[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Nominasjon og avstemming i FRISK / nomination and voting in Free Software in The SchoolPå Norsk:

Hei,

Vi starter nå nominering av "Fri progamvare i Skolen"-medlemmer til de ulike vervene vi trenger, nomineringen vil vare i 2 uker fra nå.

Deretter vil vi stemme på de nominerte personene de neste 2 ukene og avslutte avstemning under generalforsamlingen i Oslo kl 12 den 4 desember 2010.

Vi ønsker at flest mulig folk vil hjelpe oss å nominere folk og avlegge sin stemme i forbindelse med valget, så logg deg inn på http://medlem.friprogramvareiskolen.no/ .


For å stemme må en kunne logge inn på http://medlem.friprogramvareiskolen.no/, og passord for dette kan en få tilsendt på epost ved å velge "Forgot your password?" i menyen på venstre side.  Hvis feil epostadresse er registrert i medlemsregisteret, ta kontakt med styret eller meg for å få endret den.

Se http://www.friprogramvareiskolen.no/Genfors/2010 for mer informasjon om generalforsamlingen.


---

In english:

Dear all,

We are now starting the nomination of "Free Software in The School" board position and more, the nomination will last for 2 weeks from now.

The following 2 weeks we will start voting on the nominated members and we will finnish the voting in the member meeting in Oslo, Norway at 10 pm CET on 4th December 2010.

FRiSK (Free software in schools) is the association taking care of the Skolelinux/Debian Edu project. The by-laws state that everyone supporting the goal of the assosiation are welcome as members.

The election for board-members has started, and will end 2009.12.16 - 19:30

Log on to FRiSK membership database to register to nomiate member and give your votes. http://medlem.friprogramvareiskolen.no/

Please contact the board or me if you have any questions.


Vennlig hilsen / Best regards
Arnt Ove Gregersen
Second in command board member in FRISK

Reply to: