[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Announcing win32-loader 0.1.1Robert Millan skrev:

>> Who has translated the "Swedish" over at http://goodbye-microsoft.com/ ?
>> I translated the win32-loader but haven't done the webpages.
> 
> Ronald Last did it.  Do you have any correction?

Yes, it is not good. Is he even a native Swedish speaker?

"Klicka på Debian-logen för att installera Debian GNU/Linux"
should be "Klicka på Debian-logotypen för att installera Debian GNU/Linux".

"More details about it"
"Fler detaljer om den"

"Användandet av Debian-logen innebär inte någon godkännande från
Debianprojektet."
should be "Användning av Debian-logotypen innebär inte att
Debian-projektet har godkänt användningen".

"Vi har ingen som helst samband med Microsoft."
should be "Vi har inget som helst samarbete med Microsoft".

"'Microsoft' är ett varumärke för Microsoft Corporation."
single ' aren't used in Swedish, double-quotes are.

Regards,
DanielReply to: