[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

net info×ð¾´µÄÐÂÀÏ¿Í»§£º
ÄúºÃ! 

¸ÐлÄú³¤ÆÚÒÔÀ´µÄ´óÁ¦Ö§³ÖºÍ¹Ø×¢£¬ÖйúÊ×Ò³http://www.com-china.com ÍƳöÓòÃû×¢²á£¬ÐéÄâÖ÷»úºÍרҵµÄÍøÕ¾½¨É裬ʵÐÐÓŻݴó³ê±ö£¬»¶Ó­´ó¼Ò¶©¹º×îʵ»ÝµÄÆóÒµ½¨Õ¾·½°¸£¬Æ½¾ùÿÌ컨·Ñ²»µ½1¿éÇ®¡£

£¨Ò»£©½¨Õ¾·½°¸ÌײÍA

¡ò Ò»¸ö¹ú¼Ê¶¥¼¶ÓòÃû£¨.com/.net/.org£©100Ôª/Äê
¡ò ÓòÃûËÍ20¸ö¶þ¼¶ÓòÃû£¬Ö§³ÖURLת·¢
¡ò 100MÍøÕ¾¿Õ¼ä 300Ôª/Äê
¡ò 10¸öÆóÒµÐÅÏä100M 200Ôª/Äê
¡ò W2KÖ÷»úÖ§³ÖACCESS£¬LINUXÖ÷»úÖ§³ÖMYSQL

Ò»Æð¹ºÂòÖ»Òª350Ôª/Äê

»¹Óиü¶àÌײÍÈÎÄúÑ¡Ôñhttp://www.com-china.com/web.asp

£¨¶þ£©ÆóÒµÍøÕ¾118Ì×Ä£°åÈÎÒâÑ¡Ôñ£¬ÔÙËÍÓòÃûÖ÷»úÓʾִóÀñ°ü£¬Ö»Òª1500Ôª¡£

ÏêÇéÇë½ø http://www.com-china.com

£¨Èý£©»¶Ó­Äú³ÉΪÎÒÃǵĴúÀí£ºhttp://www.com-china.com/agent.asp

ÖйúÊ×Ò³--ÏÃÃÅÍò´´ÍØÕ¹ÍøÂç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
µç×ÓÓÊÏä:web@com-china.com
ÒµÎñÈÈÏߣº0592-5551711-816
¹«Ë¾´«Õ棺0592-5551722Reply to: