[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Bug 654] New: GRUB: Error 22http://bugs.skolelinux.no/show_bug.cgi?id=654

      Summary: GRUB: Error 22
      Product: Skolelinux
      Version: pr46
     Platform: x86
    OS/Version: other
      Status: NEW
     Severity: normal
     Priority: P2
     Component: Installation system
    AssignedTo: nobody@skolelinux.no
    ReportedBy: knuti@granvin.org


Har installert Skolelinux pr46 på Compaq Professional workstation 550.
1GB minne, 1Ghz Pentium III og integrert Adaptec 7892P. Ide-kontroller veit eg ikkje av.
Det står ein 18GB SCSI-disk, kopla til Adaptec-kontrolleren og ein 120GB ide-disk kopla til den 
integrerte ide-kontrolleren. 
Installasjonen går greit, bortsett frå "grub-install (hd0,0)". Den heng lenge før den går vidare.
På tty4 kunne eg lese noko om at den ikkje fann diskettstasjonen, noko som stemmer ganske godt då 
det ikkje er nokon diskettstasjon i.

Etter ei stund går den vidare og maskina restarter. Når Grub laster, seier den:

GRUB Loading stage1.5.

GRUB loading, please wait...
Error 22

Eit kjapt søk på Google gir http://www.uruk.org/orig-grub/errors.html 
22 : "Must load Multiboot kernel before modules"

This error is returned if the module load command is used before loading a Multiboot kernel. It only 
makes sense in this case anyway, as GRUB has no idea how to communicate the presence of location of 
such modules to a non-Multiboot-aware kernel.

Kva dette tyder aner eg ikkje.

Eg har hatt problem med å starte opp operativsystem på denne maskina før. Akkurat no er SCSI-
disken(e) satt til å "komme før" ide-disken(e).
Hvis det er til hjelp kan eg endre det og installere grub på nytt eller installere basesystemet på nytt.
Håper eg har fått med all vesentlig informasjon.------- You are receiving this mail because: -------
You are the assignee for the bug, or are watching the assignee.Reply to: