[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#480419: marked as done ([INTL:eu] debian-edu debconf templates Basque translation)Your message dated Fri, 04 Jul 2008 11:02:05 +0000
with message-id <E1KEj3F-0003zk-B7@ries.debian.org>
and subject line Bug#480419: fixed in debian-edu-install 0.670
has caused the Debian Bug report #480419,
regarding [INTL:eu] debian-edu debconf templates Basque translation
to be marked as done.

This means that you claim that the problem has been dealt with.
If this is not the case it is now your responsibility to reopen the
Bug report if necessary, and/or fix the problem forthwith.

(NB: If you are a system administrator and have no idea what this
message is talking about, this may indicate a serious mail system
misconfiguration somewhere. Please contact owner@bugs.debian.org
immediately.)


-- 
480419: http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=480419
Debian Bug Tracking System
Contact owner@bugs.debian.org with problems
--- Begin Message ---
Package: debian-edu
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Hi

Attached debian-edu debconf templates Basque translation, please add it.

thx


-- System Information:
Debian Release: lenny/sid
 APT prefers unstable
 APT policy: (500, 'unstable'), (500, 'testing'), (500, 'stable')
Architecture: i386 (i686)

Kernel: Linux 2.6.24-1-686 (SMP w/1 CPU core)
Locale: LANG=eu_ES.UTF-8, LC_CTYPE=eu_ES.UTF-8 (charmap=UTF-8)
Shell: /bin/sh linked to /bin/bash
# translation of debian-edu-install-eu.po to Euskara
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Piarres Beobide <pi@beobide.net>, 2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-edu-install-eu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-edu-install@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-04-18 20:12+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-05-09 23:32+0200\n"
"Last-Translator: Piarres Beobide <pi@beobide.net>\n"
"Language-Team: Euskara <debian-l10n-basque@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:1001
msgid "Choose Debian Edu profile"
msgstr "Hautatu Debian Edu profila"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
#: ../debian-edu-install.templates:1001 ../debian-edu-install.templates:2001
msgid "Main-Server"
msgstr "Zerbitzari-nagusia"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
#: ../debian-edu-install.templates:1001 ../debian-edu-install.templates:2001
msgid "Workstation"
msgstr "Lanpostua"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
#: ../debian-edu-install.templates:1001 ../debian-edu-install.templates:2001
msgid "Thin-Client-Server"
msgstr "Bezero-arin-zerbitzaria"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
#: ../debian-edu-install.templates:1001 ../debian-edu-install.templates:2001
msgid "Standalone"
msgstr "Bakarka"

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002 ../debian-edu-install.templates:2002
msgid "Please choose which profiles will apply to this machine."
msgstr "Mesedez hautatu profilhauetako zein dagokion makina honi."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002 ../debian-edu-install.templates:2002
msgid ""
"The profiles you choose determine how the machine can be used out-of-the-"
"box. You can choose several profiles, but you have to choose at least one."
msgstr ""
"Hautatzen duzun profilak makina \"kutxatik-kanpora\" nola erabili daitekeen "
"ezarriko du. Profil ezberdinak hautatu ditzakezu baina behintzat bat hautatu behar duzu."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002 ../debian-edu-install.templates:2002
msgid ""
"Every Debian Edu network needs one, and only one machine running the 'Main-"
"Server' profile. This machine provides the (network) services (mainly file/"
"network and LDAP), so without this machine the network does not work. Since "
"this machine will hold all data files it will need a lot of harddisk space. "
"Installing this option solely results in a machine without a Graphical User "
"Interface(=GUI), if you want a GUI you'll need to include the workstation "
"profile or 'Thin-Client-Server'."
msgstr ""
"Debian Edu sare bakoitzak 'Zerbitzaria-nagusia' erabiltzen duen zehazki makina bat "
"behar du. Makina honek hornituko ditu (sare) zerbitzuak (nagusiki fitxategi/sarea eta "
"LDAP) beraz makina hori gabe sareak ez du funtzionatuko. Makina honek datu fitxategi "
"guztiak mantenduko dituenez disko-gogor leku behar handiak izango ditu. Aukera"
"hau bakarrik instalatzean erabiltzaile interfaze grafikorik (GUI) gabeko makina bat "
"sortuko da, GUI bat nahi baduzu 'lanpostu' edo 'bezero-arin-zerbitzaria' profila ere "
"hautatu."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002 ../debian-edu-install.templates:2002
msgid ""
"Machines running the 'Workstation' profile are normal machines. Users "
"logging on a workstation are authenticated by the machine running the 'Main-"
"Server' profile, and have their documents and personal settings stored in "
"home directories on the machine running the 'Main-Server' profile."
msgstr ""
"'Lanpostu' profila erabiltzen dutenak makina arruntak dira. Lanpostu "
"batetan saioa hasten duten erabiltzaileak 'zerbitzari-nagusia' profila erabiltzen "
"duen makinak autentifikatzen ditu, baita haien dokumentuak eta ezarpen "
"pertsonalak etxe direktorioetan biltegiraturik 'zerbitzari-nagusia' profila erabiltzen "
"duen makinan."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002 ../debian-edu-install.templates:2002
msgid ""
"Machines running the 'Thin-Client-Server' profile are able to accept thin "
"client connections. This profile includes the 'Workstation' profile to "
"provide the applications also installed on a regular workstation. To prevent "
"network congestion, machines running this profile need to have two network "
"cards. All three profiles named so far can be installed on the same machine."
msgstr ""
"'Bezero-arin-zerbitzaria' exekutatzen duten makinek bezero arin konexioak "
"onartzen dituzte. Profil honek 'lanpostua' profila ere barneraturik du lanpostu "
"normal batetan dauden aplikazioak ere instalaturik izateko. Sare pilaketa "
"saihesteko profil hau exekutatzen duten makinek bi sare txartela eduki "
"behar dituzte."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002 ../debian-edu-install.templates:2002
msgid ""
"The profile 'Standalone' cannot be installed on the same machine together "
"with any of the profiles 'Main-Server', 'Thin-Client-Server' or "
"'Workstation'."
msgstr ""
"'Bakarka' profila ezin da beste profiletako batekin batera makina berdinean "
"instalatu."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002 ../debian-edu-install.templates:2002
msgid ""
"Machines running the 'Standalone' profile are meant to be run outside the "
"Debian Edu network (e.g. in the homes of pupils and teachers) as a "
"standalone machine."
msgstr ""
"'Bakarka' profila erabiltzen duten makinak DebianEdu saretik kanpora "
"bakarkakako makinak bezala erabiltzeko pentsatuak daude (adib. "
"ikasle eta irakasleen etxean)."

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
#: ../debian-edu-install.templates:2001
msgid "Barebone"
msgstr "Barebone"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:2002
msgid ""
"The 'Barebone' profile is a poor installation for admins, so that they can "
"choose what they want to install. It has network connection and is "
"integrated into the debian-edu network."
msgstr ""
"'Barebone' profila kudeatzaileentzako instalazio txiki bat da , beraiek "
"instalatu nahi duten hautatu dezaten. Sare konexioak ditu eta "
"debian-edu sare barnean dago."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
msgid "Standalone profile cannot be used with other profiles"
msgstr "Bakarka profila ezin da beste profilekin batera erabili"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
msgid ""
"The Standalone profile cannot be installed together with any other profile "
"on the same machine. Please either only choose Standalone or any other "
"combination excluding Standalone."
msgstr ""
"Bakarka profila ezin da beste profilekin batera erabili makina berdinean. "
"Mesedez hautatu bakarka profila edo beste edozein nahasketa baina bakarka "
"kenduta."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:5001
msgid "Standalone installation is partly manual."
msgstr "Bakarka instalazio zati bat eskuz egin behar da."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:5001
msgid ""
"The Standalone install is currently not as automatic as the other profiles, "
"to make it easier to do manual partitioning. You are now sent to the debian-"
"installer main menu. Select \"Change debconf priority\", and choose "
"priority \"high\" to enable the automatic installation again."
msgstr ""
"Bakarkako instalazioa une honetan ez da automatikoa beste profiletan bezala, "
"eskuzko partitzea egitea errazago egiteko. Orain debian instalatzaile menu "
"nagusira bidaliko zaizu. Hautatu \"Aldatu debconf lehentasuna\" eta hautatu "
"lehentasun \"altua\" instalazio automatikoa berriz gaitzeko."

#. Type: text
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:7001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:8001
msgid "Really use the automatic partitioning tool?"
msgstr "Benetan partizio tresna automatikoa erabili?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:8001
msgid ""
"This will destroy the partition table on all disks in the machine. REPEAT: "
"THIS WILL WIPE CLEAN ALL HARD DISKS IN THE MACHINE! If you have important "
"data that are not backed up, you may want to stop now in order to do a "
"backup. In that case, you'll have to restart the installation later."
msgstr ""
"Honek diskoaren partizio taula ezabatuko du. KONTUZ: HONEK MAKINAKO "
"DISKO GOGORREKO INFORMAZIO GUZTIA EZABATUKO DU! Gorde gabeko datu "
"garrantzitsurik baduzu orain da unea gelditu eta babes-kopiak egiteko. "
"Honetarako makina berrabiarazi beharko duzu eta ondoren instalazioa berriz hasi."

#. Type: text
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid "Participate in the package usage survey?"
msgstr "Paketeen erabilpen galdeketan parte hartzea nahi duzu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid ""
"The system may anonymously supply the distribution developers with "
"statistics about the most used packages on this system. This information "
"influences decisions such as which packages should go on the first "
"distribution CD."
msgstr ""
"Sistema honek anonimoki garatzaileei posta elektronikoz sistema honetan "
"gehien erabiltzen diren paketeen estatistikak bidaliko dizkie. Informazio "
"honek erabakiak hartzen lagunduko du, aurreneko CDak edukiko dituen paketeen "
"zerrenda osatzen adibidez."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid ""
"If you choose to participate, the automatic submission script will run once "
"every week, sending statistics to the distribution developers. The collected "
"statistics can be viewed on http://popcon.debian.org/.";
msgstr ""
"Parte hartzea hautatu baduzu, astean behin bidalketa automatiko script-a "
"exekutatuko da, garatzaileei estatistikak bidaliaz. Jasotako "
"estatististikak hemen ikus daitezke:http://popcon.debian.org/.";

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid ""
"This choice can be later modified by running \"dpkg-reconfigure popularity-"
"contest\"."
msgstr ""
"Nahi duzunean erabakiz alda dezakezu, honakoa exekutatuz: \"dpkg-reconfigure "
"popularity-contest\"."

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-install-udeb.templates:1001
msgid "Install Debian Edu profile (enforce menu order)"
msgstr "Instalatu debian edu profila (indartu menu ordena)"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:3001
msgid "Make sure the Installation CD is in the CD tray"
msgstr "Ziurtatu instalazio CDa CD-irakurlean dagoela"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:3001
msgid ""
"The installation is mostly automatic and will use the CD if it is available "
"in the CD tray, but will fail if the CD is missing. Please make sure the CD "
"is in the CD tray now."
msgstr ""
"Instalazioa gehienbat automatikoa eta CDa erabiliko du berau CD-irakurlean "
"badago, baina huts egingo du CDa ez badago. Mesedez ziurtatu zaitez "
"orain CDa irakurlean dagoela."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:4001
msgid "Something went wrong during the Debian Edu install process."
msgstr "Zerbait oker joan debian edu instalazio prozesuan."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:4001
msgid ""
"Please report the error using <URL:http://bugs.skolelinux.no/>, and remember "
"to attach the content of /var/log/installer.log to the bug report."
msgstr ""
"Mesedez berri eman <URL:http://bugs.skolelinux.no/> erabiliaz, eta ez ahaztu "
"/var/log/installer.log fitxategiaren edukia eransten programa-errore txostenean."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:4001
msgid "These are the reported errors:"
msgstr "Erreportaturiko erroreak daude:"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:4001
msgid "${errorlist}"
msgstr "${errorlist}"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:5001
msgid "The machine will now reboot"
msgstr "Makina orain berrabiarazi egin behar da"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:5001
msgid ""
"To ensure that all services and applications start correctly, the machine "
"now needs to reboot."
msgstr ""
"Zerbitzu eta aplikazio guztiak behar bezala abiarazten direla ziurtatzeko, "
"makina orain berrabiarazi behar da."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:6001
msgid "Some errors were found during installation:"
msgstr "Zenbait errore aurkitu dira instalazioan:"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:6001
msgid "${ERRORS}"
msgstr "${ERRORS}"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:6001
msgid "Consider reporting them to the Debian Edu developers."
msgstr "Pentsatu errore horien berri emateaz debian edu garatzaileei."

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:8001
msgid "Skip questions until package install (debian-edu)"
msgstr "Saltatu galderak pakete instalatu arte (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:9001
msgid "Skip questions until password (debian-edu)"
msgstr "Saltatu pasahitzari buruzko galderak (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:10001
msgid "Skip manual package selection (debian-edu)"
msgstr "Saltatu eskuzko pakete hautapena (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:11001
msgid "Check installed system (debian-edu)"
msgstr "Egiaztatu instalaturiko sistema (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:12001
msgid "Set up packages (debian-edu)"
msgstr "Konfiguratu paketeak (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:13001
msgid "Finish install (debian-edu)"
msgstr "Amaitu instalazioa (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:14001
msgid "Ask for a CD (debian-edu)"
msgstr "CD bat eskatu (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:15001
msgid "Select packages to install (debian-edu)"
msgstr "Hautatu instalatzeko paketeak (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:16001
msgid "Re-enter interactive mode for password prompt (debian-edu)"
msgstr "Birsartu modu interaktiboan pasahitza galdetzeko (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:17001
msgid "Get installation profile (debian-edu)"
msgstr "Eskuratu instalazio profila (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:18001
msgid "Check for and report installation errors (debian-edu)"
msgstr "Instalazio erroreen bila egiaztatu eta berri eman (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:19001
msgid "Override defaults with profile (debian-edu)"
msgstr "Gainidatzi lehenespenak profilarekin (debian-edu)"


--- End Message ---
--- Begin Message ---
Source: debian-edu-install
Source-Version: 0.670

We believe that the bug you reported is fixed in the latest version of
debian-edu-install, which is due to be installed in the Debian FTP archive:

debian-edu-install-udeb_0.670_all.udeb
 to pool/main/d/debian-edu-install/debian-edu-install-udeb_0.670_all.udeb
debian-edu-install_0.670.dsc
 to pool/main/d/debian-edu-install/debian-edu-install_0.670.dsc
debian-edu-install_0.670.tar.gz
 to pool/main/d/debian-edu-install/debian-edu-install_0.670.tar.gz
debian-edu-install_0.670_all.deb
 to pool/main/d/debian-edu-install/debian-edu-install_0.670_all.deb
debian-edu-profile-udeb_0.670_all.udeb
 to pool/main/d/debian-edu-install/debian-edu-profile-udeb_0.670_all.udebA summary of the changes between this version and the previous one is
attached.

Thank you for reporting the bug, which will now be closed. If you
have further comments please address them to 480419@bugs.debian.org,
and the maintainer will reopen the bug report if appropriate.

Debian distribution maintenance software
pp.
Holger Levsen <holger@debian.org> (supplier of updated debian-edu-install package)

(This message was generated automatically at their request; if you
believe that there is a problem with it please contact the archive
administrators by mailing ftpmaster@debian.org)


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Format: 1.8
Date: Fri, 04 Jul 2008 12:23:57 +0200
Source: debian-edu-install
Binary: debian-edu-install debian-edu-profile-udeb debian-edu-install-udeb
Architecture: source all
Version: 0.670
Distribution: unstable
Urgency: low
Maintainer: Debian Edu Developers <debian-edu@lists.debian.org>
Changed-By: Holger Levsen <holger@debian.org>
Description: 
 debian-edu-install - Set d-i values to install Debian Edu without questions
 debian-edu-install-udeb - Execute Debian Edu debian-installer profile
 debian-edu-profile-udeb - Choose Debian Edu profile
Closes: 480419 487415 487419 487486 487488 487500 487678 487747 487870 488352
Changes: 
 debian-edu-install (0.670) unstable; urgency=low
 .
  [ Petter Reinholdtsen ]
  * Change debian-edu-install.firstboot to touch /etc/readahead/profile-once
   after the testing is done, to run a profiling run on the next boot to
   optimize the boot speed.
  * Preseed etcinsvk/enabled to true, to handle new package split out
   from debian-edu-config.
  * Remove code and preseeding values obsoleted when base-config was
   dropped from Debian before Etch was released.
  * Remove code setting the debconf seen flag to false in the normal
   installation path, to make it possible to preseed the profile,
   partitioning and popcon question.
  * Only preseed debian-edu-install/run-firstboot if the question is not
   seen already, to allow it to be disabled using preseeding.
  * Move code releasing the unused LVM space to before packages are
   installed, to allow LVM resizing during installation.
  * Add rule to resize file systems during installation, to avoid the
   installer failing because of full file systems when there is free
   space in LVM.
  * Rewrite wget call to use -U option to set user agent string, instead
   of no longer supported --header.
  * Remove some preseeding for ltsp-client-builder which should now be
   implemented using a plugin in debian-edu-config.
  * Increase /usr/ and /var/ partition sizes for
   main-server+workstation to avoid filling up the partitions during
   installation.
  * Remove obsolete nss-ldap workaround touching file /var/lib/nss-
   ldap/bind_policy_soft during installation.
  * Add preseeding of oscinventory-agent, submitting info using http.
  * Drop udeb dependency on tzsetup-udeb. Should be enough with clock-setup
   and the ordering of the two seem to be wrong.
  * Move clock-setup dependency from debian-edu-install-udeb to
   debian-edu-profile-udeb, to see if it get it executed earlier during
   installation.
  * Change the partman priority for /debianedufreespace to 1000, to
   make sure more space is available for dynamic file system
   extension at install time.
  * Change partman priority and maximum size for the squid partition
   to 1000 and 4096 MB to allow for more caching by default, if there
   is enough disk space for it.
  * Move partman recipe generation rule from debian/rules to Makefile, to make
   it easier to keep them updated.
  * Reduce partman priority of home directory to spend less space there
   when the disk is small.
 .
  [ Holger Levsen ]
  * Include Basque translation, thanks to Piarres Beobide. (Closes: #480419)
  * Add support for a 'Sugar' profile to support standalone setups with the
   OLPC XO laptop and other devices.
  * Shorten the debian-edu-install/profile and profile-expert debconf templates
   so that they fit on all debconf frontends and are a lot easier to
   understand. . Many thanks to the mighty Christian Perrier and his mighty
   debconf template writing skills. You rock! (Closes: #487678)
   Added comments that "Sugar" should not be translated to the .po file and
   changed the debconf type from note to error, where applicable. Also thanks
   to Christian for that :-)
  * Rename the "barebone" profile to "minimal".
  * Rewritten imperative form in templates as recommended by developers
   reference 6.5.4.2
  * Remove the dots at the end of debconf notes in templates as recommended by
   developers reference 6.5.4.2
  * Remove most templates from debian-edu-install.templates, keep the
   report-bug template as it's used by the testsuite.
   I feel sorry for the translators which have translated those strings in the
   last two years, but unfortunatly these templates were left in the package.)
  * Bump Standards-version to 3.8.0
  * Add Vcs- pseudo-headers.
  * Remove now bogus versioned dependencies on debhelper, po-debconf and
   dpkg-dev.
  * Replace reference to developer.skolelinux.no by one to
   wiki.debian.org/DebianEdu in README.
  * Update French translation, thanks to Christian Perrier. (Closes: #487486)
  * Update Galician translation, thanks to Jacobo Tarrio. (Closes: #487415)
  * Update Italian translation, thanks to Claudio Carboncini.
  * Update Japanese translation, thanks to Kenshi Muto. (Closes: #487488)
  * Update Vietnamese translation, thanks Clytie Siddall. (Closes: #487500)
  * Update German translation, thanks to Helge Kreutzmann. (Closes: #487419)
  * Update Portuguese translation, thanks to Miguel Figueiredo.
   (Closes: #487747)
  * Update Russian translation, thanks to Yuri Kozlov. (Closes: #487870)
  * Update Czech translation, thanks to Miroslav Kure. (Closes: #488352)
  * debian-edu-install.firstboot: only touch /etc/readahead/profile-once if
   readahead is installed.
  * debian-edu-install.firstboot: only run the testsuite during development.
   (Tested by grepping for "-test" in sources.list.)
  * Update inline copy of laptop-detect to the version in sid (0.13-6), which
   supports kernels with the new /sys/power interface.
  * Remove Joey Hess from uploaders. Thanks for your contributions, Joey!
  * Remove Andreas Schuldei from uploaders. Thanks for your contributions,
   Andreas!
Checksums-Sha1: 
 d05b7c6039da51c457da07d066e3a1934bf6f67d 1242 debian-edu-install_0.670.dsc
 e7e819ad0c9c17f460d5c2ec9642cfd71e756558 144794 debian-edu-install_0.670.tar.gz
 3a52a88f2bd590c068d948b8358e0ccba46af33a 37408 debian-edu-install_0.670_all.deb
 c4c68e5ad9163883a3d3b1eaefe0141d26b7ddf8 2818 debian-edu-install-udeb_0.670_all.udeb
 9db6e444621f1108460d1214214547dd6605e60e 36724 debian-edu-profile-udeb_0.670_all.udeb
Checksums-Sha256: 
 ef49c3563b9b72498a9b7844cdc517a68401f9d9b6dfe3d7298861180aed6350 1242 debian-edu-install_0.670.dsc
 ae4ee4d0d3ac6bcc48821ba2455378d6803f27c65d2c761559f4a694f8d70956 144794 debian-edu-install_0.670.tar.gz
 e7bd3c3458df4a833a7b31f8629f83e90182e27079676bd58cfbc1be0d1588a0 37408 debian-edu-install_0.670_all.deb
 f1abd66840f43debfde2ccc5ce6e2e0878c4e3025cddccc23a26cd503509e451 2818 debian-edu-install-udeb_0.670_all.udeb
 db01a9d3be2a26ea5b9cc959c2c574b1ab9a9b090e2c91b7f61421959070f0a4 36724 debian-edu-profile-udeb_0.670_all.udeb
Files: 
 ebb32fe9d2b9b18cee873c0408ce1bdc 1242 misc optional debian-edu-install_0.670.dsc
 086d6ee8c24e2c814a17661e393c2e26 144794 misc optional debian-edu-install_0.670.tar.gz
 3580d628bc9df0698ec4f27a0f547543 37408 misc optional debian-edu-install_0.670_all.deb
 4b44414ab4c640a050c79df0d3ca6250 2818 debian-installer optional debian-edu-install-udeb_0.670_all.udeb
 8a5284d6e4270386caab99de920d83f2 36724 debian-installer optional debian-edu-profile-udeb_0.670_all.udeb

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.6 (GNU/Linux)

iD8DBQFIbgBqUHLQNqxYNSARArN8AKCDJ/KwOH5tPRKHLIw/Eo06RHEX3gCfZQjR
j9XVNUbJ+4OGczyoNIukzIM=
=39tv
-----END PGP SIGNATURE-------- End Message ---

Reply to: