[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [SPAM] Companies Need YouTen e-mail jest wysyłany automatycznie !
Uprzejmie prosimy o nie odpowiadanie na poniższy e-mail.
-------------------------------------------------------

Szanowni Państwo, 
Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia naruszeń postanowień Regulaminu
szczegółowego świadczenia usług dostępu do Internetu przez
ASTER Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie dokonanych przez
Abonentów sieci ASTER można dokonać jedynie za pomocą
formularza dostępnego na stronie: http://abuse.aster.pl.

Zgłoszenia poprzez konto e-mail abuse@aster.pl nie będą procesowane.

Z poważaniem,
Departament Obsługi Klienta ASTER
http://www.aster.pl/ebok/
tel: 0-801-014-014 lub 022 4-014-014

=======================================================
This email was send automatically !
Do not reply to this email.
-------------------------------------------------------

Dear Sir or Madam,
We kindly inform you that reports of violations of the Rules and Regulations
of detailed benefits of internet access by ASTER Sp. z o.o based in Warsaw
made by ASTER subscribers can only be sent by the help of the form available
on the website: http://abuse.aster.pl.

Reports sent via E-Mail will not be processed. 

Sincerely,
Departament of Customer Service ASTER
http://www.aster.pl/ebok/
tel: 0-801-014-014 lub 022 4-014-014


Reply to: