[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fwd: 2023-03-14-Oversetting og publisering av bøker med fri programvareTakk for omtalen av presentasjonen.  Jeg håper den ble bra.  Vet ikke
helt selv, hørte ikke etter. :)

Det er interessant å se utvekslingen rundt oversetting av fagspråk til
Svensk.  Den illustrerer godt hvordan et språk drepes - med manglende
interesse for å holde det i live. :)

Bruken av anglisismer er også utbredt i norsk, og det er svært mange
dyktige datafolk som er ute av stand til å uttrykke seg om det de driver
med uten å blande inn engelske ord.  Jeg håper oversettelsen av
Debian-håndboken kan være en liten motkraft til dette.  Husk at når
oversettelsen er komplett og korrekturlest, så kan boken gis ut og dukke
opp til et nytt publikum via nettbokhandler som Amazon og Barnes &
Noble.

-- 
Happy hacking
Petter Reinholdtsen


Reply to: