[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#570217: marked as done ([l10n:eu] debian-edu-install 1.507~svn62731: updated Basque translation)Your message dated Wed, 03 Mar 2010 21:34:46 +0000
with message-id <E1NmwDO-0001bv-0v@ries.debian.org>
and subject line Bug#570217: fixed in debian-edu-install 1.507
has caused the Debian Bug report #570217,
regarding [l10n:eu] debian-edu-install 1.507~svn62731: updated Basque translation
to be marked as done.

This means that you claim that the problem has been dealt with.
If this is not the case it is now your responsibility to reopen the
Bug report if necessary, and/or fix the problem forthwith.

(NB: If you are a system administrator and have no idea what this
message is talking about, this may indicate a serious mail system
misconfiguration somewhere. Please contact owner@bugs.debian.org
immediately.)


-- 
570217: http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=570217
Debian Bug Tracking System
Contact owner@bugs.debian.org with problems
--- Begin Message ---
Package: debian-edu-install 
Version: 1.507~svn62731
X-Debbugs-CC: pi@beobide.net, debian-l10n-basque@lists.debian.org
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Attached Basque translation. Please, could you add it for us?

Thanks and best regards,

Dooteo
# translation of debian-edu-install_1.507_svn62731_eu.po to Basque
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Piarres Beobide <pi@beobide.net>, 2008.
# Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@euskalgnu.org>, 2010.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-edu-install_1.507_svn62731_eu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-edu-install@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-01-19 09:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-02-17 12:56+0100\n"
"Last-Translator: Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@euskalgnu.org>\n"
"Language-Team: Basque <debian-l10n-basque@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: eu\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:1001
msgid "Choose Debian Edu profile"
msgstr "Aukeratu Debian Edu profila"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Main-Server"
msgstr "Zerbitzari nagusia"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Workstation"
msgstr "Lanpostua"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Thin-Client-Server"
msgstr "Bezero arinenetzako zerbitzaria"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Standalone"
msgstr "Bakarkakoa"

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
msgid "Profile(s) to apply to this machine:"
msgstr "Profilak ordenagailu honi aplikatzeko:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
msgid "Profiles determine how the machine can be used out-of-the-box:"
msgstr "Ordenagailuan aldaketarik egin gabe nola funtzionatuko duen zehazten dute profilek:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
msgid ""
" - Main-Server: reserved for the Debian Edu server. It does not\n"
"        include any GUI (Graphical User Interface). There\n"
"        should only be one such server on a Debian Edu\n"
"        network.\n"
" - Workstation: for normal machines on the Debian Edu network.\n"
" - Thin-Client-Server:\n"
"        includes 'Workstation' and requires two network\n"
"        cards.\n"
" - Standalone: for machines meant to be used outside the Debian Edu\n"
"        network. It includes a GUI and conflicts with other\n"
"        profiles."
msgstr ""
" - Zerbitzari nagusia: Debian Edu zerbitzariarentzat gordeta. Ez du\n"
"        interfaze grafikorik. Zerbitzari bat bakarrik egon behar\n"
"        da DebianEdu sare bakoitzean.\n"
" - Lanpostua: Debian Edu sareko makina arruntentzat.\n"
" - Bezero-arinentzako zerbitzaria:\n"
"        lanpostua barneratzen du eta bi sare txartel behar\n"
"        ditu.\n"
" - Bakarkakoa: Debian Edu saretik at erabiltzeko makinentzat. Interfaze\n"
"        grafikoa barneratzen du eta beste profilekin elkarjotzen\n"
"        du."

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Minimal"
msgstr "Gutxienekoa"

#. Type: multiselect
#. Description
#. # Translators, do not translate "Sugar"
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
msgid ""
" - Main-Server: reserved for the Debian Edu server. It does not\n"
"        include any GUI (Graphical User Interface). There\n"
"        should only be one such server on a Debian Edu\n"
"        network.\n"
" - Workstation: for normal machines on the Debian Edu network.\n"
" - Thin-Client-Server:\n"
"        includes 'Workstation' and requires two network\n"
"        cards.\n"
" - Standalone: for machines meant to be used outside the Debian Edu\n"
"        network. It includes a GUI and conflicts with other\n"
"        profiles.\n"
" - Minimal:   fully integrated into the Debian Edu network but\n"
"        contains only a basic system without any GUI."
msgstr ""
" - Zerbitzari nagusia: Debian Edu zerbitzariarentzat erreserbaturik. Ez du\n"
"        interfaze grafikorik. Zerbitzari bat bakarrik egon behar\n"
"        da DebianEdu sare bakoitzean.\n"
" - Lanpostua: Debian Edu sareko makina arruntentzat.\n"
" - Bezero-arin-zerbitzaria:\n"
"lanpostua barneratzen du eta bi sare txartel behar\n"
"        ditu.\n"
" - Bakarkakoa: Debian Edu saretik at erabiltzeko makinentzat. Interfaze\n"
"        grafikoa barneratzen du eta beste profilekin elkarjotzen\n"
"        du.\n"
" - Gutxienekoa: Debian Edu sarean guztiz barneratua baina oinarrizko sistema\n"
"        bakarrik du eta ez du interfaze grafikorik."

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
msgid "Standalone profile cannot be used with other profiles"
msgstr "Bakarkako profila ezin da beste profilekin batera erabili"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
msgid ""
"The Standalone profile cannot be installed together with any other profile "
"on the same machine. Please either only choose Standalone or any other "
"combination excluding Standalone."
msgstr ""
"Bakarkako profila ezin da beste profilekin batera erabili ordenagailu berdinean. "
"Hautatu bakarkako profila edo beste edozein nahasketa baina bakarkakoa "
"kenduta."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:5001
msgid "Standalone installation is partly manual"
msgstr "Bakarkakoaren instalazioaren urrats batzuk eskuz egin behar dira"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:5001
msgid ""
"The Standalone install is currently not as automatic as the other profiles, "
"to make it easier to do manual partitioning. You are now sent to the debian-"
"installer main menu. Select \"Change debconf priority\", and choose "
"priority \"high\" to enable the automatic installation again."
msgstr ""
"Beste profiletan gertatzen denaren alderantziz, bakarkakoaren "
"instalazioa oraingoz ez da automatikoa, eskuzko partizioak egitea errazteko. "
"Orain debian-en instalatzailearen menu nagusira bidaliko zaizu. "
"Hautatu \"Aldatu debconf lehentasuna\" eta aukeratu lehentasun \"altua\" instalazio "
"automatikoa berriz gaitzeko."

#. Type: text
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:7001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:8001
msgid "Really use the automatic partitioning tool?"
msgstr "Benetan partizio automatikoaren tresna erabili?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:8001
msgid ""
"This will destroy the partition table on all disks in the machine. REPEAT: "
"THIS WILL WIPE CLEAN ALL HARD DISKS IN THE MACHINE! If you have important "
"data that are not backed up, you may want to stop now in order to do a "
"backup. In that case, you'll have to restart the installation later."
msgstr ""
"Honek diskoaren partizio taula ezabatuko du. KONTUZ: HONEK ORDENAGAILUKO DISKO "
"GOGORREKO INFORMAZIO GUZTIA EZABATUKO DU! Gorde gabeko datu garrantzitsuak "
"edukiz gero, hauxe da unea gelditu eta babeskopiak egiteko. Honetarako ordenagailua "
"berrabiarazi beharko duzu eta ondoren instalazioa berriro hasi."

#. Type: text
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid "Participate in the package usage survey?"
msgstr "Paketeen erabilpen galdeketan parte hartzea nahi duzu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid ""
"The system may anonymously supply the distribution developers with "
"statistics about the most used packages on this system. This information "
"influences decisions such as which packages should go on the first "
"distribution CD."
msgstr ""
"Sistema honek anonimoki garatzaileei posta elektronikoz sistema honetan "
"gehien erabiltzen diren paketeen estatistikak bidaliko dizkie. Informazio "
"honek erabakiak hartzen lagunduko du, banaketako aurreneko "
"CDak edukiko dituen paketeen zerrenda osatzen adibidez."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid ""
"If you choose to participate, the automatic submission script will run once "
"every week, sending statistics to the distribution developers. The collected "
"statistics can be viewed on http://popcon.debian.org/.";
msgstr ""
"Parte hartzea hautatu baduzu, astean behin bidalketa automatikoa lantzen duen "
"script-a exekutatuko da, garatzaileei estatistikak bidaliz. Jasotako estatististikak "
"hemen ikus daitezke: http://popcon.debian.org/";

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid ""
"This choice can be later modified by running \"dpkg-reconfigure popularity-"
"contest\"."
msgstr ""
"Nahi duzunean erabakiz alda dezakezu, honakoa exekutatuz: \"dpkg-reconfigure "
"popularity-contest\"."

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu main server menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:11001
msgid "Debian Edu Main-Server"
msgstr "Debian Edu zerbitzari nagusia"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu ltsp server menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:12001
msgid "Debian Edu Thin-Client-Server"
msgstr "Debian Edu bezero-arinentzako zerbitzaria"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu workstation menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:13001
msgid "Debian Edu Workstation"
msgstr "Debian Edu lanpostua"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu combo main+ltsp menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:14001
msgid "Debian Edu Main-Server and Thin-Client-Server"
msgstr "Debian Edu zerbitzari nagusia eta bezero-arinentzako zerbitzaria"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu combo main+ws menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:15001
msgid "Debian Edu Main-Server and Workstation"
msgstr "Debian Edu zerbitzari nagusia eta lanpostua"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu minimal menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:16001
msgid "Debian Edu Minimal"
msgstr "Debian Edu gutxienekoa"

#. Type: title
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:17001
#| msgid "Debian Edu Workstation"
msgid "Debian Edu package installation failed"
msgstr "Debian Edu paketearen instalazioak huts egin du"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:18001
msgid "Installation of required packages failed"
msgstr "Huts egin du beharrezkoa den paketea instalatzean"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:18001
msgid ""
"Some required packages failed to install. The packages were ${PACKAGES}. "
"Check /var/log/syslog if there is some information why this happened. The "
"installed system is not going to work properly, so the installation was "
"aborted and the system will be rebooted now."
msgstr ""
"Beharrezkoak diren pakete batzuen instalazioak huts egin du. Paketeak honakoak ziren: "
"${PACKAGES}. Begiratu /var/log/syslog zergatiaren berri buruz zerbait jakiteko. "
"Instalatutako sistemak ez duenez behar bezala funtzionatuko, instalazioa abortatu "
"egin da eta sistema berrabiaraziko da orain."

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-install-udeb.templates:1001
msgid "Install Debian Edu profile (enforce menu order)"
msgstr "Instalatu Debian Edu profila (derrigortu menuaren ordena)"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "Some errors were found during installation"
msgstr "Zenbait errore aurkitu dira instalazioan"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "${ERRORS}"
msgstr "${ERRORS}"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "Consider reporting them to the Debian Edu developers."
msgstr "Pentsatu errore horien berri emateaz debian edu garatzaileei."


--- End Message ---
--- Begin Message ---
Source: debian-edu-install
Source-Version: 1.507

We believe that the bug you reported is fixed in the latest version of
debian-edu-install, which is due to be installed in the Debian FTP archive:

debian-edu-install-udeb_1.507_all.udeb
 to main/d/debian-edu-install/debian-edu-install-udeb_1.507_all.udeb
debian-edu-install_1.507.dsc
 to main/d/debian-edu-install/debian-edu-install_1.507.dsc
debian-edu-install_1.507.tar.gz
 to main/d/debian-edu-install/debian-edu-install_1.507.tar.gz
debian-edu-install_1.507_all.deb
 to main/d/debian-edu-install/debian-edu-install_1.507_all.deb
debian-edu-profile-udeb_1.507_all.udeb
 to main/d/debian-edu-install/debian-edu-profile-udeb_1.507_all.udebA summary of the changes between this version and the previous one is
attached.

Thank you for reporting the bug, which will now be closed. If you
have further comments please address them to 570217@bugs.debian.org,
and the maintainer will reopen the bug report if appropriate.

Debian distribution maintenance software
pp.
Petter Reinholdtsen <pere@debian.org> (supplier of updated debian-edu-install package)

(This message was generated automatically at their request; if you
believe that there is a problem with it please contact the archive
administrators by mailing ftpmaster@debian.org)


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Format: 1.8
Date: Fri, 12 Feb 2010 18:32:00 +0100
Source: debian-edu-install
Binary: debian-edu-install debian-edu-profile-udeb debian-edu-install-udeb
Architecture: source all
Version: 1.507
Distribution: unstable
Urgency: low
Maintainer: Debian Edu Developers <debian-edu@lists.debian.org>
Changed-By: Petter Reinholdtsen <pere@debian.org>
Description: 
 debian-edu-install - Set d-i values to install Debian Edu without questions
 debian-edu-install-udeb - Execute Debian Edu debian-installer profile (udeb)
 debian-edu-profile-udeb - Choose Debian Edu profile (udeb)
Closes: 564626 569001 569577 570217 570420 570781
Changes: 
 debian-edu-install (1.507) unstable; urgency=low
 .
  [ Patrick Winnertz ]
  * Moved /etc/modprobe.d/debian-edu-install to
   /etc/modprobe.d/debian-edu-install.conf
 .
  [ Petter Reinholdtsen ]
  * Adjust udeb dependencies (kbd-chooser->keyboard-setup and
   netcfg->configured-network) to continue to work work with future
   debian-installer versions (Closes: #569577).
  * Enforce mode 755 on debian-edu-install-udeb/DEBIAN/isinstallable, to
   avoid lintian warning (had 775).
  * Update to standards-version 3.8.4. No changes needed.
  * Provide nslcd preseeding for Squeeze, using the same values as is
   used for libnss-ldapd in Lenny (Closes: #570781).
 .
  [ Translations]
  * Update Norwegian (nn) by Jan Roar Rød.
  * Update Basque (eu) by Iñaki Larrañaga Murgoitio. (Closes: #570217)
  * Add Slovak (sk) by Ivan Masár. (Closes: #570420)
  * Polish German (de) by Andreas B. Mundt.
  * Update Traditional Chinese (zh_TW) by Andrew Lee (李健秋).
  * Update Vietnamese (vi) by Clytie Siddall. (Closes:#569001)
  * Update Itaian (it) by Claudio Carboncini. (Closes:#564626)
Checksums-Sha1: 
 679b0b277683a8031514d0ecc7bdd7b3eb25d651 1370 debian-edu-install_1.507.dsc
 4777423bc31de787089116a1b0f57fd6e50e375c 151476 debian-edu-install_1.507.tar.gz
 ddd96f5bb3142680d0d0bb2f05036ea6023a8aee 42162 debian-edu-install_1.507_all.deb
 0761d0be7ec2fbc230a860f6a48e7a60c2b7e505 2800 debian-edu-install-udeb_1.507_all.udeb
 2b92b030eeb3929421b97b785494fdf36ae78ca3 51346 debian-edu-profile-udeb_1.507_all.udeb
Checksums-Sha256: 
 7bf596c08f75619f1bbb652b7b36194d11d9eb0aff7a5f3b355797d4d8ad4dab 1370 debian-edu-install_1.507.dsc
 9de0a864b5badb5e682677722d9835a9b0c5f1e446152672a6106a9f1ad635a4 151476 debian-edu-install_1.507.tar.gz
 0403143d7bf08ce7ff920a0fe091cf4661b36bff0cbd18d84621df715ab23b6a 42162 debian-edu-install_1.507_all.deb
 1e09d0978d2184359bdd08e03cfcbc61ed6a33d4eea51be2f4dd1e7439dbe792 2800 debian-edu-install-udeb_1.507_all.udeb
 b1a8704d63b33df44960f2fb8c8bd831f82bad1687bb025fee27e8dff9b3ed50 51346 debian-edu-profile-udeb_1.507_all.udeb
Files: 
 c14c0ce0aa4fa7cba7e13fcdd509732f 1370 misc optional debian-edu-install_1.507.dsc
 f306bd9cb424638efbd66e3da68e9728 151476 misc optional debian-edu-install_1.507.tar.gz
 a98e5f2d83c8657c7e04ae86676a0c48 42162 misc extra debian-edu-install_1.507_all.deb
 87671323a2d4df718d7f073ba4e9deaa 2800 debian-installer optional debian-edu-install-udeb_1.507_all.udeb
 93a6f2b3b4a0339a37b72a2d5f0204a1 51346 debian-installer optional debian-edu-profile-udeb_1.507_all.udeb
Package-Type: udeb

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.9 (GNU/Linux)

iD8DBQFLjsWp20zMSyow1ykRAmDDAKCDrCpLuGpDZ7gFacWTn1l2dWNH8gCeLnqb
iNqAWXJ63dCjcGONyYBVW40=
=pB2i
-----END PGP SIGNATURE-------- End Message ---

Reply to: