[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bug#275685: ITP: msmtp -- smtp client which can be used as a smtp plugin with muttScripsit Christian Surchi <csurchi@debian.org>

> msmtp is not an MTA:

> I think that msmtp simply will take the place of sendmail binary called
> by mutt.

If it provides /usr/sbin/sendmail, then by definition it is a
mail-transport-agent and should, if packaged, declare itself as such.

If it provides the same functionality as /usr/sbin/sendmail but with a
different command name, then somebody needs to explain why.

-- 
Henning Makholm       "Jeg forstår mig på at anvende sådanne midler på
              folks legemer, at jeg kan varme eller afkøle dem,
          som jeg vil, og få dem til at kaste op, hvis det er det,
         jeg vil, eller give afføring og meget andet af den slags."Reply to: