[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#675851: tasksel: [INTL:lt] Lithuanian translation update for taskselPackage: tasksel
Version: master
Tags: l10n patch
Severity: wishlist

Please find updated Lithuanian translation for tasksel.

Cheers!
Rimas Kudelis# translation of tasksel_debian.po to Lithuanian
# This file is distributed under the same license as the tasksel package.
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>, 2004, 2005, 2006.
# Rimas Kudelis <rq@akl.lt>, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel_debian\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-boot@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-09-13 14:42-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2012-06-02 14:01+0300\n"
"Last-Translator: Rimas Kudelis <rq@akl.lt>\n"
"Language-Team: Lithuanian <komp_lt@konferencijos.lt>\n"
"Language: lt\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n%"
"100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:1001 ../templates:2001
msgid "Choose software to install:"
msgstr "Pasirinkite įdiegtinas programas:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"At the moment, only the core of the system is installed. To tune the system "
"to your needs, you can choose to install one or more of the following "
"predefined collections of software."
msgstr ""
"Kol kas įdiegta tik pagrindinė sistemos dalis. Kad sistema labiau atitiktų "
"Jūsų poreikius, galima parinkti ir įdiegti norimus žemiau apibrėžtus "
"programinės įrangos rinkinius."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"You can choose to install one or more of the following predefined "
"collections of software."
msgstr ""
"Jūs galite pasirinkti vieną ar kelis iš žemiau apibrėžtų programinės įrangos "
"rinkinių."

#. Type: title
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Software selection"
msgstr "Programinės įrangos pasirinkimas"

#~ msgid "${ORIGCHOICES}"
#~ msgstr "${CHOICES}"
# translation of tasksel.po to Lithuanian
# This file is distributed under the same license as the tasksel package.
# Copyright (C) 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
# Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>, 2004, 2005.
# Rimas Kudelis <rq@akl.lt>, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel program\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-01-29 17:49-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2012-06-02 14:07+0300\n"
"Last-Translator: Rimas Kudelis <rq@akl.lt>\n"
"Language-Team: Lithuanian <komp_lt@konferencijos.lt>\n"
"Language: lt\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n%"
"100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"

#: ../tasksel.pl:396
msgid ""
"Usage:\n"
"tasksel install <task>\n"
"tasksel remove <task>\n"
"tasksel [options]\n"
"\t-t, --test     test mode; don't really do anything\n"
"\t  --new-install  automatically install some tasks\n"
"\t  --list-tasks  list tasks that would be displayed and exit\n"
"\t  --task-packages list available packages in a task\n"
"\t  --task-desc   returns the description of a task\n"
msgstr ""
"Naudojimas:\n"
"tasksel install <užduotis>\n"
"tasksel remove <užduotis>\n"
"tasksel [parametrai]\n"
"\t-t, --test     testinė veiksena – jokių veiksmų neatlikti iš tikrųjų\n"
"\t  --new-install  automatiškai įdiegti kai kurias užduotis\n"
"\t  --list-tasks  parodyti užduočių sąrašą ir baigti darbą\n"
"\t  --task-packages pateikti užduočiai priklausančių paketų sąrašą\n"
"\t  --task-desc   grąžinti užduoties aprašą\n"

#: ../tasksel.pl:648 ../tasksel.pl:657
msgid "aptitude failed"
msgstr "nepavyko įvykdyti „aptitude“"
# translation of tasksel_tasks.po to Lithuanian
# This file is distributed under the same license as the tasksel package.
# Copyright (C) 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
# Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009.
# Rimas Kudelis <rq@akl.lt>, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel_tasks\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-02-27 22:39-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2012-06-02 14:10+0300\n"
"Last-Translator: Rimas Kudelis <rq@akl.lt>\n"
"Language-Team: Lithuanian <komp_lt@konferencijos.lt>\n"
"Language: lt\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n%"
"100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:10001
msgid "manual package selection"
msgstr "rankinis paketų pasirinkimas"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:10001
msgid "Manually select packages to install in aptitude."
msgstr "Rankiniu būdu pasirinkti įdiegtinus paketus, naudojant „aptitude“."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13001
msgid "Standard system utilities"
msgstr "Standartinės sistemos programos"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13001
msgid ""
"This task sets up a basic user environment, providing a reasonably small "
"selection of services and tools usable on the command line."
msgstr ""
"Ši užduotis įdiegs bazinę naudotojo aplinką, suteikiančią nedidelį tarnybų "
"ir komandinės eilutės įrankių kiekį."

#~ msgid "SQL database"
#~ msgstr "SQL duomenų bazė"

#~ msgid ""
#~ "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
#~ msgstr ""
#~ "Šis uždavinys išrenka įdiegimui PostgreSQL duomenų bazes kliento ir "
#~ "serverio paketus."

#~ msgid ""
#~ "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
#~ "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-"
#~ "user database access, through its facilities for transactions and fine-"
#~ "grained locking."
#~ msgstr ""
#~ "PostgreSQL yra reliacinė SQL duomenų bazė, siūlanti didėjantį "
#~ "suderinamumą su SQL92 ir kai kuriomis SQL3 galimybėmis. Dėka tranzakcijų "
#~ "galimybės ir gerai apgalvotos blokavimo sistemos, ji tinkama naudoti "
#~ "esant daugelio naudotojų kreipimuisi į duomenų bazę."

#~ msgid "Graphical desktop environment"
#~ msgstr "Grafinė darbastalio aplinka"

#~ msgid ""
#~ "This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
#~ "GNOME and KDE desktop tasks."
#~ msgstr ""
#~ "Šis uždavinys rūpinasi pagrindine darbastalio programine įranga ir "
#~ "tarnauja kaip GNOME ir KDE darbastalių įdiegimo uždavinių bazinė dalis."

#~ msgid "DNS server"
#~ msgstr "Vardų serveris (DNS)"

#~ msgid ""
#~ "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility "
#~ "packages."
#~ msgstr ""
#~ "Parinks BIND DNS serverį ir atitinkamus dokumentacijos ir pagalbinių "
#~ "programų paketus."

#~ msgid "File server"
#~ msgstr "Failų serveris"

#~ msgid ""
#~ "This task sets up your system to be a file server, supporting both CIFS "
#~ "and NFS."
#~ msgstr ""
#~ "Šis uždavinys atliks tokius Jūsų sistemos nustatymus, kad ji galės būti "
#~ "failų serveriu, dirbančiu abiem protokolais: CIFS ir NFS."

#~ msgid "GNOME desktop environment"
#~ msgstr "GNOME darbastalio aplinka"

#~ msgid ""
#~ "This task provides basic \"desktop\" software using the GNOME desktop "
#~ "environment."
#~ msgstr ""
#~ "Šis uždavinys rūpinasi pagrindine darbastalio programine įranga, "
#~ "naudojant GNOME darbastalio aplinką."

#~ msgid "KDE desktop environment"
#~ msgstr "KDE darbastalio aplinka"

#~ msgid ""
#~ "This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
#~ "Environment."
#~ msgstr ""
#~ "Šis uždavinys rūpinasi pagrindine darbastalio programine įranga, "
#~ "naudojant KDE darbastalio aplinką."

#~ msgid "Laptop"
#~ msgstr "Portatyvinis kompiuteris (laptop)"

#~ msgid "This task installs software useful for a laptop."
#~ msgstr ""
#~ "Šis uždavinys įdiegia portatyviniams kompiuteriams naudingas programas."

#~ msgid "LXDE desktop environment"
#~ msgstr "LXDE darbastalio aplinka"

#~ msgid ""
#~ "This task provides basic \"desktop\" software using the LXDE desktop "
#~ "environment."
#~ msgstr ""
#~ "Šis uždavinys rūpinasi pagrindine darbastalio programine įranga, "
#~ "naudojant LXDE darbastalio aplinką."

#~ msgid "Mail server"
#~ msgstr "Pašto serveris"

#~ msgid ""
#~ "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
#~ "server system."
#~ msgstr ""
#~ "Šis uždavinys parinks daugybę paketų, naudingų bendros paskirties pašto "
#~ "serverio sistemai."

#~ msgid "Print server"
#~ msgstr "Spausdinimo serveris"

#~ msgid "This task sets up your system to be a print server."
#~ msgstr ""
#~ "Šis uždavinys atliks tokius Jūsų sistemos nustatymus, kad ji gales būti "
#~ "spausdinimo serveriu."

#~ msgid "SSH server"
#~ msgstr "SSH serveris"

#~ msgid ""
#~ "This task sets up your system to be remotely accessed through SSH "
#~ "connections."
#~ msgstr ""
#~ "Šis uždavinys atliks nustatymus, suteikiančius nuotolinę prieigą prie "
#~ "Jūsų sistemos SSH protokolu."

#~ msgid "Web server"
#~ msgstr "Žiniatinklio (web) serveris"

#~ msgid ""
#~ "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
#~ msgstr ""
#~ "Šis uždavinys parinks paketus, naudingus bendros paskirties žiniatinklio "
#~ "(web) serverio sistemai."

#~ msgid "Xfce desktop environment"
#~ msgstr "Xfce darbastalio aplinka"

#~ msgid ""
#~ "This task provides basic \"desktop\" software using the Xfce desktop "
#~ "environment."
#~ msgstr ""
#~ "Šis uždavinys rūpinasi pagrindine darbastalio programine įranga, "
#~ "naudojant Xfce darbastalio aplinką."

Reply to: