[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Bug 1070] thin clients fail to login with ldm , daily build 01.03.2006http://bugs.skolelinux.no/show_bug.cgi?id=1070

------- Additional Comments From pere@hungry.com  2006-03-02 10:42 -------
Problemet ses i loggen: Host key verification failed.

Det betyr at ssh ikke fant serverens offentlige ssh-nøkkel, og derfor nektet
innlogging.  Det tyder på at standard IP-oppsett ikke er i bruk på
maskinen.  Er det gjort noe med IP-oppsettet til ltsp-serveren?

Hjelper det a kjøre /usr/sbin/ltsp-update-sshkeys på ltsp-serveren?  Den skal
kopiere serverens ssh-nøkkel inn i klient-omgivelsen.------- You are receiving this mail because: -------
You are the assignee for the bug, or are watching the assignee.Reply to: