[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#4495: gs fonts should be in /usr/share/ghostscript/fonts> >   1. Fonts are machine independent files that should be shared (in /usr/share).
> 
> Could you (or somebody else on this list) point me to some text that
> details this rule? My /usr/share is next to empty, while /usr/lib contains
> _lot's_ of system-independand files (pgp, samba, texmf, zoneinfo,...).

Ik geloof dat discussie hieromtrent nog immer gaande is en dat er nog
geen duidelijkheid over is. FHS document verteld er wel iets meer over
denk ik.
 
> >   2. Gs fonts are regular PostScript fonts, not tied to a given version
> >      of gs, so they should be under ghostscript/fonts, not
> >      ghostscript/4.01/fonts.
> 
> OK, I'll move this. I done it because gs-3.53 (by default) puts it in
> ghostscript/$VERSION/fonts, but if you (and someone else, too) prefers
> them in ghostscript/fonts, I'll move them.

Wacht even, zijn ze werkelijk niet gerelateerd met de versie van gs.
Wat is erop tegen om een verienummer daar te hebben staan, zolang de
fonts maar gevonden worden is het goed. Eventueel een symlink van
fonts naar $VERSION/fonts kan ook.  emacs heeft ook alles onder een
versienummer afhankelijke dir en dat is geeft wel duidelijkheid.

Als bijvoorbeeld de fonts onder /usr/share komen en gebruikt worden
door diverse systemen is het wellicht toch wel prettig dat ook de
mogelijkheid bestaat om eerdere font versies aan te bieden voor systemen
die om een of andere reden niet met nieuwere fonts overweg kunnen of
zo.  Ik heb geen enkel idee of dit een reeele issue is maar het
overwegen waard.

ErickReply to: