[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Automatická odpověď v nepřítomnosti: *****SPAM***** A Breakthrough Nutrition SystemTitle: Automatická odpověď v nepřítomnosti: *****SPAM***** A Breakthrough Nutrition System

Děkujeme za váš e-mail zaslaný na adresu hiess.j@kr-vysocina.cz. Příslušná e-mailová schránka je služební schránkou kraje Vysočina.
Zaměstnanec, kterému jste adresoval(a) e-mailovou zprávu, již není ve vztahu k našemu kraji v pracovním poměru. Pokud jde o služební e-mail, prosíme o jeho opětovné zaslání na adresu elektronické podatelny posta@kr-vysocina.cz.


Reply to: