[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: Debian 3.1 dla x86_64Thanks Artur.

Alek 

-----Original Message-----
From: Artur R. Czechowski [mailto:arturcz@hell.pl] 
Sent: Saturday, July 16, 2005 2:04 PM
To: Aleksander Pyzioł
Cc: debian-cd@lists.debian.org
Subject: Re: Debian 3.1 dla x86_64

On Sat, Jul 16, 2005 at 01:35:40PM +0200, Aleksander Pyzioł wrote:
> Czy jest jakis powod, dla którego nie ma wersji instalacyjnej dla x86_64?
[He asks about reasons for not having installation version for x86_64]

Of course they are:
 - http://cdimage.debian.org/debian-cd/3.1_r0a/ia64/
 -
https://alioth.debian.org/docman/view.php/30192/21/debian-amd64-howto.html

BTW, debian-cd is an english-spoken list. If you want to talk in polish
please ask on debian-user-polish[1] or on polish usenet group:
pl.comp.os.linux.debian.

Regards
	Artur

[1] http://lists.debian.org/debian-user-polish/
--
ciekawe zderzenie kulturowe: w piździawicy in the middle of nowhere wyłania
się z bieli pani dżokejka na koniu, byrdłoczerzy i eskadra treserów psów.
Patrzą na siebie wszyscy w milczeniu i ze zdziwnieniem, jak można tak się
męczyć
dla tak głupiego hobby i odchodzą bez zrozumienia		/emkaj/

Reply to: