partitie "
 "<computeroutput>/var/spool/squid/</computeroutput> en stelt Squid in om 80% "
 "van die ruimte voor zijn cache te gebruiken."
 
@@ -5208,9 +5208,9 @@ msgid ""
 "To add an LDAP object using ldapvi, use object sequence number with the "
 "string <computeroutput>add</computeroutput> in front of the new LDAP object."
 msgstr ""
-"Om met behulp van ldapvi een LDAP-object toe te voegen, gebruikt u als "
-"volgnummer van het object de tekenreeks <computeroutput>add</computeroutput> "
-"aan het begin van het nieuwe LDAP-object."
+"Om met behulp van ldapvi een LDAP-object toe te voegen, gebruikt u het "
+"volgnummer van het object en laat u de tekenreeks <computeroutput>add</"
+"computeroutput> voorafgaan aan het nieuwe LDAP-object."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
@@ -5370,7 +5370,7 @@ msgstr ""
 "bijgewerkt (als er een bijgewerkte versie beschikbaar is). (Vroeger was "
 "bijkomende configuratie nodig om dit effect te bekomen, maar sinds 2011 is "
 "<ulink url=\"http://backports.debian.org/news/squeeze-backports_and_lenny-";
-"backports-sloppy_started/\">dit</ulink> niet langer nodig)."
+"backports-sloppy_started/\">dit</ulink> niet langer nodig.)"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
@@ -5811,9 +5811,9 @@ msgid ""
 "directories for each group (home0/2014, home0/2015, etc.) We want to create "
 "the users by csv import."
 msgstr ""
-"In dit voorbeeld willen we gebruikersgroepen per jaartal met een door de "
-"groep gedeelde persoonlijke werkmap (home0/2014, home0/2015, enz,) We willen "
-"de gebruikers aanmaken via het importeren van een csv-bestand."
+"In dit voorbeeld willen we gebruikersgroepen maken per jaartal met een door "
+"de groep gedeelde persoonlijke werkmap (home0/2014, home0/2015, enz.). We "
+"willen de gebruikers aanmaken via het importeren van een csv-bestand."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid "<emphasis>(as root on Tjener) </emphasis>"
@@ -6085,7 +6085,7 @@ msgid ""
 "media cause popup messages on remote LTSP clients."
 msgstr ""
 "Waarschuwing: indien u een USB-stick of een ander verwijderbaar medium in "
-"een station van een LTSP-server steekt, zullen pop-upberichten opduiken op "
+"een station van een LTSP-server steekt, zullen pop-up berichten opduiken op "
 "de schermen van de clients die ermee verbonden zijn."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
@@ -6093,7 +6093,7 @@ msgid ""
 "If remote users acknowledge the popup or use pmount from the console, they "
 "can even mount the removable devices and access the files."
 msgstr ""
-"Indien een gebruiker aan een thin client op een dergelijk pop-upbericht "
+"Indien een gebruiker aan een thin client op een dergelijk pop-up bericht "
 "reageert of aan de console het commando pmount gebruikt, kan hij het "
 "verwijderbaar medium zelfs aankoppelen en de bestanden erop bewerken."
 
@@ -6323,8 +6323,8 @@ msgid ""
 "instructions</link>."
 msgstr ""
 "Indien u GNOME of LXDE wilt gebruiken in de plaats van KDE \"Plasma\", volg "
-"dan de <link linkend=\"Installation--The_installation_process"
-"\">installatieinstructies</link>."
+"dan de <link linkend=\"Installation--The_installation_process\">installatie-"
+"instructies</link>."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
@@ -6659,8 +6659,8 @@ msgid ""
 "for each LTSP server allows only diskless and thin LTSP client selection."
 msgstr ""
 "Op het hoofdsubnet is het volledige PXE-menu beschikbaar. Op het aparte "
-"subnet van iedere LTSP-server laat het menu enkel de selectie toe van "
-"schijfloze en thin clients van LTSP."
+"subnet van iedere LTSP-server laat het menu enkel toe te kiezen tussen "
+"schijfloze of thin client van LTSP."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -7780,12 +7780,12 @@ msgid ""
 "available wherever the user logs on, provided the server is available."
 msgstr ""
 "Mobiele profielen bevatten de werkomgevingen van gebruikers met inbegrip van "
-"hunbureaubladcomponenten en -instellingen. Voorbeelden zijn eigen bestanden, "
-"de iconen op het bureaublad, menu's, schermkleuren, de instellingen voor de "
-"muis, de grootte en de plaats van vensters, de configuratie van "
-"toepassingen, netwerk- en printerkoppelingen. Mobiele profielen zijn overal "
-"beschikbaar, om het even waar de gebruiker zich aanmeldt, op voorwaarde dat "
-"de server bereikt kan worden."
+"hun bureaubladcomponenten en -instellingen. Voorbeelden zijn eigen "
+"bestanden, de iconen op het bureaublad, menu's, schermkleuren, de "
+"instellingen voor de muis, de grootte en de plaats van vensters, de "
+"configuratie van toepassingen, netwerk- en printerkoppelingen. Mobiele "
+"profielen zijn overal beschikbaar, om het even waar de gebruiker zich "
+"aanmeldt, op voorwaarde dat de server bereikt kan worden."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -7833,7 +7833,7 @@ msgstr ""
 "om te leiden naar een gewone opslag van bestanden. Dit verlegt de werklast "
 "van de gebruikers naar de systeembeheerder, terwijl het ook de complexiteit "
 "van de installatie vergroot. Er bestaan minstens drie manieren om de uit het "
-"mobiele profiel te verwijderen onderdelen, te bewerken."
+"mobiele profiel te verwijderen onderdelen te bewerken."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><section><title>
 msgid "Example smb.conf files for roaming profiles"
@@ -8241,11 +8241,11 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
 msgid "Remote Desktop"
-msgstr "Bureaublad op een andere computer (Remote Desktop)"
+msgstr "Extern Bureaublad (Remote Desktop)"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "Remote Desktop Service"
-msgstr "De dienst bureaublad op afstand (Remote Desktop Service)"
+msgstr "De dienst extern bureaublad (Remote Desktop Service)"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -8260,11 +8260,11 @@ msgstr ""
 "gecombineerde server te installeren, wordt vanaf deze uitgave ook het pakket "
 "xrdp mee geïnstalleerd. Het is een pakket dat gebruik maakt van het protocol "
 "Remote Desktop (bureaublad op een andere computer) om aan de clientcomputer "
-"op afstand een grafisch aanmeldscherm aan te bieden. Dit laat gebruikers van "
+"een extern grafisch aanmeldscherm aan te bieden. Dit laat gebruikers van "
 "Microsoft Windows toe om zonder het installeren van bijkomende programmatuur "
 "toch een verbinding te maken met een thin-clientserver die het programma "
-"xrdp uitvoert. Er wordt dan op de Windowscomputer gewoon een verbinding voor "
-"bureaublad op afstand gemaakt en de gebruiker kan zich aanmelden."
+"xrdp uitvoert. Er wordt dan op de Windowscomputer gewoon een verbinding met "
+"extern bureaublad gemaakt en de gebruiker kan zich aanmelden."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid "Additionally, xrdp can connect to a VNC server or another RDP server."
@@ -8278,13 +8278,13 @@ msgid ""
 "teachers can access Skolelinux from their home computer running Windows, Mac "
 "or Linux."
 msgstr ""
-"Sommige gemeenten bieden een dienst bureaublad op afstand aan, zodat "
-"studenten en leerkrachten toegang krijgen tot Skolelinux van thuis uit met "
-"een Windowscomputer, een Maccomputer of een Linuxcomputer."
+"Sommige gemeenten bieden een dienst extern bureaublad aan, zodat studenten "
+"en leerkrachten toegang krijgen tot Skolelinux van thuis uit met een "
+"Windowscomputer, een Maccomputer of een Linuxcomputer."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "Available Remote Desktop clients"
-msgstr "Beschikbare clients voor een bureaublad op een andere computer"
+msgstr "Beschikbare clients voor verbinding met een extern bureaublad"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -8320,9 +8320,9 @@ msgid ""
 "solution is stable."
 msgstr ""
 "De grafische client NX laat studenten en leerkrachten toe om met een "
-"Windows-, Mac- of Linux-PC vanop afstand toegang te krijgen tot Skolelinux. "
-"In Noorwegen is er een gemeente die sinds 2005 NX-ondersteuning biedt voor "
-"alle studenten. Zij rapporteert dat het om een stabiele oplossing gaat."
+"Windows-, Mac- of Linux-PC externe toegang te krijgen tot Skolelinux. In "
+"Noorwegen is er een gemeente die sinds 2005 NX-ondersteuning biedt voor alle "
+"studenten. Zij rapporteert dat het om een stabiele oplossing gaat."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -8468,8 +8468,8 @@ msgstr ""
 "Standaard worden enkel de gedeelde mappen [homes] en [netlogon] "
 "geëxporteerd; meer voorbeelden van het gebruik van gedeelde mappen voor "
 "studenten en leerkrachten zijn te vinden in het bestand <computeroutput>/etc/"
-"samba/smb-debian-edu.conf</computeroutput> op de hoofdserver van uw Debian-"
-"Edunetwerk."
+"samba/smb-debian-edu.conf</computeroutput> op de hoofdserver van uw Debian "
+"Edu netwerk."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
 msgid "Domain Membership"
@@ -8481,9 +8481,9 @@ msgid ""
 "workstations have to join the SKOLELINUX domain provided by the Debian Edu "
 "main server."
 msgstr ""
-"Om Samba op TJENER te laten fungeren als domeinbeheerder, moeten de "
-"Windowswerkstations in uw netwerk toetreden tot het domein SKOLELINUX waarin "
-"de hoofdserver van Debian Edu voorziet."
+"Om Samba op TJENER te laten fungeren als domeinbeheerder, moeten de Windows "
+"werkstations in uw netwerk toetreden tot het domein SKOLELINUX waarin de "
+"hoofdserver van Debian Edu voorziet."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
@@ -8511,7 +8511,7 @@ msgid ""
 "authenticating as SKOLELINUX\\Administrator."
 msgstr ""
 "Het wachtwoord voor SKOLELINUX\\Administrator werd tijdens de installatie "
-"van de hoofdserver reeds voorgeconfigureerd. Maak daarom gebruik van het "
+"van de hoofdserver reeds vooraf geconfigureerd. Maak daarom gebruik van het "
 "account van de systeembeheerder om u als SKOLELINUX\\Administrator te "
 "authenticeren."
 
@@ -8681,7 +8681,7 @@ msgid ""
 "and workgroup settings\", click on \"Change Settings\""
 msgstr ""
 "een pagina met de basale systeeminformatie zal zich openen. Onder "
-"\"Computernaam, domein, instellingen voor werkgroep\", klikt u op "
+"\"Computernaam, domein, instellingen voor werkgroepen\", klikt u op "
 "\"Instellingen wijzigen\""
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><orderedlist><listitem><para>
@@ -8699,9 +8699,9 @@ msgid ""
 "joined the SKOLELINUX domain for the first time the following tasks are run:"
 msgstr ""
 "Debian Edu bevat een aantal aanmeldingsscripts die bij de eerste aanmelding "
-"van een gebruiker sommige elementen van het Windowsgebruikersprofiel "
-"voorconfigureren. Wanneer men zich voor de eerste maal aanmeldt op een "
-"Windowswerkstation dat aan het domein SKOLELINUX werd toegevoegd, worden de "
+"van een gebruiker sommige elementen van het Windowsgebruikersprofiel vooraf "
+"configureren. Wanneer men zich voor de eerste maal aanmeldt op een Windows-"
+"werkstation dat aan het domein SKOLELINUX werd toegevoegd, worden de "
 "volgende taken uitgevoerd:"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><orderedlist><listitem><para>
@@ -8738,7 +8738,7 @@ msgstr ""
 "Een aantal andere taken worden bij iedere aanmelding uitgevoerd. Voor "
 "verdere informatie hierover verwijzen we graag door naar de map "
 "<computeroutput>/etc/samba/netlogon</computeroutput> op de hoofdserver van "
-"uw Debian-Edunetwerk."
+"uw Debian Edu netwerk."
 
 #. type: Content of: <article><section><title>
 msgid "HowTos for teaching and learning"
@@ -8789,11 +8789,11 @@ msgid ""
 "\"http://docs.moodle.org/en/Main_Page\";>documentation</ulink> and <ulink url="
 "\"http://moodle.org/support/\";>support</ulink>."
 msgstr ""
-"Overal ter wereld vindt men <ulink url=\"http://moodle.org/sites/";
-"\">moodlesites</ulink>. De hoogste concentraties zijn in Europa en Noord-"
-"Amerika te vinden. Neem eens een kijkje op een site van een <ulink url="
-"\"http://moodle.org/sites/\";>instelling</ulink> bij u in de buurt om u een "
-"idee te vormen. Meer informatie vindt u op de <ulink url=\"http://moodle.org";
+"Overal ter wereld vindt men <ulink url=\"http://moodle.org/sites/\";>moodle "
+"sites</ulink>. De hoogste concentraties zijn in Europa en Noord-Amerika te "
+"vinden. Neem eens een kijkje op een site van een <ulink url=\"http://moodle.";
+"org/sites/\">instelling</ulink> bij u in de buurt om u een idee te vormen. "
+"Meer informatie vindt u op de <ulink url=\"http://moodle.org";
 "\">projectenpagina van moodle,</ulink> op de <ulink url=\"http://docs.moodle.";
 "org/en/Main_Page\">documentatiepagina</ulink> en op de <ulink url=\"http://";
 "moodle.org/support/\">ondersteuningspagina</ulink>."
@@ -9713,7 +9713,7 @@ msgid ""
 "the other network but no wpad.dat information is found. Workaround: Use "
 "Iceweasel or configure the proxy manually."
 msgstr ""
-"Met een bureaubladomgeving van KDE \"Plasma\" op zelfstandige en mobiele "
+"Met een bureaubladomgeving van KDE \"Plasma\" op autonome en mobiele "
 "werkstations kan het soms gebeuren dat minstens Konqueror, Chromium en Step "
 "niet automatisch goed functioneren. Dit probleem kan zich manifesteren "
 "wanneer men deze machines gebruikt buiten het hoofdnetwerk om en wanneer in "
@@ -9987,7 +9987,7 @@ msgid ""
 "To update your local copy of the repository use the following command inside "
 "the <computeroutput>debian-edu-doc</computeroutput> directory:"
 msgstr ""
-"Om uw lokale kopie bij te werken met die uit de bewaarplaats van Git, moet u "
+"Om uw lokale kopie bij te werken met die uit de opslagruimte van Git, moet u "
 "de volgende opdracht geven terwijl u zich in de map <computeroutput>debian-"
 "edu-doc</computeroutput> bevindt:"
 
@@ -10022,7 +10022,7 @@ msgid ""
 "located) and Git is available at <ulink url=\"http://wiki.debian.org/Alioth/";
 "Git\"/>."
 msgstr ""
-"Basisinformatie over Alioth (de computer waarop zich onze bewaarplaats van "
+"Basisinformatie over Alioth (de computer waarop zich onze opslagruimte van "
 "Git bevindt) en over Git is te vinden op <ulink url=\"http://wiki.debian.org/";
 "Alioth/Git\"/>."
 
@@ -10037,7 +10037,7 @@ msgstr ""
 "Indien u nog geen ervaring heeft met Git, raadpleeg dan het boek <ulink url="
 "\"http://git-scm.com/book\";>Pro Git</ulink>. Het bevat een hoofdstuk over "
 "het <ulink url=\"http://git-scm.com/book/en/Git-Basics-Recording-Changes-to-";
-"the-Repository\">opslaan van veranderingen in de bewaarplaats</ulink>. "
+"the-Repository\">opslaan van veranderingen in de opslagruimte</ulink>. "
 "Wellicht wenst u ook eens te kijken naar het pakket <computeroutput>gitk</"
 "computeroutput> dat een grafische werkomgeving voor Git aanbiedt."
 
@@ -10640,11 +10640,11 @@ msgstr "Momenteel is er nog geen live cd/dvd van Wheezy beschikbaar."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
 msgid "Features of the Standalone image"
-msgstr "Functionaliteit van het image voor een zelfstandige computer"
+msgstr "Functionaliteit van het image voor een autonome computer"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Almost all packages from the Standalone profile"
-msgstr "Bijna alle pakketten van het profiel voor zelfstandige computer"
+msgstr "Bijna alle pakketten van het profiel voor autonome computer"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "All packages from the laptop task"
@@ -10993,8 +10993,8 @@ msgstr ""
 "Als gebruikers zich voor de eerste keer aanmelden, krijgen ze nu een "
 "welkomstscherm. De standaard openingspagina voor Iceweasel wordt opgehaald "
 "bij LDAP tijdens de installatie en, als het netwerkprofielen betreft, bij "
-"het opstarten van de computer. Voor installaties op een zelfstandige "
-"computer is ze ingesteld op <ulink url=\"http://www.skolelinux.org/\"/>."
+"het opstarten van de computer. Voor installaties op een autonome computer is "
+"ze ingesteld op <ulink url=\"http://www.skolelinux.org/\"/>."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -11124,7 +11124,7 @@ msgid ""
 "Simplify partitioning for Standalone installs to only have a separate /home/ "
 "but no seperate /usr anymore."
 msgstr ""
-"Een vereenvoudigde schijfindeling voor installaties op een zelfstandige "
+"Een vereenvoudigde schijfindeling voor installaties op een autonome "
 "computer. Enkel /home/ wordt nog op een aparte partitie geïnstalleerd en /"
 "usr niet meer."
 
@@ -11504,7 +11504,7 @@ msgid ""
 "Replace network-manager-kde with plasma-widget-networkmanagement in the "
 "standalone KDE profile"
 msgstr ""
-"In het KDE-profiel voor zelfstandige computers werd network-manager-kde "
+"In het KDE-profiel voor autonome computers werd network-manager-kde "
 "vervangen door plasma-widget-networkmanagement"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
@@ -11685,7 +11685,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Het nieuwe hulpmiddel notify-local-users maakt het mogelijk om een bericht "
 "te sturen naar het bureaublad van alle aangemelde gebruikers. Dit is nuttig "
-"voor thin-clietservers."
+"voor thin-clientservers."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
 msgid "New in Debian Edu 5.0.6+edu1 Codename \"Lenny\" released 2010-10-05"
@@ -11878,7 +11878,7 @@ msgid ""
 "<computeroutput>bind9</computeroutput> to <computeroutput>powerdns</"
 "computeroutput>."
 msgstr ""
-"De configuratie van DNS and DHCP wordt in LDAP opgeslagen en kan met behulp "
+"De configuratie van DNS en DHCP wordt in LDAP opgeslagen en kan met behulp "
 "van <computeroutput>lwat</computeroutput> bewerkt worden. De DNS-server "
 "steunt op <computeroutput>powerdns</computeroutput> in plaats van op "
 "<computeroutput>bind9</computeroutput>."
@@ -12040,7 +12040,7 @@ msgstr "Nieuwe functionaliteit in de uitgave \"3.0r0 Terra\" van 22-07-2007"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Based on Debian 4.0 Etch released 2007-04-08."
-msgstr "Is gebaseerd op Debian 4.0 Etch, uitgegeven op 08-04-20007."
+msgstr "Is gebaseerd op Debian 4.0 Etch, uitgegeven op 08-04-2007."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Graphical installer with mouse support"
@@ -12170,7 +12170,7 @@ msgstr "Functionaliteit van versie 2.0 uitgebracht op 13-03-2006"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Based on Debian 3.1 Sarge released 2005-06-06."
-msgstr "Gebaseerd op Debian 3.1 Sarge uitgebracht op 06-06-20005."
+msgstr "Gebaseerd op Debian 3.1 Sarge uitgebracht op 06-06-2005."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Linux kernel version 2.6.8."

Attachment: pgpnZgTLbnige.pgp
Description: PGP signature


--- End Message ---
--- Begin Message ---
Source: debian-edu-doc
Source-Version: 1.6~20141203~8.0+edu0~alpha1

We believe that the bug you reported is fixed in the latest version of
debian-edu-doc, which is due to be installed in the Debian FTP archive.

A summary of the changes between this version and the previous one is
attached.

Thank you for reporting the bug, which will now be closed. If you
have further comments please address them to 771231@bugs.debian.org,
and the maintainer will reopen the bug report if appropriate.

Debian distribution maintenance software
pp.
Holger Levsen <holger@debian.org> (supplier of updated debian-edu-doc package)

(This message was generated automatically at their request; if you
believe that there is a problem with it please contact the archive
administrators by mailing ftpmaster@ftp-master.debian.org)


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

Format: 1.8
Date: Wed, 03 Dec 2014 20:39:12 +0100
Source: debian-edu-doc
Binary: debian-edu-doc-en debian-edu-doc-da debian-edu-doc-nl debian-edu-doc-de debian-edu-doc-es debian-edu-doc-nb debian-edu-doc-it debian-edu-doc-fr
Architecture: source all
Version: 1.6~20141203~8.0+edu0~alpha1
Distribution: unstable
Urgency: medium
Maintainer: Debian Edu Developers <debian-edu@lists.debian.org>
Changed-By: Holger Levsen <holger@debian.org>
Description:
 debian-edu-doc-da - Danish documentation from the Debian Edu project
 debian-edu-doc-de - German documentation from the Debian Edu project
 debian-edu-doc-en - English documentation from the Debian Edu project
 debian-edu-doc-es - Spanish documentation from the Debian Edu project
 debian-edu-doc-fr - French documentation from the Debian Edu project
 debian-edu-doc-it - Italian documentation from the Debian Edu project
 debian-edu-doc-nb - Bokmål documentation from the Debian Edu project
 debian-edu-doc-nl - Dutch documentation from the Debian Edu project
Closes: 768439 771174 771231 771345 771435
Changes:
 debian-edu-doc (1.6~20141203~8.0+edu0~alpha1) unstable; urgency=medium
 .
  [ Wolfgang Schweer ]
  * documentation/scripts/get_manual: Extend regex to replace all occurrences
   of '~' (and not just '~alpha') in XML section ids with '+', so that PDF
   generation succeeds. (Closes: #768439).
  * Makefile.common:
   - Enable EPUB generation for default language en. (Closes: #771174).
   - Store images in manual specific directories instead of a common one to
    avoid linking to wrong images for the jessie and wheezy HTML manuals.
    (Closes: #771345).
   - If available use language specific images in EPUB manuals instead of
    default (en) ones. (Closes: #771435).
  * Update manuals and images from the wiki.
  * (it) Fix typos in wheezy and jessie manual translations.
  * (en, de, fr) Update jessie network architecture images.
  * (nb, nl) Fix po files by updating both using msgmerge.
 .
  [ Petter Reinholdtsen ]
  * Update audacity manual and images from the wiki.
 .
  [ Jessie Manual translation updates ]
  * German (Wolfgang Schweer)
  * Dutch (Frans Spiesschaert) (Closes: #771231)
  * Norwegian (Ingrid Irvin, Ole-Erik Yrvin, Hans Arthur Kielland
   Aanesen, Knut Yrvin, Stefan Mitchell-Lauridsen, Ragnar Wisløff,
   FourFire Le'bard) reaching 98%!
  * French (Cédric Boutillier)
  * Italian (Claudio Carboncini)
 .
  [ Wheezy Manual translation updates ]
  * German (Wolfgang Schweer)
  * Dutch (Frans Spiesschaert)
  * Norwegian (Ingrid Irvin)
 .
  [ Audacity manual translation updates ]
  * Norwegian Bokmål (Jon Nordby)
 .
  [ Rosegarden Manual translation updates ]
  * Norwegian Bokmål (Knut Yrvin, Petter Reinholdtsen)
Checksums-Sha1:
 28fd5cf3b79874172676e206393b91eff21834fb 2598 debian-edu-doc_1.6~20141203~8.0+edu0~alpha1.dsc
 bb23c38bb9060df5173dc6509dd8334ebf682bc9 40619079 debian-edu-doc_1.6~20141203~8.0+edu0~alpha1.tar.gz
 ab5a342ca0422de08b801f75f6a767ea3c96acbd 34311006 debian-edu-doc-en_1.6~20141203~8.0+edu0~alpha1_all.deb
 f6fe6f0e5cccc6f67bb93c1298c960aec1e6a735 14426094 debian-edu-doc-da_1.6~20141203~8.0+edu0~alpha1_all.deb
 6c020aaf8a344e2b362af2ca110e7ee894d92508 23344426 debian-edu-doc-nl_1.6~20141203~8.0+edu0~alpha1_all.deb
 2361b7da258bd6901cee8d6fcd0b245b489c2cca 18692296 debian-edu-doc-de_1.6~20141203~8.0+edu0~alpha1_all.deb
 0b047f63a586cfccb604225a90be0ff09ddf75ca 22253152 debian-edu-doc-es_1.6~20141203~8.0+edu0~alpha1_all.deb
 ef98b6a2f3f60b9a852538707a92fdb4b9f2a867 26272790 debian-edu-doc-nb_1.6~20141203~8.0+edu0~alpha1_all.deb
 9354c979f8c9d8539035f1c15030364257beb791 14486026 debian-edu-doc-it_1.6~20141203~8.0+edu0~alpha1_all.deb
 2319be088cf6886a5450f2fbe0080e1aef89dbc7 28507386 debian-edu-doc-fr_1.6~20141203~8.0+edu0~alpha1_all.deb
Checksums-Sha256:
 078587858fe15bb4ee75f11bdc923bf0e06cd94011b36e8062e9e11c7952bfc7 2598 debian-edu-doc_1.6~20141203~8.0+edu0~alpha1.dsc
 ca27fcda8caf3e2911f90a80dd106083c896b2743e9afde1be9773179100c2aa 40619079 debian-edu-doc_1.6~20141203~8.0+edu0~alpha1.tar.gz
 6280b508107f8d82d9416dfc81405ed4a9ac0f609e044e743b66e4a3ac29f93b 34311006 debian-edu-doc-en_1.6~20141203~8.0+edu0~alpha1_all.deb
 3ef7506352ee869f2e726a90f6c1fc40b3485efc9a7a959ecb77333ce82e997e 14426094 debian-edu-doc-da_1.6~20141203~8.0+edu0~alpha1_all.deb
 f260cc1684c58b94955af9e5f16ac56a5dc1c315104544487cdc29aba4c8dd24 23344426 debian-edu-doc-nl_1.6~20141203~8.0+edu0~alpha1_all.deb
 4ec26192a0dddd4f39fb10eb68928f5ec714d6894eb35528dccbbed6ee77d065 18692296 debian-edu-doc-de_1.6~20141203~8.0+edu0~alpha1_all.deb
 965ef8ef8bb950bdec9d7d00d0a9cb5e16849678916adc543d59ae5ad886c630 22253152 debian-edu-doc-es_1.6~20141203~8.0+edu0~alpha1_all.deb
 1f36a1159d791df3431c7259ffb8ac8f306bb09817853d4be3a07dcf5a80ab5e 26272790 debian-edu-doc-nb_1.6~20141203~8.0+edu0~alpha1_all.deb
 b06f82e1adca5be49cddb8a611c9fc4dd6f9dd0bec873709277f767662551420 14486026 debian-edu-doc-it_1.6~20141203~8.0+edu0~alpha1_all.deb
 755c5594a877f6492b7c318e9b070268a7d5e5d1423d772c2ab2d067124ce7d2 28507386 debian-edu-doc-fr_1.6~20141203~8.0+edu0~alpha1_all.deb
Files:
 fbb6df247bb2b2110c188bcf429998e1 2598 doc optional debian-edu-doc_1.6~20141203~8.0+edu0~alpha1.dsc
 a1514b988930c3633f01318a25a0781b 40619079 doc optional debian-edu-doc_1.6~20141203~8.0+edu0~alpha1.tar.gz
 e4d863571d9feb865e777911d219cccc 34311006 doc optional debian-edu-doc-en_1.6~20141203~8.0+edu0~alpha1_all.deb
 785f55b2b4c5a83a9d94c2a8e2708596 14426094 doc optional debian-edu-doc-da_1.6~20141203~8.0+edu0~alpha1_all.deb
 5819b1bb22d5aa8f207d40f9c2e684dd 23344426 doc optional debian-edu-doc-nl_1.6~20141203~8.0+edu0~alpha1_all.deb
 4e35cbd1f28922818ef50a38cd4108d4 18692296 doc optional debian-edu-doc-de_1.6~20141203~8.0+edu0~alpha1_all.deb
 61b54ab1877336337c3a59cb897cad3e 22253152 doc optional debian-edu-doc-es_1.6~20141203~8.0+edu0~alpha1_all.deb
 8d0dcb0ef253011a36c93807f3bb9591 26272790 doc optional debian-edu-doc-nb_1.6~20141203~8.0+edu0~alpha1_all.deb
 997dd0f7b9640f3cdc27a0c83bbbb143 14486026 doc optional debian-edu-doc-it_1.6~20141203~8.0+edu0~alpha1_all.deb
 d39c88a3add2eb6b5bec84c04db012e6 28507386 doc optional debian-edu-doc-fr_1.6~20141203~8.0+edu0~alpha1_all.deb

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.12 (GNU/Linux)

iQIVAwUBVH9xygkauFYGmqocAQrIHQ//Sg2zzr2g8nFJ2pKhIIuGFG1BuIceNsll
JKJf8FwdY4oDjzvaYQNSqJnyXMpz/g3tQQ767PNVmAVhMQci0E3MUfgifWCnrDoB
7nZVL6z3rWzx6nXgbTHQc6qACaMxhGej05r+rEHniC7gGevzJvInJVII9/676PAo
RfgzQFxAUMpSGDAG+D87OnlF8Xa1lwdrjiluXsB29BCLqpThPyeQDtHOhINozxp3
iqTvTv1b2+zLq6lQI9bWG0CD+f+Sv2l37eH86h+tjfKxn7kkhult4IFhrQYuH2Uo
V4LXnU2tWvg917/D6Fe2gFEhWBG6zfn9W95PzJrc/SWUFUWYeou9NScsvWfPIxbj
gFz/9n85dkGmMWyb+fraRV8CE6/PQR3yT8J0jI8Nc4v7yHcDUfX6pgiykkR9uSgr
oIj98zMcD/pAy3pyNK7d7z3eW95+vfiCyOdF6m+t93tSzxtSKQGQHpxexnaqvM2U
54mtXHmw5556Hh+pF5U1Szhg82yqkAdJNKU9ogy9fEYMuEuZT/Jddue97w7+Uzir
TJok2gNEfqf2xGrnn7JHl37EOnOSz/uh7dkL1cwQiJcqcGSZgNmjd9C/SKL+OLyd
BgwZbPL7O+A4Ucj2AzXYjasmEGE8s31qNg79QWgwuu16YvB6ve1bmE2D7bSHkH7e
qtzPaZ38ITY=
=GfzU
-----END PGP SIGNATURE-----

--- End Message ---

Reply to: