[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#527361: [l10n] Czech translation for freebsd-utilsPackage: freebsd-utils
Severity: wishlist
Tags: l10n, patch

In attachement there is initial Czech translation (cs.po) for
freebsd-utils package, please include it.

Regards,
Martin Sin.
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the freebsd-utils package.
# Martin Sin <martin.sin@zshk.cz>, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: freebsd-utils 7.1-5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: freebsd-utils@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-05-07 07:41+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-05-07 10:13+0200\n"
"Last-Translator: Martin Sin <martin.sin@zshk.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../kldutils.templates:1001
msgid "Network card drivers:"
msgstr "OvladaÄ?e síťové karty:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../kldutils.templates:1001
msgid ""
"Please select drivers for this machine's network card(s). You may select "
"more than one driver, or none at all, depending on the number of cards "
"installed in the machine."
msgstr ""
"Vyberte prosím ovladaÄ?e síťové karty nebo karet vaÅ¡eho poÄ?ítaÄ?e. Můžete "
"vybrat více ovladaÄ?ů nebo žádný, vÅ¡e závisí na poÄ?tu karet, které máte "
"v poÄ?ítaÄ?i nainstalovány."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../kldutils.templates:1001
msgid ""
"You most likely don't need any, since default kernels currently include "
"built-in support for network cards. You can always come back to this "
"question later."
msgstr ""
"PravdÄ?podobnÄ? nebudete potÅ?ebovat žádný, protože výchozí jádra v souÄ?asné "
"dobÄ? obsahují vestavÄ?nou podporu síťových karet. K této otázce se navíc "
"můžete vrátit kdykoliv pozdÄ?ji."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../kldutils.templates:2001
msgid "Sound card drivers:"
msgstr "OvladaÄ?e zvukové karty:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../kldutils.templates:2001
msgid ""
"Please select drivers for this machine's sound card(s). You may select more "
"than one driver, or none at all, depending on the number of cards installed "
"in the machine."
msgstr ""
"Vyberte prosím ovladaÄ?e zvukové karty nebo karet vaÅ¡eho poÄ?ítaÄ?e. Můžete "
"vybrat více ovladaÄ?ů nebo žádný, vÅ¡e závisí na poÄ?tu karet, které máte "
"v poÄ?ítaÄ?i nainstalovány."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../kldutils.templates:2001
msgid ""
"If in doubt, leave this field empty. The \"snd_probe\" command may be used "
"later to identify the sound card(s). You can always come back to this "
"question with \"dpkg-reconfigure kldutils\"."
msgstr ""
"Jste-li na pochybách, nechte toto políÄ?ko prázdné. PÅ?íkaz â??snd_probeâ?? je "
"možno spustit pozdÄ?ji a urÄ?it tak vÅ¡echny zvukové karty. Tuto nabídku "
"můžete spustit kdykoliv pozdÄ?ji pomocí pÅ?íkazu â??dpkg-reconfigure kldutilsâ??."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../kldutils.templates:3001
msgid "Other modules:"
msgstr "Další moduly:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../kldutils.templates:3001
msgid ""
"Please select the modules needed to properly support this machine's hardware."
msgstr ""
"Vyberte prosím moduly potÅ?ebné pro správnou funkci hardwaru tohoto poÄ?ítaÄ?e."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../kldutils.templates:3001
msgid ""
"If in doubt, leave this field empty. You can always come back to this "
"question with \"dpkg-reconfigure kldutils\"."
msgstr ""
"Jste-li na pochybách, nechte toto políÄ?ko prázdné. Tuto nabídku můžete "
"spustit kdykoliv pozdÄ?ji pomocí pÅ?íkazu â??dpkg-reconfigure kldutilsâ??."

Reply to: