[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Aplikacijom smo pokrenuli novi tehnološki trend u komunikaciji s građanima.



Pogledajte ovaj mail u browseru (http://us13.campaign-archive2.com/?u=cf0c41c295277060651abf139&id=f4f166bd6a&e=9bc9cca996)
http://www.hdz.hr/


**
Preuzmi aplikaciju Vjerodostojno i poslu?aj poruku Andreja Plenkovi?a!
------------------------------------------------------------
Aplikacija ?Vjerodostojno? na inovativan na?in ?eli korisnicima pametnih ure?aja predstaviti poruku predsjednika Hrvatske demokratske zajednice Andreja Plenkovi?a upu?enu mladima.

Nakon pokretanja aplikacije i usmjeravanja kamere Va?eg pametnog ure?aja prema bilo kojem formatu otisnutog materijala (billboard, citylight, novine, plakat, letak) na kojem se nalazi Andrej Plenkovi?, pokrenut ?e se video poruka.

U nekoliko jednostavnih koraka pokrenite aplikaciju i poslu?ajte poruku:

1. Otvorite Apple App Store (https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=1142941301&mt=8) ili Google Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.HDZ.AugmentedReality2016&hl=en) i preuzmite aplikaciju ?Vjerodostojno?  (http://vjerodostojno.hr/aplikacija)



** https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=1142941301&mt=8      https://play.google.com/store/apps/details?id=com.HDZ.AugmentedReality2016&hl=en
------------------------------------------------------------
2. Pokrenite aplikaciju na va?em pametnom ure?aju

3. Usmjerite kameru va?eg pametnog ure?aja prema bilo kojem formatu otisnutog materijala na kojem se nalazi Andrej Plenkovi? (npr. plakat, letak i dr.)

Vi?e informacija na vjerodostojno.hr (http://www.vjerodostojno.hr)

http://vjerodostojno.hr/aplikacija

============================================================

** (http//www.hdz.hr/)
** 130x60 (http://www.hdz.hr)




** (https//www.facebook.com/hdz1989/)
** 32x32x3 (https://www.facebook.com/HDZ1989/)
** (https//twitter.com/hdz001)
** 32x32x4 (https://twitter.com/hdz001)
** (https//www.youtube.com/c/hdzhr#g/c/b2fdf8656310beed)
** 32x32x5 (https://www.youtube.com/c/hdzhr#g/c/B2FDF8656310BEED)



?2016, Sva prava - Hrvatska demokratska zajednica

Ovu obavijest dobivate jer ste prijavljeni na newsletter Hrvatske demokratske zajednice ili vas je netko preporu?io. Ako vi?e ne ?elite primati obavijesti molimo vas da se odjavite ** ovdje (http://vjerodostojno.us13.list-manage.com/unsubscribe?u=cf0c41c295277060651abf139&id=4810754b59&e=9bc9cca996&c=f4f166bd6a)
. Ako ste ovu poruku primili pogre?kom molimo da nas o tome informirate u najkra?em roku na www.hdz.hr. Hrvatska demokratska zajednica informacije ?alje u najboljoj namjeri te ne odgovara za mogu?e posljedice radnji koje iz njih proizlaze. S obzirom na to da e-mail komunikacije nije u potpunosti neporeciva i sigurna, HDZ ne preuzima odgovornost za eventualnu ?tetu uslijed zara?enosti e-mail poruke virusom ili drugim ?tetnim programom, neovla?tenih intervencija u sadr?aj, pogre?ne ili zaka?njele dostave poruke te preno?enje informacija koje originalni izvor koristi neovla?teno. Na zahtjev ?e takve informacije biti obrisane. HDZ zadr?ava pravo nadziranja i pohranjivanja e-mail poruka koje se ?alju putem redovnog newslettera te onih koje pristi?u kao odgovor."
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/autopkgtest-devel/attachments/20160831/cd67ac2a/attachment-0001.html>


Reply to: