[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[no subject]Un saludo;
        Julián

==========================================================================
Julián García Bravo
Técnico Análisis / Grupo Industria de EJIE
Julian-Garcia@ejie.es
Tel. (+34) 945 017374

Mediterráneo, 14
01010 Vitoria-Gasteiz
Tel. (+34) 945 01 73 00*
Fax. (+34) 945 01 73 01
www.ejie.es    

Legezko Oharra:
Mezu honek eta barnean izan ditzazkeen eranskinek, jabetzan edo legalki babestua dagoen babespeko informazioa eduki dezakete. Mezuaren jasotzailea izan ezean, igorleari jakinaraztea eta mezua berriz bidali eta gorde gabe ezabatzea eskertuko genizuke, mezuaren baimenik gabeko erabilera legalki debekatua bait dago.

Aviso legal:
Este mensaje incluyendo sus anexos pueden contener información confidencial, en propiedad o legalmente protegida. Si usted no es el destinatario, le rogamos lo comunique al remitente y proceda a borrarlo, sin reenviarlo ni conservarlo, ya que su uso no autorizado está prohibido legalmente.
       


Reply to: