[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Endre størrelsen på /dev/vg_data og /dev/vg_systemfredag 26. november 2004, 19:55, skrev Petter Reinholdtsen:
| [Axel Bojer]
|
| > /dev/ide/host2/bus0/target0/lun0/part1 - hovedpartisjon, 462,78MB
|
|  /
|
| > /dev/ide/host2/bus0/target0/lun0/part2 - hovedpartisjon, 36,82MB
|
|  swap - tyder muligens på tidlig installasjon. Tror vi endret swap
|  til å ligge på LVM. Husker ikke helt hva vi endte opp med der.
|
| > /dev/ide/host2/bus0/target0/lun0/part5 - utvidet partisjon, 8,33
|
|  vg_system
|
| > /dev/ide/host2/bus0/target0/lun0/part6 - utvidet partisjon, 24,6
|
|  vg_data
|
| Ser riktig ut. :)

Det var da enda godt :-)

| > Såvidt jeg kan forstå må man altså bruke fdisk, cfdisk el for å
| > endre på partisjon 5 eller 6, da de er utvidede (fysiske)
| > partisjoner. Eller har jeg forstått dette feil?
|
| Hvis du snakker om å endre størrelsen på dem, så lar ikke det seg
| gjøre uten videre.

Hadde en mistanke om det ja ...

| > Hvis dette er rett, er mitt videre spørsmål: Hva vinner man ved å
| > dele inn harddisken slik istedenfor å la lvm kunne flytte på _alle_
| > partisjoner selv?
|
| / må/bør være på egen partisjon, da det er et helvete å få bootet
| direkte fra LVM. Den første partisjonen inneholder kjerne og alt som
| skal til for å få tilgang til resten.

Ja, jeg ante noe slikt ...

| Årsaken til at det er to LVM volumgrupper er for å gjøre det enklere å
| utvide ved å skaffe flere disker. Da kan en sette inn ekstra disk,
| legge den disken inn i volumgruppen en ønsker å utvide. En kan også
| fjerne volumgruppen fra den originale disken og dermed ha flyttet den
| ene volumgruppen helt over på ny disk. Alt dette kan med
| hotplug-disker gjøres uten reboot. Når en så har frigjort en fysisk
| partisjon på den originale disken, så kan en legge denne partisjonen
| til i den gjenværende volumgruppen, og dermed sitte med to disker med
| hver sin volumgruppe. (Typisk vg_system på systemdisken, og vg_data
| på en datadisk.
|
| > Isåfall har jeg nemlig nå 14GB nesten ubrukelig plass på vg_data til
| > tross for at /var er full (den ligger nemlig på vg_system) og
| > skriker etter enda mer plass (den har fått alt vi har der den er).
|
| Har du vurdert å lage nye partisjoner på vg_data og montere det på
| /var/ der det er behov for mer plass? Det er det som er intensjonen
| med dagens oppsett.

Hørtes ut som en løsning. 
Vet ikke om den er den samme som Jonas sin, som hørtes litt vel kompleks ut. 
Legger ved den og svarer på engelsk, siden han svarte på det ...

Jonas sendte følgende:

So what you need to do is the following:

1) shrink e2fs partitions on vol_too_large using e2fsadm

Would this mean for instance: 
e2fsadmin -L -5GB /dev/ide/host2/bus0/target0/lun0/part6 ?

2) add temporary partition (big enough to replace) to vol_too_large

Ok, this means, I suppose: 
lvcreate MY_NEW_PARTITION /dev/ide/host2/bus0/target0/lun0/part6 
(that is on vg_data, that is «vol_too_large»)

3) remove original physical partition from vol_too_large
how?

4) repartition physical disk to split the now free partition in two

I suppose you mean using cfdisk or something?
Can someone guide me a bit closer on this?
I do not want to damage anything ... 

5) reboot to make the system recognize new partitioning names

OK

6) add first half of divided physical partition to vol_too_large

How can i make sure i am using the right part?
I suppose again you mean using cfdisk or something?
(By the way, perhaps partitionmagic can do, we have a CD here, but it did not 
start up as i tested it, our server is capable of starting from a cd, so this 
shhould not be the point though ... I also have some floppies for PM ...)

7) remove temporary partition

Ditto?

8) add second half of divided physical partition to vol_too_small

lvcreate? e2fsadm?

9) extend e2fs partitions on vol_too_small using e2fsadm

for instance
e2fsadm -L + 5G /dev/vg_system/lv_var
??

-Axel, a "simple" translator.Reply to: