[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Khai giang lop hoc Du Toan!!! (27/8/2011 - Tp.HCM)CÃ?NG TY Cá»? PHẦN TƯ VẤN Ä?ẦU TƯ XÃ?Y Dá»°NG AN VIá»?T
THÃ?NG BÃ?O KHAI GIẢNG Lá»?P Dá»° TOÃ?N VÃ? Ä?O BÃ?C TIÃ?N LƯỢNG TẠI TPHCM NGÃ?Y 27/8/2011.

Thân má»?i các bạn sinh viên, Quý công ty, doanh nghiá»?p, những ngÆ°á»?i có nhu cầu tìm hiá»?u vá»? Dá»± Toán Ä?Ä?ng kí tham dá»± khóa há»?c.

I. Ná»?i dung há»?c: 
- Há»?c viên sẽ Ä?ược há»?c các kiến thức cÆ¡ bản và chuyên sâu vá»? Ä?o bóc tiên lượng và lập dá»± toán;
 -Cách lập dá»± toán hoàn chá»?nh má»?t công trình và cách sá»­ dụng phần má»?m dá»± toán Ä?á»? lập dá»± toán xây dá»±ng công trình; 
-Tìm hiá»?u vá»? cách áp dụng Ä?á»?nh mức, chiết tính Ä?Æ¡n giá xây dá»±ng công trình, cách vận dụng các vÄ?n bản, chế Ä?á»? chính sách của Nhà nÆ°á»?c; 
-Cách tính và lập dá»± toán, chi phí tÆ° vấn Ä?ầu tÆ° xây dá»±ng công trình, chi phí quản lý dá»± án; 
-Thá»±c hành các bài tập trắc nghiá»?m, giải Ä?áp các tình huá»?ng thá»±c tế vào cuá»?i má»?i buá»?i há»?c....

II. Lợi ích khi tham gia l�p h�c:
-	Há»?c viên Ä?ược nhận chứng chá»? sau khi hoàn thành khóa há»?c.
-	Ä?ược cung cấp tài liá»?u các vÄ?n bản pháp luật má»?i miá»?n phí và Ä?ược giảng viên giải Ä?áp thắc mắc, tháo gỡ vÆ°á»?ng mắc trong công tác Ä?ấu thầu tại cÆ¡ quan, Ä?Æ¡n vá»?.
-	Ä?ược cung cấp miá»?n phí tài liá»?u há»?c tập, Ä?Ä©a CD hÆ°á»?ng dẫnâ?¦
-	Ä?ược thá»±c hành làm dá»± toán trá»±c tiếp bằng phần má»?m dá»± toán dá»± thầu G8 có bản quyá»?n.
-   Thá»±c hành trá»±c tiếp trên máy tính vá»?i sá»± tham gia giảng dạy của TS.Ngô Quang TÆ°á»?ng â?? GV. Ä?H Bách Khoa TPHCM và các chuyên viên dá»± toán khác.
Chúng tôi cam kết Ä?ảm bảo sau khóa há»?c các bạn có thá»? làm Ä?ược dá»± toán, dá»± thầu tất cả các loại hình công trình: Dân dụng; Giao thông; Công nghiá»?p; Thủy lợi; hoặc các loại dá»± toán Ä?iá»?n nÆ°á»?c, cây xanh, chiếu sáng, khảo sát...
LÆ°u ý: Há»?c viên chá»? Ä?ược cấp chứng chá»? khi tham dá»± Ä?ầy Ä?ủ các buá»?i há»?c và vượt qua bài kiá»?m tra cuá»?i khóa.

III. Thá»?i gian há»?c và thủ tục Ä?Ä?ng kí:
- Thá»?i gian há»?c: 6 buá»?i (từ ngày 27/8/2011 Ä?ến ngày 4/9/2011) há»?c chiá»?u thứ 7+  cả ngày chủ nhật (sáng từ 8h Ä?ến 12h; chiá»?u từ 1h Ä?ến 5h)
- Há»?c viên làm thủ tục nhập há»?c ná»?p 02 ảnh 3x4 và Ä?iá»?n vào phiếu cung cấp thông tin Ä?á»? làm cÄ?n cứ cấp chứng chá»?.
- Ä?á»?a Ä?iá»?m há»?c: sá»? 10 Ä?Æ°á»?ng 3/2 phÆ°á»?ng 12 Quận 10 TPHCM (Há»?c viá»?n hành chính Quá»?c gia TPHCM)
Lá»? phí: 1.400.000 VNÄ?/khóa. (chi phí Ä?ã bao gá»?m tài liá»?u và lá»? phí cấp chứng chá»?)
-	Giảm 20% (còn 1.120.000VND/khóa) há»?c phí cho những há»?c viên Ä?Ä?ng kí và Ä?óng phí trÆ°á»?c ngày 10/8/2011.
-	Giảm 10% (còn 1.260.000VND/khóa) há»?c phí cho các công ty, tá»? chức Ä?Ä?ng kí từ 5 há»?c viên trá»? lên.
-	Tặng 2 bá»? phần má»?m Dá»± Toán dá»± thầu G8 có bản quyá»?n (trá»? giá 1.000.000 VNÄ?/bản) cho 2 há»?c viên có kết quả xuất sắc sau khóa há»?c.
Ä?á»?a chá»? nhận phiếu Ä?Ä?ng kí thông tin và ná»?p há»?c phí: 
VPGD Cty CP TÆ° vấn Ä?ầu tÆ° Xây dá»±ng An Viá»?t: 75 Nguyá»?n VÄ?n Lượng -P.17-Q.Gò Vấp TPHCM
Email: thanhson@anviet.edu.vn â?? thanhsong8@gmail.com 
Má»?i thắc mắc vá»? lá»?p há»?c các bạn vui lòng liên há»? Ä?iá»?n thoại: 0168.314.8282 â?? 082.2238663 (Mr.SÆ¡n)
CTY CP TƯ VẤN Ä?ẦU TƯ XD AN VIá»?T
Giám Ä?á»?c
Nguy�n Tiến ToànReply to: