[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bug#355848: ITP: pcmanfm -- GPL'd lightweight file manager for X WindowScripsit Tetralet <tetralet@luna.com.tw>

>  Description   : GPL'd lightweight file manager for X Window

The license does not belong in the short description. Users may
generally assume that software they find in main is free - only
a small fraction of users are interested in precisely which free
license a package has, and they can just look in the copyright file
(which is available from p.d.o. when p.d.o. works fully).

-- 
Henning Makholm       "Jeg forstår mig på at anvende sådanne midler på
              folks legemer, at jeg kan varme eller afkøle dem,
          som jeg vil, og få dem til at kaste op, hvis det er det,
         jeg vil, eller give afføring og meget andet af den slags."Reply to: