[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#608945: release-notes: installing.po - platforms misspelledpackage: release-notes
severity: wishlist

when translating the release notes I found the following string:
"The installation system now supports the following plataforms:"

where the last word should be "platforms"

--
/brother
http://martin.bagge.nu
"Värt att notera här är att när Svartholm Warg får mejl med frågor är att han svarar inne i det ursprungliga mejlet, så man måste vara lite uppmärksam." - Håkan RoswallReply to: