[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Discussion about wiki.debian.org/skypehi i have problem to install skype on debian  stretch.


dpkg: błąd przetwarzania pakietu skype:i386 (--install):
 problemy z zależnościami - pozostawianie nieskonfigurowanego
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu dbus (1.10.6-1)...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu mime-support (3.59)...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu hicolor-icon-theme (0.13-1)...
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
 skype:i386


libssl1.0.0:i386 this paket is not repo.

Package: libssl1.0.0 (1.0.2d-1) is Architecture Packageamd64Reply to: