[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#490569: [INTL:sv] Updated swedish strings for debconfpackage: console-setup
severity: wishlist
tags: patch l10n
thanks

(seems that something was bad witht the file, all åäö was lost between translation, hope this one will do the trick. my 'puter sees it as a unicode-file)

--
/brother
http://frakalendern.se
Bruce Schneier obtained his legendary cryptoanalytic skills through a deal with the devil. He then proceeded to encrypt the devil's personal information and barter the plaintext for his soul.
# translation of sv.po to swedish
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Martin Bagge <brother@bsnet.se>, 2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: sv\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: console-setup@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-07-11 20:12+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-12 20:44+0200\n"
"Last-Translator: Martin Bagge <brother@bsnet.se>\n"
"Language-Team: swedish <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item. Please keep below 55 columns
#: ../console-setup.templates:1001
#| msgid "Origin of the keyboard:"
msgid "Configure the keyboard"
msgstr "Välj tangentbord:"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:2001
msgid ". Arabic"
msgstr ". Arabiska"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:2001
msgid "# Armenian"
msgstr "# Armenisk"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:2001
msgid "# Cyrillic - KOI8-R and KOI8-U"
msgstr "# Kyrillisk - KOI8-R och KOI8-U"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:2001
msgid "# Cyrillic - non-Slavic languages"
msgstr "# Kyrillisk - icke-slaviska språk"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:2001
msgid "# Cyrillic - Slavic languages (also Bosnian and Serbian Latin)"
msgstr "# Kyrillisk - slaviska språk (samt Bosnisk och Serbisk latin)"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:2001
msgid ". Ethiopic"
msgstr ". Etiopisk"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:2001
msgid "# Georgian"
msgstr "# Georgiska"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:2001
msgid "# Greek"
msgstr "# Grekiska "

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:2001
msgid "# Hebrew"
msgstr "# Hebreiska"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:2001
msgid "# Lao"
msgstr "# Lao"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:2001
msgid "# Latin1 and Latin5 - western Europe and Turkic languages"
msgstr "# Latin1 och Latin5 - västeuropeiska språk samt turkiska"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:2001
msgid "# Latin2 - central Europe and Romanian"
msgstr "# Latin2 - centraleuropeiska språk"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:2001
msgid "# Latin3 and Latin8 - Chichewa; Esperanto; Irish; Maltese and Welsh"
msgstr ""
"# latin3 och Latin8 - chichewa, esperanto, irländksa, maltesiska och "
"kymriska (walesiska)"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:2001
msgid "# Latin7 - Lithuanian; Latvian; Maori and Marshallese"
msgstr "# Latin7 - litauiska, lettiska, maori och Marshallesiska"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:2001
msgid ". Latin - Vietnamese"
msgstr ". Latin - vietnamesiska"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:2001
msgid "# Thai"
msgstr "# Thai"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:2001
msgid ". Combined - Latin; Slavic Cyrillic; Hebrew; basic Arabic"
msgstr ". Kombinerad - Latin, slavisk kyrillisk, hebreisk, enkel arabisk"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:2001
msgid ". Combined - Latin; Slavic Cyrillic; Greek"
msgstr ". Kombinerad - Latin, slavisk kyrillisk, grekisk"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:2001
msgid ". Combined - Latin; Slavic and non-Slavic Cyrillic"
msgstr ". Kombinerad - Latin, slavisk och icke-slavisk kyrillisk"

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:2002
msgid "Set of characters that should be supported by the console font:"
msgstr "Dessa tecken ska kunna visas av teckensnittet i konsollen:"

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:2002
msgid ""
"If you don't use a framebuffer, the choices that start with \".\" will "
"reduce the number of available colors on the console."
msgstr ""
"Om du inte använder framebuffer så kommer antalet färger att vara begränsad "
"om du väljer ett alternativ som börjar med \".\""

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "Keyboard model:"
msgstr "Tangentbordsmodell:"

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:4001
msgid "Origin of the keyboard:"
msgstr "Tangentbordets ursprung:"

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:5001
msgid "Keyboard layout:"
msgstr "Tangentbordsupplägg:"

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:5001
msgid ""
"There is more than one keyboard layout with the origin you selected. Please "
"select the layout matching your keyboard."
msgstr ""
"Det finns mer än ett upplägg för tangentbordet med ursprunget du angav, "
"vänligen välj tangentbordsupplägg."

#. Type: error
#. Description
#: ../console-setup.templates:6001
msgid "Unsupported settings in configuration file"
msgstr "Okända inställningar i konfigurationsfilen"

#. Type: error
#. Description
#: ../console-setup.templates:6001
msgid ""
"The configuration file /etc/default/console-setup specifies a keyboard "
"layout and variant that are not supported by the configuration program. "
"Because of that, no questions about the keyboard layout will be asked and "
"your current configuration will be preserved."
msgstr ""
"Konfigurationsfilen /etc/default/console-setup anger ett tangentbordsupplägg "
"som inte stöds av konfigurationsprogrammet. På grund av detta kommer inga "
"övriga frågor att ställas om tangentbordsupplägget och din nuvarande "
"konfiguration behålls."

#. Type: select
#. Description
#. The languages with many non-ASCII letters should not use formatted
#. lists. If you decide to use formatted lists then keep the lines
#. relatively short.
#: ../console-setup.templates:7001
msgid "Font for the console:"
msgstr "Teckensnitt för konsollen:"

#. Type: select
#. Description
#. The languages with many non-ASCII letters should not use formatted
#. lists. If you decide to use formatted lists then keep the lines
#. relatively short.
#: ../console-setup.templates:7001
msgid "Please choose the font face you would like to use on Linux console."
msgstr "Välj vilket teckensnitt som ska användas i konsollen"

#. Type: select
#. Description
#. The languages with many non-ASCII letters should not use formatted
#. lists. If you decide to use formatted lists then keep the lines
#. relatively short.
#: ../console-setup.templates:7001
msgid ""
" - VGA has a traditional appearance and has medium coverage\n"
"  of international scripts;\n"
" - Fixed has a simplistic appearance and has better coverage\n"
"  of international scripts;\n"
" - Terminus is aimed to reduce eye fatigue, though some symbols\n"
"  have a similar aspect which may be a problem for programmers."
msgstr ""
"- VGA använder en traditionell visning och har medelbra\n"
"spridning i internationella skript\n"
"- Fixed har ett enkelt förhållningssätt och bättre spridning\n"
"i internationella skript.\n"
"- Terminus är framtaget för att reducera ögontrötthet, en del tecken är dock "
"mycket lika varandra och ställer därmed till en del problem för "
"programmerare."

#. Type: select
#. Description
#. The languages with many non-ASCII letters should not use formatted
#. lists. If you decide to use formatted lists then keep the lines
#. relatively short.
#: ../console-setup.templates:7001
msgid ""
"If you prefer a bold version of the Terminus font, then choose TerminusBold "
"if you use a framebuffer, otherwise TerminusBoldVGA."
msgstr ""
"Om du vill ha en fetstil version av Terminus så väljer du TerminusBold om du "
"använder dig av en framebuffer, i övriga fall ska du välja TerminusBoldVGA."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:8001 ../console-setup.templates:9001
msgid "Font size:"
msgstr "Teckenstorlek:"

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:8001
msgid ""
"Please select the size of the font for the Linux console. For reference, "
"the font your computer starts with has size 16."
msgstr ""
"Välj teckenstorlek för konsollen. Som referens kan du tänka på att i "
"startläget så används storlek 16."

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:9001
msgid ""
"Please select the size of the font for the Linux console. When the size is "
"represented as a plain number then the corresponding font can be used with "
"all console drivers and the number measures the height of the symbols (in "
"number of scan lines). Otherwise the size has the format HEIGHTxWIDTH and "
"the corresponding fonts can be used only if you use framebuffer and the kbd "
"console package (console-tools doesn't work for such fonts). Currently "
"these fonts cannot be used if the framebuffer you use is based on the "
"RadeonFB kernel module."
msgstr ""
"Välj storleken på tecknen i konsollen. När storleken anges som ett ensamt "
"tal så kan tecknet visas av alla konsolldrivrutiner och talet anger då "
"höjden på tecknen (antalet linjer som behöver uppdateras i skärmen). I "
"övriga fall så anges storleken genom H�JDxBREDD och teckensnittet kan då bara "
"användas om du använder en frambuffer och paketet kbd (console-tools kan "
"inte användas för sådana teckensnitt). Dessa teckensnitt kan inte användas "
"om framebuffern använder sig av kärnmodulen RadeonFB."

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:9001
msgid ""
"You can use the height of the fonts in order to figure out the real size of "
"the symbols on the console. For reference, the font your computer starts "
"with has height 16."
msgstr ""
"Du kan använda höjden på tecknet för att ta reda på den verkliga storleken "
"på tecknet. Som referens kan du tänka på att startläget använder "
"teckenstorleken 16."

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:10001
msgid "Encoding on the console:"
msgstr "Teckenkodning för konsollen:"

#. Type: string
#. Description
#: ../console-setup.templates:11001
msgid "Virtual consoles in use:"
msgstr "Virtuella konsoller som används:"

#. Type: string
#. Description
#: ../console-setup.templates:11001
msgid ""
"Please enter a space-delimited list of virtual consoles you use. The usual "
"Unix filename wildcards are allowed (*, ? and [...])."
msgstr ""
"Ange en lista över de virtuella konsoller du använder, skilj dem åt med "
"blanksteg. Standardiserade jokertecken från Unix filsystem kan användas "
"(*, ? och [...])."

#. Type: string
#. Description
#: ../console-setup.templates:11001
msgid ""
"If you are unsure, then use the default /dev/tty[1-6] which stands for six "
"virtual consoles. If you use devfs, then enter /dev/vc/[1-6] instead."
msgstr ""
"Om du är osäker så anger du /dev/tty/[1-6] som anger de sex vanliga "
"virtuella konsollerna. Om du använder devfs så anger du istället /dev/vc/[1-"
"6]."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:12001 ../console-setup.templates:15001
msgid "Caps Lock"
msgstr "Caps Lock"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:12001 ../console-setup.templates:13001
#: ../console-setup.templates:14001 ../console-setup.templates:15001
msgid "Right Alt"
msgstr "Alt, höger"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:12001 ../console-setup.templates:14001
#: ../console-setup.templates:15001
msgid "Right Control"
msgstr "Control, höger"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:12001
msgid "Right Shift"
msgstr "Shift, höger"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:12001 ../console-setup.templates:13001
#: ../console-setup.templates:14001 ../console-setup.templates:15001
msgid "Right Logo key"
msgstr "Tangent med logotype, höger"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:12001 ../console-setup.templates:14001
#: ../console-setup.templates:15001
msgid "Menu key"
msgstr "Menyknapp"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:12001
msgid "Alt+Shift"
msgstr "Alt+Shift"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:12001
msgid "Control+Shift"
msgstr "Control+Shift"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:12001
msgid "Control+Alt"
msgstr "Control+Alt"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:12001
msgid "Alt+Caps Lock"
msgstr "Alt+Caps Lock"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:12001
msgid "Left Control+Left Shift"
msgstr "Vänster Control+Vänster Shift"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:12001 ../console-setup.templates:13001
#: ../console-setup.templates:14001
msgid "Left Alt"
msgstr "Alt, vänster"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:12001
msgid "Left Control"
msgstr "Control, vänster"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:12001
msgid "Left Shift"
msgstr "Shift, vänster"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:12001 ../console-setup.templates:13001
#: ../console-setup.templates:14001 ../console-setup.templates:15001
msgid "Left Logo key"
msgstr "Tangent med logotype, vänster"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:12001
msgid "Scroll Lock key"
msgstr "Scroll Lock"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:12001
#, fuzzy
msgid "No toggling"
msgstr "Ingen utbytbarhet"

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:12002
msgid "Method for toggling between national and Latin mode:"
msgstr "Metod att byta melan inställning fär nationellt och latin."

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:12002
msgid ""
"You will need a way to toggle the keyboard between the national layout and "
"the standard Latin layout. Several options are available."
msgstr ""
"Du behäver ett sätt att bytatangentbordsupplägg mellan ditt vanliga "
"nationella upplägg och Latin som är standardvalet. Det finns en mängd "
"alternativ tillgängliga."

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:12002
msgid ""
"The most ergonomic choices seem to be the right Alt and the Caps Lock keys "
"(in the latter case, use the combination Shift+Caps Lock for normal Caps "
"toggle). Another popular choice is the Alt+Shift combination; note however "
"that in this case the combination Alt+Shift (or Control+Shift if you choose "
"it) will lose its usual meaning in Emacs and other programs using it."
msgstr ""
"Det mest ergonomiska valet verkar vara höger Alt- och Caps Lock-tangenterna. "
"Ett annat vanligt val är kombinationen Alt+Shift, här ska man dock vara "
"medveten om att en del program (t.ex. Emacs) använder sig av denna "
"kombination till andra saker och dessa blir därmed omöjliga att utföra."

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:12002
msgid "Note that the listed keys are not present on all keyboards."
msgstr "Kom ihåg att alla tangentern som anges här inte finns på alla tangentbord."

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:13001
msgid "No temporary switch"
msgstr "Avaktivera temporärt byte"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:13001 ../console-setup.templates:14001
msgid "Both Logo keys"
msgstr "BÃ¥da tangenterna med logotype"

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:13002
msgid "Method for temporarily toggling between national and Latin input:"
msgstr ""
"För att temporärt byta mellan inställningen får nationell och latin-"
"inmatning:"

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:13002
msgid ""
"Sometimes the keyboard is in national mode and you want to type only a few "
"Latin letters. In this case it may be desirable to have a key for "
"temporarily switching between national and Latin symbols. While this key is "
"pressed in national mode, the keyboard types Latin letters. Conversely, "
"when the keyboard is in Latin mode and this key is pressed, the keyboard "
"will type national letters."
msgstr ""
"Det kan hända att du har tangentbordet inställt på nationellt läge och vill "
"skriva några tecken från Latinskt läge, då kan det vara bra att kunna byta "
"tangentbordsupplägg temporärt. När du trycker ned knappen för byte i det "
"nationella läget så byts tangentbordsupplägget till Latinskt läge. För att "
"byta tillbaka till nationellt läge gör du samma opertion en gång till."

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:13002
msgid "If you don't like this feature, choose the option \"No temporary switch\"."
msgstr "Om du inte vill ha den här funktionen så anger du \"Avaktivera temporärt byte\"."

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:14001
msgid "No AltGr key"
msgstr "Ingen AltGr-tangent"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:14001
msgid "Keypad Enter key"
msgstr "Enter på numeriskt tangentbord"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:14001
msgid "Both Alt keys"
msgstr "BÃ¥da Alt-tangenterna"

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:14002
msgid "AltGr key replacement:"
msgstr "Ersättare för AltGr"

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:14002
msgid ""
"With some keyboard layouts, AltGr is a modifier key used to input some "
"characters, primarily ones that are unusual for the language of the keyboard "
"layout, such as foreign currency symbols and accented letters. If a key has "
"a third symbol on it (on the front vertical face or the bottom right of the "
"key top, sometimes in a different color), then AltGr is often the means of "
"eliciting that symbol."
msgstr ""
"I en del tangentbordsupplägg så är AltGr en modifierande tanget som används "
"för att skriva tecken som inte är vanliga i språket för "
"tangentbordsupplägget. Exempelvis accenter eller symboler för utländsk "
"valuta. Om tangentbordet har ett tredje tecken på tangenterna (i en annan "
"förg eller motsvarande) så används vanligen AltGr för att skriva dessa "
"tecken."

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:15001
msgid "No compose key"
msgstr "Ingen komposittangent"

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:15002
msgid "Compose key:"
msgstr "Komposittangent:"

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:15002
msgid ""
"The Compose key (known also as Multi_key) causes the computer to interpret "
"the next few keystrokes as a combination in order to produce a character not "
"found on the keyboard."
msgstr ""
"Komposittangenten (kallas även multitangent) tvingar datorn att tolka de "
"kommande tangenttrycken som en del av en sekvens för att kunna skapa tecken "
"som inte finns på tangentbordet."

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:15002
msgid ""
"On the text console the Compose key does not work in Unicode mode. If not in "
"Unicode mode, regardless of what you choose here, you can always also use "
"the Alt+period combination as a Compose key."
msgstr ""
"I textläge fungerar inte komposittangenten i Unicode. Om du inte befinner "
"dig i Unicode-läge, oberoende vad du väljer här, så kan du använda Alt+punkt"
"(\".\") som en komposittangent."


Reply to: