[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Frånvaro, autosvar: DocumentTitle: Frånvaro, autosvar: Document

Hej, och tack för Ditt mail.
Jag är på semester och återkommer den 1/08-05. Då läser jag mina mail. Du kan också skicka meddelandet till registraturen (registraturen@boverket.se) som diarieför handlingen och skickar den vidare till en handläggare som är i tjänst.
Mvh
Hans Gustafsson
Boverket

I´m on vacation and will be back 1/8  2005.  I will check incoming mail from that date.


Reply to: