[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

PRÍSNE MEZI MNOU A TEBOU?Zdrav?m!


Po hodne uva?ov?n? na toto t?ma, rozhodl jsem se v?s kontaktovat, jmenuji se Sarmi Nasri, ??d?m o v?? souhlas k v?m jako dal?? pr?buzn? na zemrel?ho z?kazn?ka na?? banky, kter? zemrel lety bez stanoven?ch dedicu tak, ?e banka nebude zabavit jeho vklad (EU ? 2.9M) a vr?tit jej vl?de Benin.

Tak? si v?imnete, ?e zemrel? vklad m? otevrenou pr?jemce a ka?d? cizinec mu?e d?t n?rok pres fondu bez ohledu na Va?e kmene, jm?na a n?bo?enstv? za predpokladu, ?e m?te tajn? informace o zabezpecen? souboru pl??te zesnul?ho n?nosu, kter? jsem se vybavit, aby v?s na po??d?n? org?ny m? banky.
?
J? jsem jen kontaktovat v?s jako cizinec, proto?e tyto prostredky nemohou b?t schv?len do m?stn? banky zde ale mu?e b?t schv?len pouze na zahranicn? bankovn? ?cet, proto?e pen?ze jsou na ?ctu EU euro a b?val? majitel ?ctu Late pan Fernando R. Olmos, je z va?eho regionu pr?li?. M?m c?lem je, aby zdroj na poctiv? a duveryhodn? osoba, kter? mohu sverit tyto financn? prostredky a kdo bude pusobit jako spr?vce do doby, ne? muj pr?jezd ve va?? zemi, proto?e m? doby uvolnen? ze slu?by je bl?zko.
?
V?ce informac? bude v?m d?no, jakmile odpoved na muj soukrom? e-mail
?
pozdravy
Sarmi Nasri
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/autopkgtest-devel/attachments/20141120/57e4ba98/attachment.html>


Reply to: