[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Automatická odpoveď v neprítomnosti: Thanks!Som na ZPC do 21.4.2004. So súrnymi vecami sa obracajte na Ing. Sviteka, ktorý ma zastupuje.

Up to 21.4.2004. I´m on training. Incoming messages are forwarded to Mr. Svitek.Reply to: