[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bugzilla og nobody@skolelinux.no* Vidar Tyldum (vidar@tyldum.com) [040210 14:39]:
> Nå som devel er flytta til debian-edu kan vi ikke lengre beholde 
> oppsettet med at nobody@skolelinux.no videresender til epostlisten. 
> Meldinger uten listenavnet i To: blir stoppet.
> Midlertidig har jeg fått listemester hos Debian til å slå av denne 
> sjekken, men det vil flomme med spam.
> Er det mulig å endre dette i Bugzilla?

an other issue is the Sent-To: field in some packages, which
sends mail to devel@skolelinux.no.

vidar, can you doubelcheck with the listmasters if mail from
katie et al will get through to the debian-edu list without
bothering the ftp master with moderation mails or so?Reply to: