[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#611521: [INTL:da] Danish translation of release-notesPackage: release-notes
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish release-notes translation.

joe@joe-desktop:~/over/debianudg$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null release-notes.po
release-notes.po: 139 oversatte tekster.

bye
Joe

this one fixes an error and fuzzy

# type: Content of: <book><bookinfo><authorgroup><author>
#: en/release-notes.dbk:261
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Steve</firstname> <surname>McIntyre</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Steve</firstname> <surname>McIntyre</surname>"

# type: Content of: <book><bookinfo><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:265
msgid "Debian CDs"
msgstr "Debian cd'er"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:320
msgid "BD"
msgstr "BD"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:321
msgid "Blu-ray Disc"
msgstr "blu-ray-disk"
# Danish translation of release-notes for Debian 6
# Copyright (C) 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 Free Software Foundation, Inc.
#
# Martin Bagge <brother@bsnet.se>, 2009, 2011.
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2011.
#
# XXX hvem har været med til at oversætte?
# XXX er "og mange flere" korrekt (hvordan står det på siden?)
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: release-notes 6.0 release-notes.po\n"
"POT-Creation-Date: 2011-02-05 13:48+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-02-14 01:18+0100\n"
"Last-Translator: Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: da\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

# type: Attribute 'lang' of: <book>
#: en/release-notes.dbk:8
msgid "en"
msgstr "da"

# type: Content of: <book><title>
#: en/release-notes.dbk:9
msgid "Release Notes for &debian; &release; (&releasename;), &arch-title;"
msgstr "Udgivelsesnoter til &debian; &release; (&releasename;), &arch-title;"

# type: Content of: <book><subtitle>
#: en/release-notes.dbk:11
msgid ""
"<ulink url=\"http://www.debian.org/doc/\";>The Debian Documentation Project</"
"ulink>"
msgstr ""
"<ulink url=\"http://www.debian.org/doc/\";>Debian-dokumentationsprojektet</"
"ulink>"

# type: Content of: <book><bookinfo><editor>
#: en/release-notes.dbk:16
msgid ""
"<editor> <firstname>Steve</firstname> <surname>Langasek</surname> "
"<email>vorlon@debian.org</email> </editor> <editor> <firstname>W. Martin</"
"firstname> <surname>Borgert</surname> <email>debacle@debian.org</email> </"
"editor> <editor> <firstname>Javier</firstname> <surname>Fernandez-Sanguino</"
"surname> <email>jfs@debian.org</email> </editor> <editor> <firstname>Julien</"
"firstname> <surname>Cristau</surname> <email>jcristau@debian.org</email> </"
"editor> <editor condition=\"fixme\"> <firstname></firstname> <surname></"
"surname>"
msgstr ""
"<editor> <firstname>Steve</firstname> <surname>Langasek</surname> "
"<email>vorlon@debian.org</email> </editor> <editor> <firstname>W. Martin</"
"firstname> <surname>Borgert</surname> <email>debacle@debian.org</email> </"
"editor> <editor> <firstname>Javier</firstname> <surname>Fernandez-Sanguino</"
"surname> <email>jfs@debian.org</email> </editor> <editor> <firstname>Julien</"
"firstname> <surname>Cristau</surname> <email>jcristau@debian.org</email> </"
"editor> <editor condition=\"fixme\"> <firstname></firstname> <surname></"
"surname>"

# type: Content of: <book><bookinfo><editor><contrib>
#: en/release-notes.dbk:39
msgid "There were more people!"
msgstr "Og mange flere!"

# type: Content of: <book><bookinfo>
#: en/release-notes.dbk:40
msgid "</editor>"
msgstr "</editor>"

# type: Content of: <book><bookinfo><pubdate>
#: en/release-notes.dbk:41
msgid "2010-11-12"
msgstr "2010-11-12"

# type: Content of: <book><bookinfo><legalnotice><para>
#: en/release-notes.dbk:44
msgid ""
"This document is free software; you can redistribute it and/or modify it "
"under the terms of the GNU General Public License, version 2, as published "
"by the Free Software Foundation."
msgstr ""
"Dette dokument er fri software. Du kan videredistribuere og/eller modificere "
"det under de betingelser, som er angivet i GNU General Public License, version "
"2, som er udgivet af Free Software Foundation."

# type: Content of: <book><bookinfo><legalnotice><para>
#: en/release-notes.dbk:50
msgid ""
"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
"more details."
msgstr ""
"Dette dokument distribueres i håb om at det vil vise sig nyttigt, men UDEN "
"NOGEN FORM FOR GARANTI, uden selv de underforståede garantier omkring "
"SALGBARHED eller EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÃ?L. Yderligere detaljer kan "
"læses i GNU General Public License."

# type: Content of: <book><bookinfo><legalnotice><para>
#: en/release-notes.dbk:57
msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
msgstr ""
"Du bør have modtaget en kopi af GNU General Public License sammen med dette "
"dokument. Hvis ikke, så skriv til Free software Foundation, Inc., 51 "
"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."

# type: Content of: <book><bookinfo><legalnotice><para>
#: en/release-notes.dbk:62
msgid ""
"The license text can also be found at <ulink url=\"http://www.gnu.org/";
"licenses/gpl-2.0.html\"/> and <filename>/usr/share/common-licenses/GPL-2</"
"filename> on &debian;."
msgstr ""
"Licensteksten kan også findes på <ulink url=\"http://www.gnu.org/licenses/";
"gpl-2.0.html\"/> og <filename>/usr/share/common-licenses/GPL-2</filename> på "
"&debian;."

# type: Content of: <book><appendix><title>
#: en/release-notes.dbk:85
msgid "Contributors to the Release Notes"
msgstr "Bidragydere til udgivelsesnoterne"

# type: Content of: <book><appendix><para>
#: en/release-notes.dbk:87
msgid ""
"Many people helped with the release notes, including, but not limited to"
msgstr "Mange har hjulpet til med udgivelsesnoterne, blandt andre"

# type: Content of: <book><bookinfo><authorgroup><author>
#. alphabetical (LANG=C sort) order by firstname 
#. the contrib will not be printed, but is a reminder for the editor 
#: en/release-notes.dbk:92
msgid "<author> <firstname>Adam</firstname> <surname>Di Carlo</surname>"
msgstr "<author> <firstname>Adam</firstname> <surname>Di Carlo</surname>"

# type: Content of: <book><bookinfo><authorgroup><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:95 en/release-notes.dbk:180
msgid "previous releases"
msgstr "tidligere udgaver"

# type: Content of: <book><bookinfo><authorgroup><author>
#: en/release-notes.dbk:96
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Andreas</firstname> <surname>Barth</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Andreas</firstname> <surname>Barth</surname>"

# type: Content of: <book><bookinfo><authorgroup><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:100 en/release-notes.dbk:110 en/release-notes.dbk:115
msgid "previous release"
msgstr "tidligere udgave"

# type: Content of: <book><bookinfo><authorgroup><author>
#: en/release-notes.dbk:101
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Andrei</firstname> <surname>Popescu</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Andrei</firstname> <surname>Popescu</surname>"

# type: Content of: <book><bookinfo><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:105 en/release-notes.dbk:135 en/release-notes.dbk:210
#: en/release-notes.dbk:225
msgid "various contributions"
msgstr "forskellige bidrag"

# type: Content of: <book><bookinfo><authorgroup><author>
#: en/release-notes.dbk:106
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Anne</firstname> <surname>Bezemer</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Anne</firstname> <surname>Bezemer</surname>"

# type: Content of: <book><bookinfo><authorgroup><author>
#: en/release-notes.dbk:111
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Bob</firstname> <surname>Hilliard</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Bob</firstname> <surname>Hilliard</surname>"

# type: Content of: <book><bookinfo><authorgroup><author>
#: en/release-notes.dbk:116
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Charles</firstname> <surname>Plessy</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Charles</firstname> <surname>Plessy</surname>"

# type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:120
msgid "description of GM965 issue"
msgstr "beskrivelse af GM965-problemet"

# type: Content of: <book><bookinfo><authorgroup><author>
#: en/release-notes.dbk:121
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Christian</firstname> <surname>Perrier</"
"surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Christian</firstname> <surname>Perrier</"
"surname>"

# type: Content of: <book><bookinfo><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:125
msgid "Lenny installation"
msgstr "Lenny-installation"

# type: Content of: <book><bookinfo><authorgroup><author>
#: en/release-notes.dbk:126
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Daniel</firstname> <surname>Baumann</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Daniel</firstname> <surname>Baumann</surname>"

# type: Content of: <book><bookinfo><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:130
msgid "Debian Live"
msgstr "Debian Live"

# type: Content of: <book><bookinfo><authorgroup><author>
#: en/release-notes.dbk:131
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Eddy</firstname> <surname>PetriÈ?or</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Eddy</firstname> <surname>PetriÈ?or</surname>"

# type: Content of: <book><bookinfo><authorgroup><author>
#: en/release-notes.dbk:136
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Emmanuel</firstname> <surname>Kasper</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Emmanuel</firstname> <surname>Kasper</surname>"

# type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:140
msgid "backports"
msgstr "bagudporteringer"

# type: Content of: <book><bookinfo><authorgroup><author>
#: en/release-notes.dbk:141
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Esko</firstname> <surname>Arajärvi</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Esko</firstname> <surname>Arajärvi</surname>"

# type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:145
msgid "rework X11 upgrade"
msgstr "omarbejdning af X11-opgraderingen"

# type: Content of: <book><bookinfo><authorgroup><author>
#: en/release-notes.dbk:146
msgid "</author>, <author> <firstname>Frans</firstname> <surname>Pop</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Frans</firstname> <surname>Pop</surname>"

# type: Content of: <book><bookinfo><authorgroup><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:150 en/release-notes.dbk:235 en/release-notes.dbk:260
msgid "previous release (Etch)"
msgstr "tidligere udgave (Etch)"

# type: Content of: <book><bookinfo><authorgroup><author>
#: en/release-notes.dbk:151
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Giovanni</firstname> <surname>Rapagnani</"
"surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Giovanni</firstname> <surname>Rapagnani</"
"surname>"

# type: Content of: <book><bookinfo><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:155 en/release-notes.dbk:215 en/release-notes.dbk:250
msgid "innumerable contributions"
msgstr "utallige bidrag"

# type: Content of: <book><bookinfo><authorgroup><author>
#: en/release-notes.dbk:156
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Gordon</firstname> <surname>Farquharson</"
"surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Gordon</firstname> <surname>Farquharson</"
"surname>"

# type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:160 en/release-notes.dbk:200
msgid "ARM port issues"
msgstr "Problemer med ARM-porteringen"

# type: Content of: <book><bookinfo><authorgroup><author>
#: en/release-notes.dbk:161
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Javier</firstname> <surname>Fernández-"
"Sanguino Peña</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Javier</firstname> <surname>Fernández-"
"Sanguino Peña</surname>"

# type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:165
msgid "previous release (Etch), Squeeze release"
msgstr "tidligere udgave (Etch), Squeeze-udgaven"

# type: Content of: <book><bookinfo><authorgroup><author>
#: en/release-notes.dbk:166
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Jens</firstname> <surname>Seidel</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Jens</firstname> <surname>Seidel</surname>"

# type: Content of: <book><bookinfo><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:170
msgid "German translation, innumerable contributions"
msgstr "Tysk oversættelse, utallige andre bidrag"

# type: Content of: <book><bookinfo><authorgroup><author>
#: en/release-notes.dbk:171
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Jonas</firstname> <surname>Meurer</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Jonas</firstname> <surname>Meurer</surname>"

# type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:175 en/release-notes.dbk:205
msgid "syslog issues"
msgstr "syslog-problemer"

# type: Content of: <book><bookinfo><authorgroup><author>
#: en/release-notes.dbk:176
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Josip</firstname> <surname>Rodin</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Josip</firstname> <surname>Rodin</surname>"

# type: Content of: <book><bookinfo><authorgroup><author>
#: en/release-notes.dbk:181
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Justin B</firstname> <surname> Rye</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Justin B</firstname> <surname> Rye</surname>"

# type: Content of: <book><bookinfo><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:185
msgid "English fixes"
msgstr "Korrektur til engelsk udgave"

# type: Content of: <book><bookinfo><authorgroup><author>
#: en/release-notes.dbk:186
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>LaMont</firstname> <surname>Jones</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>LaMont</firstname> <surname>Jones</surname>"

# type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:190
msgid "description of NFS issues"
msgstr "beskrivelse af NFS-problemer"

# type: Content of: <book><bookinfo><authorgroup><author>
#: en/release-notes.dbk:191
msgid "</author>, <author> <firstname>Luk</firstname> <surname>Claes</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Luk</firstname> <surname>Claes</surname>"

# type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:195
msgid "editors motivation manager"
msgstr "ansvarlig for at opmuntre andre forfattere"

# type: Content of: <book><bookinfo><authorgroup><editor>
#: en/release-notes.dbk:196
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Martin</firstname> <surname>Michlmayr</"
"surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Martin</firstname> <surname>Michlmayr</"
"surname>"

# type: Content of: <book><bookinfo><authorgroup><author>
#: en/release-notes.dbk:201
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Michael</firstname> <surname>Biebl</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Michael</firstname> <surname>Biebl</surname>"

# type: Content of: <book><bookinfo><authorgroup><editor>
#: en/release-notes.dbk:206
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Moritz</firstname> <surname>Mühlenhoff</"
"surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Moritz</firstname> <surname>Mühlenhoff</"
"surname>"

# type: Content of: <book><bookinfo><authorgroup><author>
#: en/release-notes.dbk:211
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Noah</firstname> <surname>Meyerhans</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Noah</firstname> <surname>Meyerhans</surname>"

# type: Content of: <book><bookinfo><authorgroup><author>
#: en/release-notes.dbk:216
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Noritada</firstname> <surname>Kobayashi</"
"surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Noritada</firstname> <surname>Kobayashi</"
"surname>"

# type: Content of: <book><bookinfo><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:220
msgid "Japanese translation (coordination), innumerable contributions"
msgstr "Koordination af japansk oversættelse, utallige andre bidrag"

# type: Content of: <book><bookinfo><authorgroup><author>
#: en/release-notes.dbk:221
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Osamu</firstname> <surname>Aoki</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Osamu</firstname> <surname>Aoki</surname>"

# type: Content of: <book><bookinfo><authorgroup><author>
#: en/release-notes.dbk:226
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Peter</firstname> <surname>Green</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Peter</firstname> <surname>Green</surname>"

# type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:230
msgid "kernel version note"
msgstr "kerneversionsnote"

# type: Content of: <book><bookinfo><authorgroup><author>
#: en/release-notes.dbk:231
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Rob</firstname> <surname>Bradford</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Rob</firstname> <surname>Bradford</surname>"

# type: Content of: <book><bookinfo><authorgroup><author>
#: en/release-notes.dbk:236
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Samuel</firstname> <surname>Thibault</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Samuel</firstname> <surname>Thibault</surname>"

# type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:240 en/release-notes.dbk:245
msgid "description of d-i Braille support"
msgstr "beskrivelse af blindeskriftsunderstøttelse i installationsprogrammet"

# type: Content of: <book><bookinfo><authorgroup><author>
#: en/release-notes.dbk:241
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Simon</firstname> <surname>Bienlein</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Simon</firstname> <surname>Bienlein</surname>"

# type: Content of: <book><bookinfo><authorgroup><author>
#: en/release-notes.dbk:246
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Simon</firstname> <surname>Paillard</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Simon</firstname> <surname>Paillard</surname>"

# type: Content of: <book><bookinfo><authorgroup><author>
#: en/release-notes.dbk:251
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Stefan</firstname> <surname>Fritsch</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Stefan</firstname> <surname>Fritsch</surname>"

# type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:255
msgid "description of Apache issues"
msgstr "beskrivelse af Apache-problemer"

# type: Content of: <book><bookinfo><authorgroup><author>
#: en/release-notes.dbk:256
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Steve</firstname> <surname>Langasek</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Steve</firstname> <surname>Langasek</surname>"

# type: Content of: <book><bookinfo><authorgroup><author>
#: en/release-notes.dbk:261
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Steve</firstname> <surname>McIntyre</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Steve</firstname> <surname>McIntyre</surname>"

# type: Content of: <book><bookinfo><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:265
msgid "Debian CDs"
msgstr "Debian cd'er"

# type: Content of: <book><bookinfo><authorgroup><author>
#: en/release-notes.dbk:266
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Tobias</firstname> <surname>Scherer</surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Tobias</firstname> <surname>Scherer</surname>"

# type: Content of: <book><appendix><para><author><contrib>
#: en/release-notes.dbk:270 en/release-notes.dbk:275
msgid "description of \"proposed-update\""
msgstr "beskrivelse af \"proposed-update\""

# type: Content of: <book><bookinfo><authorgroup><author>
#: en/release-notes.dbk:271
msgid ""
"</author>, <author> <firstname>Vincent</firstname> <surname>McIntyre</"
"surname>"
msgstr ""
"</author>, <author> <firstname>Vincent</firstname> <surname>McIntyre</"
"surname>"

# type: Content of: <book><bookinfo><authorgroup><editor>
#: en/release-notes.dbk:276
msgid ""
"</author>, and <author> <firstname>W. Martin</firstname> <surname>Borgert</"
"surname>"
msgstr ""
"</author>, och <author> <firstname>W. Martin</firstname> <surname>Borgert</"
"surname>"

# type: Content of: <book><bookinfo><editor><contrib>
#: en/release-notes.dbk:281
msgid "editing Lenny release, switch to DocBook XML"
msgstr "redigering af Lenny-udgaven, overgang til DocBook-XML"

# type: Content of: <book><appendix><para>
#: en/release-notes.dbk:282
msgid "</author>."
msgstr "</author>."

# type: Content of: <book><appendix><para>
#. translator names here, depending on language!
#.   </para><para>Translated into Klingon by:
#.   <author>
#.    <firstname>Firstname1</firstname>
#.    <surname>Surname1</surname>
#.    <contrib>Foo translation</contrib>
#.   </author>,
#.   <author>
#.    <firstname>Firstname2</firstname>
#.    <surname>Surname2</surname>
#.    <contrib>Foo translation</contrib>
#.   </author 
#: en/release-notes.dbk:285
msgid ""
"This document has been translated into many languages. Many thanks to the "
"translators!"
msgstr ""
"Dette dokument er oversat til mange sprog. Mange tak til alle oversætterne!"
"</para><para>Oversat til dansk af: <author> <firstname>Joe</firstname> "
"<surname>Hansen</surname></author>, <author> <firstname>Torben Grøn</"
"firstname> <surname>Helligsø</surname></author>, <author> <firstname>Morten "
"Bo</firstname> <surname>Johansen</surname></author>, <author> <firstname>Ask "
"Hjorth</firstname> <surname>Larsen</surname></author>, <author> "
"<firstname>Nicky</firstname> <surname>Thomassen</surname></author>,</"
"para><para>Dansk-gruppen"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:308
msgid "ACPI"
msgstr "ACPI"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:309
msgid "Advanced Configuration and Power Interface"
msgstr "Advanced Configuration and Power Interface"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:312
msgid "ALSA"
msgstr "ALSA"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:313
msgid "Advanced Linux Sound Architecture"
msgstr "Advanced Linux Sound Architecture"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:316
msgid "APM"
msgstr "APM"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:317
msgid "Advanced Power Management"
msgstr "Advanced Power Management"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:320
msgid "BD"
msgstr "BD"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:321
msgid "Blu-ray Disc"
msgstr "blu-ray-disk"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:324
msgid "CD"
msgstr "cd"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:325
msgid "Compact Disc"
msgstr "Compact Disc"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:328
msgid "CD-ROM"
msgstr "cd-rom"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:329
msgid "Compact Disc Read Only Memory"
msgstr "Compact Disc Read Only Memory"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:332
msgid "DHCP"
msgstr "DHCP"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:333
msgid "Dynamic Host Configuration Protocol"
msgstr "Dynamic Host Configuration Protocol"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:336
msgid "DNS"
msgstr "DNS"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:337
msgid "Domain Name System"
msgstr "Domain Name System"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:340
msgid "DVD"
msgstr "dvd"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:341
msgid "Digital Versatile Disc"
msgstr "Digital Versatile Disc"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:344
msgid "GIMP"
msgstr "GIMP"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:345
msgid "GNU Image Manipulation Program"
msgstr "GNU Image Manipulation Program"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:348
msgid "GNU"
msgstr "GNU"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:349
msgid "GNU's Not Unix"
msgstr "GNU's Not Unix"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:352
msgid "GPG"
msgstr "GPG"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:353
msgid "GNU Privacy Guard"
msgstr "GNU Privacy Guard"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:356
msgid "IDE"
msgstr "IDE"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:357
msgid "Integrated Drive Electronics"
msgstr "Integrated Drive Electronics"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:360
msgid "LDAP"
msgstr "LDAP"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:361
msgid "Lightweight Directory Access Protocol"
msgstr "Lightweight Directory Access Protocol"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:364
msgid "LILO"
msgstr "LILO"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:365
msgid "LInux LOader"
msgstr "LInux LOader"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:368
msgid "LSB"
msgstr "LSB"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:369
msgid "Linux Standard Base"
msgstr "Linux Standard Base"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:372
msgid "LVM"
msgstr "LVM"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:373
msgid "Logical Volume Manager"
msgstr "Logical Volume Manager"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:376
msgid "MTA"
msgstr "MTA"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:377
msgid "Mail Transport Agent"
msgstr "Mail Transport Agent"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:380
msgid "NFS"
msgstr "NFS"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:381
msgid "Network File System"
msgstr "Network File System"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:384
msgid "NIC"
msgstr "NIC"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:385
msgid "Network Interface Card"
msgstr "Network Interface Card"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:388
msgid "NIS"
msgstr "NIS"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:389
msgid "Network Information Service"
msgstr "Network Information Service"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:392
msgid "OSS"
msgstr "OSS"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:393
msgid "Open Sound System"
msgstr "Open Sound System"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:396
msgid "RAID"
msgstr "RAID"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:397
msgid "Redundant Array of Independent Disks"
msgstr "Redundant Array of Independent Disks"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:400
msgid "RPC"
msgstr "RPC"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:401
msgid "Remote Procedure Call"
msgstr "Remote Procedure Call"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:404
msgid "SATA"
msgstr "SATA"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:405
msgid "Serial Advanced Technology Attachment"
msgstr "Serial Advanced Technology Attachment"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:408
msgid "SSL"
msgstr "SSL"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:409
msgid "Secure Sockets Layer"
msgstr "Secure Sockets Layer"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:412
msgid "TLS"
msgstr "TLS"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:413
msgid "Transport Layer Security"
msgstr "Transport Layer Security"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:416
msgid "USB"
msgstr "USB"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:417
msgid "Universal Serial Bus"
msgstr "Universal Serial Bus"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:420
msgid "UUID"
msgstr "UUID"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:421
msgid "Universally Unique Identifier"
msgstr "Universally Unique Identifier"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:424
msgid "VGA"
msgstr "VGA"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:425
msgid "Video Graphics Array"
msgstr "Video Graphics Array"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossterm>
#: en/release-notes.dbk:428
msgid "WPA"
msgstr "WPA"

# type: Content of: <book><glossary><glossentry><glossdef><para>
#: en/release-notes.dbk:429
msgid "Wi-Fi Protected Access"
msgstr "Wi-Fi Protected Access"

Reply to: