[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#513434: [INTL:sv] Swedish l10n of issues.poOn Thu, Jan 29, 2009 at 02:05:22AM +0100, W. Martin Borgert wrote:
> On 2009-01-29 01:39, Martin Bagge wrote:
> > Please find the Swedish translation of issues.po attached to this message.
> 
> Many thanks, checked in.

It did not validate.. (you can perform the check on alioth)

Please find attached the pach I commited to sv/issues.po.

-- 
Simon Paillard
Index: issues.po
===================================================================
--- issues.po	(révision 6022)
+++ issues.po	(copie de travail)
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: release-notes 5.0\n"
 "POT-Creation-Date: 2009-01-03 19:15+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-01-29 01:36+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-01-29 08:44+0100\n"
 "Last-Translator: Martin Bagge <brother@bsnet.se>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -68,7 +68,7 @@
 "ownership of a device.  In some cases a device may not be created by default "
 "(e.g.  <filename>/dev/video</filename> and <filename>/dev/radio</filename>)."
 msgstr ""
-"Trots att <ystemitem role=\"package\">udev</systemitem> testats noga och "
+"Trots att <systemitem role=\"package\">udev</systemitem> testats noga och "
 "mycket kan du uppleda mindre problem med några enheter. Det vanligaste felet "
 "är ändrade rättigheter och/eller äganderätten på en enhet. I vissa fall kan "
 "en enhet inte skapas (ex. <filename>/dev/video</filename> och <filename>/dev/"
@@ -406,7 +406,7 @@
 "Om du använder <emphasis><acronym>LVM</acronym></emphasis> ska du dessutom "
 "installera <systemitem role=\"package\">lvm2</systemitem> innan du startar "
 "om systemet eftersom 2.6-kärnan inte har stöd för LVM1. För att komma åt "
-"Lvm1-volymer används kompabilitetslagret i systemitem role=\"package\">lvm2</"
+"Lvm1-volymer används kompabilitetslagret i <systemitem role=\"package\">lvm2</"
 "systemitem> (modulen dm-mod). <systemitem role=\"package\">lvm10</"
 "systemitem> kan fortsatt vara installerad, initieringsskripten kommer att "
 "känna av vilken kärna som används och köra rätt version."
@@ -437,7 +437,7 @@
 "<filename>/dev/sdX</filename>. Om detta inträffar kan du behöva uppdatera "
 "<filename>/etc/fstab</filename> och inställningar i uppstartshanteraren. Om "
 "dess ändringar inte görs kan det innebära att ditt system inte kan starta "
-"alls."
+"alls.<footnote>"
 
 # type: Content of: <chapter><section><para><footnote><para>
 #: en/issues.dbk:214
@@ -546,7 +546,7 @@
 "configured as either a <quote>normal</quote> PC keyboard or as a USB-MAC "
 "keyboard. In the first case you will not be affected by this issue."
 msgstr ""
-"Observera att om du använder ett <acronym>USB<7acronym>-tangentbord kan "
+"Observera att om du använder ett <acronym>USB</acronym>-tangentbord kan "
 "detta vara angivet som antingen ett <quote>normalt</quote> PC-tangentbord "
 "eller ett USB-mac-tangentbord, i det första fallet berör problemet inte dig."
 
@@ -1044,7 +1044,7 @@
 "following lines to the <filename>/etc/X11/xorg.conf</filename> configuration "
 "file."
 msgstr ""
-"drivrutinen för Intel Mobile GM965 kan felaktigt upptäcka en <cronym>VGA</"
+"drivrutinen för Intel Mobile GM965 kan felaktigt upptäcka en <acronym>VGA</"
 "acronym>-utdata och ställa in storleken till ett lägre värde för att "
 "kompensera för detta. Symptomet av felet är att fönsterhanteraren bara "
 "kommer att vissa en mycket liten fel av skärmen. Man kna tvinga fram rätt "

Reply to: