[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Doradzamy z pasjąSzanowna/y Pani/Panie, W związku z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 z 9 września 2002 r., poz. 1204), chciałabym uzyskać Pana/Pani zgodę na przesłanie informacji dotyczącej oferty finansowej a w szczególności kredytu gotówkowego, do kwoty 150.000 zł oraz do 10 lat okresu kredytowania. Kredyt taki w swojej ofercie posiadają Banki, których Partnerem jest Sales Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 15. Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na przesłanie informacji o ofercie kredytu gotówkowego - uprzejmie proszę o e-mail zwrotny zawierający

Imię i Nazwisko, wraz z nr. telefonu. Z poważaniem
Justyna Zauścińska

Doradca ds. produktów kredytowych Sales Group Sp. z o.o. ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa Tel. kom. +48 533-367-002 Fax. +48 42 617-45-81 e-mail justyna.zauscinska@salesgroup-pl.com www.salesgroup-pl.com Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000363275, NIP 7010251523 Kapitał zakładowy 50 000 PLN Zgodnie z dyrektywą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamieszczoną na stronie http://www.uokik.gov.pl/konsument_w_sieci.php#faq967: ?Dopuszczalne jest przesłanie na adres e-mail pytania, czy adresat zgadza się na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej? Doradzamy z pasją?Reply to: