[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: vraagje...Hoi Wybo,

On Mon, Jan 21, 2002 at 10:31:15PM +0100, Wybo Wiersma wrote:
> Is er ook een .ps of pdf versie van deze handleiding beschikbaar ? Aangezien
> ik die op de site niet kon vinden...

Bedoel je http://www.debian.org/releases/stable/i386/install.en.pdf ?
Overigens, dit is een engelstalige mailinglist.

(Wybo asked in Dutch for a pdf version of "a" manual.)

Groeten,

Joost

-- 
                . .
Joost van Baal        .  .
               .  .         http://mdcc.cx/
                . .

Attachment: pgpXameXNpvzC.pgp
Description: PGP signature


Reply to: