[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#268103: marked as done (Bug in install procedure)Your message dated Thu, 13 Oct 2005 16:20:32 -0400
with message-id <20051013202032.GA29224@kitenet.net>
and subject line boot-floppies end of life
has caused the attached Bug report to be marked as done.

This means that you claim that the problem has been dealt with.
If this is not the case it is now your responsibility to reopen the
Bug report if necessary, and/or fix the problem forthwith.

(NB: If you are a system administrator and have no idea what I am
talking about this indicates a serious mail system misconfiguration
somewhere. Please contact me immediately.)

Debian bug tracking system administrator
(administrator, Debian Bugs database)

--------------------------------------
Received: (at submit) by bugs.debian.org; 26 Aug 2004 02:27:29 +0000
>From hagelbej@ucdavis.edu Wed Aug 25 19:27:29 2004
Return-path: <hagelbej@ucdavis.edu>
Received: from smtp808.mail.sc5.yahoo.com [66.163.168.187] 
	by spohr.debian.org with smtp (Exim 3.35 1 (Debian))
	id 1C09z6-0008H6-00; Wed, 25 Aug 2004 19:27:28 -0700
Received: from unknown (HELO ?192.168.0.101?) (jeffhagelberg@sbcglobal.net@24.5.205.82 with plain)
 by smtp808.mail.sc5.yahoo.com with SMTP; 26 Aug 2004 02:27:28 -0000
Message-ID: <412D4A91.4030603@ucdavis.edu>
Date: Wed, 25 Aug 2004 19:27:29 -0700
From: Jeffrey Hagelberg <hagelbej@ucdavis.edu>
User-Agent: Mozilla Thunderbird 0.6 (X11/20040519)
X-Accept-Language: en-us, en
MIME-Version: 1.0
To: submit@bugs.debian.org
Subject: Re:Bug in install procedure
X-Enigmail-Version: 0.84.0.0
X-Enigmail-Supports: pgp-inline, pgp-mime
Content-Type: multipart/mixed;
 boundary="------------030704070400070507020008"
Delivered-To: submit@bugs.debian.org
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 2.60-bugs.debian.org_2004_03_25 
	(1.212-2003-09-23-exp) on spohr.debian.org
X-Spam-Status: No, hits=-8.0 required=4.0 tests=BAYES_00,HAS_PACKAGE 
	autolearn=no version=2.60-bugs.debian.org_2004_03_25
X-Spam-Level: 

This is a multi-part message in MIME format.
--------------030704070400070507020008
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 7bit

Package:installation
Severity:normal

Actually, this is more of an inconsistency than a bug. I tried to
install Debian on my computer two different times (since the first time
didn't work). The first time, I booted my computer using CD 2, and the
second time I booted from CD 1. The options presented in the various
installation menus were dramatically different when I booted from CD
instead of CD 2. On CD 1, for example, there was no section for
installing usb modules, and on CD 2 there was no place that I could
install the ntfs drivers. Also, when I installed from CD 2 I kept
getting an error that LILO could not be installed, but I did not get the
error when booting from CD 1. Another, less important difference is
that the display was crisper and showed a penguin on CD 1. I don't
recall seeing the penguin when I booted from CD 2.

Fortunately, this should be very easy to fix. It seems pretty obvious
that CD 2 (and probably CD's 3 to 7) boot to an older version of the
installer.

I installed from the debian-30r2-i386 isos, and I fetched them using
jigdo. The primary server used was http://linux.csua.berkeley.edu/debian.


--------------030704070400070507020008
Content-Type: application/ms-tnef;
 name="winmail.dat"
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Disposition: inline;
 filename="winmail.dat"

eJ8+IjEFAQaQCAAEAAAAAAABAAEAAQeQBgAIAAAA5AQAAAAAAADoAAEIgAcAGAAAAElQTS5N
aWNyb3NvZnQgTWFpbC5Ob3RlADEIAQ2ABAACAAAAAgACAAEGgAMADgAAANQHCAAWABYAGgAA
AAAAKQEBA5AGAIgNAAAoAAAACwACAAEAAAALACMAAAAAAAMAJgAAAAAACwApAAAAAAADADYA
AAAAAB4AcAABAAAAHAAAAFJlOkJ1ZyBpbiBpbnN0YWxsIHByb2NlZHVyZQACAXEAAQAAABYA
AAABxIjPnKjYa6ZObbBMoJlXPaHAiLoMAAACAR0MAQAAABoAAABTTVRQOkhBR0VMQkVKQFVD
REFWSVMuRURVAAAACwABDgAAAABAAAYOAGSwrNGIxAECAQoOAQAAABgAAAAAAAAAWfl6JHhv
vUqQUysrZNpZecKAAAALAB8OAQAAAAIBCRABAAAAngkAAJoJAACEJQAATFpGdXOF01UDAAoA
cmNwZzEyNYIyA0NodG1sMQMwPwEDAfcKgAKkA+MCAGNowQrAc2V0MCAHEwKA/xADAFAEVghV
B7IR1Q5RAwHdENcyBgAGwxHVMwRGENn5Eu9mNBBvEXYR4wjvCfe2Oxq/DjA1EdIMYGMAUDML
CQFkMzYRYAulNCBZEAIqXA6yAZBnH2AzACA8IURPQ1RZAFBFIEhUTUwgAFBVQkxJQyAiQC0v
L1czQyIgRCRURCE0NC4RYFRyOQBydGkCIAdAIiBFTnwiPhHjH9cggAqjJIwxPjkgkCFCJH4f
cCbgRUEiRCR9MTc3IJBUSbhUTEUkfR9gDvBNB5BKcyBAZSXdODUgkC9fKe8mgiV/Li8mRjYO
8DzgTUVUQSAFoAIwCfBYdD0iBeAhQzYjMDAILjI4MrExNDU4TCIgI/AHgD1HJEBF4FJBVE9S
JH0rMSzwLyhvIEEvvyAxNRFgPEI4T0RZJH0e4TcfZzniNiCQRElWJHAf4wAhniAAADuVEWAf
uTY0O38TPIIl7DQ4IJBGT064VCBmANAzwAcTIACQ+nozwDI7axgwA7IB0AMwCz5fIBM4KDFT
UEFOTTm0YwtgBBA9NCBwMwEy8DQwNS0yMzAeOAHQRcA7bzxzSGksfzosFPAs8ERyRplGpz7O
Nf07AS9AAkmPPH4BwEanCqL/SjgKgCXsRcAs4Ts8Sj85P/86TztfTV89f1J/P59Ar0G//1hP
Q99E70X/V/9IT0lfYX8HS39jj11PICZuYnPGcAKAYLdcJ2EBQFY//04/T09QX1FvZy9Tj1Sf
YN//Vr9yX1jfWe9a/1wPdU9eKAdfH2AvcrpJIGp1cxcFQBEwAjAgC4AgdGgPBAAfjHjxcINi
dWcg1RrAcBphIABwZIERB0C3d8GBsH9AYQVAflBsAXGOIAhgfqEDcGUgdgSQ+nl/AG2BQgBw
BUB/n3CS5wEAAZADEHMuYf9jD3l//2Uvh+9qL2s/bE9tX4rvb3//cI9xn3Kvc790z3Xfdu93
//95D3ofXn9775O/m2+HP5A//4lfim+if2gPaR+Lz4zfje//jv+kv5Efki+TP5RPlV+ff/+X
f5iPmZ+ar5u/ey+eL7Lf/35QC4B+kAdAgtCBsANSfzGXg5CEr4W0Ygcwbi260HByMi1pulCw
AAQAb+xzLIGDflBmEUAQ8IIzHmW9kH6AC4CBAGppZ3xkb4Zspq+nviNQvcFw7wUQAMCD0REw
coOxve+u09t+gIIxd7nguF88MXAKoxpoGsBmMgAOsHRwOgMiIIIAbnV4LmNzkHVhLmIEkGtl
gtDkeS4JgHUvv0QkYbaKaQiQbGQfsmbN4LzCe8pIIQFSIcBOSyHwyo//y5/MohnQAfHN4BEg
ICAaIP0AQXUDIbE3z3/Qj79xrJ/vsZHV/6AfoSJBJHCGb6FP/9fPo2/bP6hvqX+qj6uf3j//
rb+uz6/fsO+x/7MPtB+1L/+2P7dPyJ+cv7ovuz/uv9qP/+OP3K/dv/XPwx/EL98f4C//4T/i
T/gP5G/lf+aP55/or//yz+rP69/s7+3/+S+5b/F/twYvIYAawHYj0MgQbMYx+HVibSOwMcCB
sMbPAkLtgSVmGkAaUHeGUBOA86//9L8LL/bfFS/73/zv/f//D/8YLwEvAj8DTwRfBW8GfweP
/wifCa8KvwvP8C8NnyD/KK//FH8dfxafF68vv/m/+s8ZD/8aHxsvHD8x/x5fH28gfyGP/yKf
LL8kvyXPJt8n7yj/DN9jK29AH0FjdNSQvRB5b8CQf0N/bzv1bYFQg5Bv58SAhGB/AWNvvNBK
0BEQz00Qg+CCYX8gYSCA4cKftzQfxLx+UHTF4IIyb7y23CBEv1ODEH8gbYPgSw+fPCJNIIQQ
gzDGkXR3UhBdzmBmwRDKMH7hdIQAZf1K4CjB8UKwvaPNsNJAViRxVZFkbieEgFVw1OAp/06P
T5/Ev1dFU488IlZCwJDxflBib28RElNRVNfB5PBDRCAywJS9ssggTSF/gkFXwl4XvWNfwVxv
PCIx71jPWd9a74MQcFZATTHFwf9WcH7RvTF/E4ORKnAQQry234KAZ0FTQH7QaPF3VeFib9mF
pHJhxgBWQGNKIlWZ7ne9wH8gYW8xvLOB4IGw30yhX8Jj32TvZfxPfyBukp/AkGqvPCITEMag
ZXhsEN5wgtBKYmpiyGJuUhBgoV9po3SyvMXCAsgQYlNAb//MQILQwIVTIV/CdXVzbzwi/3Xl
dTBCoYJWTSDS0GgSUlT/vbJ+4ESwVZDF4IOxhl1wv/Vxz0GGQG/AkG1lvMh5vz90c2IFLmBR
gNDAZyAgZ//BIFZAwhFM0cZgvXBVQXvi+c8QTE98NXYgXEDUwLy4/8CQTlB8AlgBgo88E4cC
hPH/vaOFpG1jXjLCAm5Hfi9/P/+ATYcBdZHAkHhBSrFU8BLR/8ywXE9rlVW1VuFK0XvTvbLf
WACN0EcQxjDIYmPF4I3Q88aRYCJzaBNQvTFOMJTQ/cIQdWgxeNSMj42fUJ+RH79rs00wWEHK
MGxixkFlwgL/vbKV5m1vhBQTry6POm8wr/+gLzWvNr83zzjfoy86/zwP/z0fPi8/P0BPQV9C
b0N/RI//RZ8p/0dvSH+zr59/qH+hn/+ir7q/l1+Yb6QPpR+mL6c//7z/qV+qb6t/rI+tn7e/
r79/sM+x37Lvvh9Gr7Zvyx8g0kYS0XVubDBlSkeZ/3/HMpVRfGKHQX3hEJBvIHP3TcFVgFwA
eJbfvy9QrZDwnZwRbWdzEQAQkG9iEDP7e8R5Ayh4ktYfxzJnkN0ArGFiEIFfwCfV8DNR8vw3
KV4jUfJS8nxwlOF94r92kkyhk5Lef8cyh3Zynr//uZ/Ff7u/5n/Av8HPwt/D7//pf8YPxx/I
L8k/yk/LX8xv/81/zo/Pn9CvtQ/Sf9OP+f//5c/uz+fv6P8BD9mP2p/qX//rb+x/7Y8DT++v
8L/xz/Lf//Pv/g/2D/cf+C/5PwRv0b///L8Rb4HBlWCU0NW/VDiToPxscHhg/u///xZvAh8f
L/8HHwgvCT8KTyIvDG8Nfw6P/w+fEK8RvxLPE98U7xX/Fw//+28Y3yr/Mq8efyd/IJ8hr/85
vwT/Bg8jDyQfJS8mPzv//yhfKW8qfyuPLJ82vy6/L88/MN8x7zL/GB81b0ofLUruZZKAG/9G
E0iRwNVwh0D8cmc3jzifTw86v1efP79fQM9B30LvWp9FDDVMES8wQk9EWU2gRRsyN+FfEUhU
TUxiPeCgRgQCfWUwAAADAN4/n04AAAMAAlkAABYAAwAJWQIAAAADAEBlAAAAAAMAAIBWq/Mp
TVXQEal8AKDJEfUKAAAAAACgAAABAAAAAwAdgFOr8ylNVdARqXwAoMkR9QoAAAAAQ6AAAAEA
AAADACuACCAGAAAAAADAAAAAAAAARgAAAAAQhQAAAAAAAAMALYAIIAYAAAAAAMAAAAAAAABG
AAAAAFKFAAAToAEAHgA0gAggBgAAAAAAwAAAAAAAAEYAAAAAVIUAAAEAAAAFAAAAMTAuMAAA
AAALADWACCAGAAAAAADAAAAAAAAARgAAAAAGhQAAAAAAAAMANoAIIAYAAAAAAMAAAAAAAABG
AAAAAAGFAAAAAAAACwA7gAggBgAAAAAAwAAAAAAAAEYAAAAAA4UAAAAAAAALAECACCAGAAAA
AADAAAAAAAAARgAAAAAOhQAAAAAAAAMAQ4AIIAYAAAAAAMAAAAAAAABGAAAAABiFAAAAAAAA
CwBagAggBgAAAAAAwAAAAAAAAEYAAAAAgoUAAAAAAAAeAFuACCAGAAAAAADAAAAAAAAARgAA
AACDhQAAAQAAABMAAAA0NDMzODA0MDUtMjMwODIwMDQAAAIB+A8BAAAAEAAAAJptrk9AibFA
tB48/0niOnUCAfoPAQAAABAAAACaba5PQImxQLQePP9J4jp1AwD+DwUAAAADAA00/TcCAAIB
FDQBAAAAEAAAAE5JVEH5v7gBAKoAN9luAAACAX8AAQAAADEAAAAwMDAwMDAwMDlBNkRBRTRG
NDA4OUIxNDBCNDFFM0NGRjQ5RTIzQTc1NjQxRjIxMDAAAAAAAwAGEJzDuvMDAAcQ9wMAAAMA
EBAAAAAAAwAREAAAAAAeAAgQAQAAAGUAAABISSxJSlVTVFNFTlRJTlRISVNCVUdSRVBPUlRB
TkRSRUFMSVpFRFRIQVRJTEVGVE9VVFNPTUVWRVJZSU1QT1JUQU5UREVUQUlMU0lJTlNUQUxM
RURGUk9NVEhFREVCSUFOLTMwAAAAAPzq
--------------030704070400070507020008--

---------------------------------------
Received: (at 268103-done) by bugs.debian.org; 13 Oct 2005 20:20:52 +0000
>From joey@kitenet.net Thu Oct 13 13:20:52 2005
Return-path: <joey@kitenet.net>
Received: from kitenet.net [64.62.161.42] (postfix)
	by spohr.debian.org with esmtp (Exim 3.36 1 (Debian))
	id 1EQ9ZK-0006BL-00; Thu, 13 Oct 2005 13:20:51 -0700
Received: from dragon.kitenet.net (97-148-dial.xtn.net [66.118.97.148])
	(using TLSv1 with cipher DHE-RSA-AES256-SHA (256/256 bits))
	(Client CN "Joey Hess", Issuer "Joey Hess" (verified OK))
	by kitenet.net (Postfix) with ESMTP id 9B209181B5;
	Thu, 13 Oct 2005 20:20:43 +0000 (GMT)
Received: by dragon.kitenet.net (Postfix, from userid 1000)
	id A53A0BFA45; Thu, 13 Oct 2005 16:20:32 -0400 (EDT)
Date: Thu, 13 Oct 2005 16:20:32 -0400
From: Joey Hess <joey@kitenet.net>
To: 225693-done@bugs.debian.org, 225704-done@bugs.debian.org,
	144067-done@bugs.debian.org, 148785-done@bugs.debian.org,
	152152-done@bugs.debian.org, 156334-done@bugs.debian.org,
	156704-done@bugs.debian.org, 158426-done@bugs.debian.org,
	160532-done@bugs.debian.org, 161998-done@bugs.debian.org,
	161999-done@bugs.debian.org, 163735-done@bugs.debian.org,
	192792-done@bugs.debian.org, 192797-done@bugs.debian.org,
	218360-done@bugs.debian.org, 241932-done@bugs.debian.org,
	131709-done@bugs.debian.org, 131967-done@bugs.debian.org,
	143620-done@bugs.debian.org, 96946-done@bugs.debian.org,
	122738-done@bugs.debian.org, 122769-done@bugs.debian.org,
	125895-done@bugs.debian.org, 126030-done@bugs.debian.org,
	134970-done@bugs.debian.org, 136073-done@bugs.debian.org,
	138282-done@bugs.debian.org, 141166-done@bugs.debian.org,
	143404-done@bugs.debian.org, 144099-done@bugs.debian.org,
	144245-done@bugs.debian.org, 144452-done@bugs.debian.org,
	146132-done@bugs.debian.org, 146700-done@bugs.debian.org,
	147122-done@bugs.debian.org, 147232-done@bugs.debian.org,
	148962-done@bugs.debian.org, 149118-done@bugs.debian.org,
	150333-done@bugs.debian.org, 150779-done@bugs.debian.org,
	150790-done@bugs.debian.org, 150791-done@bugs.debian.org,
	152863-done@bugs.debian.org, 153296-done@bugs.debian.org,
	153861-done@bugs.debian.org, 154064-done@bugs.debian.org,
	154284-done@bugs.debian.org, 155089-done@bugs.debian.org,
	155379-done@bugs.debian.org, 155745-done@bugs.debian.org,
	156015-done@bugs.debian.org, 156726-done@bugs.debian.org,
	156748-done@bugs.debian.org, 157431-done@bugs.debian.org,
	157815-done@bugs.debian.org, 158947-done@bugs.debian.org,
	160223-done@bugs.debian.org, 160621-done@bugs.debian.org,
	161074-done@bugs.debian.org, 161284-done@bugs.debian.org,
	162387-done@bugs.debian.org, 163086-done@bugs.debian.org,
	164007-done@bugs.debian.org, 164845-done@bugs.debian.org,
	165345-done@bugs.debian.org, 170888-done@bugs.debian.org,
	170904-done@bugs.debian.org, 170905-done@bugs.debian.org,
	171027-done@bugs.debian.org, 173047-done@bugs.debian.org,
	173899-done@bugs.debian.org, 174754-done@bugs.debian.org,
	178832-done@bugs.debian.org, 180334-done@bugs.debian.org,
	181119-done@bugs.debian.org, 181739-done@bugs.debian.org,
	183811-done@bugs.debian.org, 184147-done@bugs.debian.org,
	185111-done@bugs.debian.org, 185420-done@bugs.debian.org,
	185610-done@bugs.debian.org, 186594-done@bugs.debian.org,
	187486-done@bugs.debian.org, 187654-done@bugs.debian.org,
	190358-done@bugs.debian.org, 192356-done@bugs.debian.org,
	193029-done@bugs.debian.org, 194839-done@bugs.debian.org,
	195251-done@bugs.debian.org, 195955-done@bugs.debian.org,
	198864-done@bugs.debian.org, 205519-done@bugs.debian.org,
	206056-done@bugs.debian.org, 208253-done@bugs.debian.org,
	210825-done@bugs.debian.org, 210904-done@bugs.debian.org,
	218514-done@bugs.debian.org, 223975-done@bugs.debian.org,
	224469-done@bugs.debian.org, 224936-done@bugs.debian.org,
	228848-done@bugs.debian.org, 231829-done@bugs.debian.org,
	231896-done@bugs.debian.org, 237182-done@bugs.debian.org,
	240201-done@bugs.debian.org, 245768-done@bugs.debian.org,
	250735-done@bugs.debian.org, 255739-done@bugs.debian.org,
	257451-done@bugs.debian.org, 261887-done@bugs.debian.org,
	268103-done@bugs.debian.org, 268790-done@bugs.debian.org,
	290239-done@bugs.debian.org, 304779-done@bugs.debian.org,
	304780-done@bugs.debian.org, 304782-done@bugs.debian.org,
	304783-done@bugs.debian.org, 304784-done@bugs.debian.org,
	319391-done@bugs.debian.org, 110717-done@bugs.debian.org,
	117319-done@bugs.debian.org, 129479-done@bugs.debian.org,
	140305-done@bugs.debian.org, 145120-done@bugs.debian.org,
	159887-done@bugs.debian.org, 163737-done@bugs.debian.org,
	164460-done@bugs.debian.org, 164461-done@bugs.debian.org,
	170764-done@bugs.debian.org, 174050-done@bugs.debian.org,
	116583-done@bugs.debian.org, 137717-done@bugs.debian.org,
	167240-done@bugs.debian.org, 313677-done@bugs.debian.org,
	126370-done@bugs.debian.org, 127535-done@bugs.debian.org,
	138467-done@bugs.debian.org, 142359-done@bugs.debian.org,
	146713-done@bugs.debian.org, 156882-done@bugs.debian.org,
	165156-done@bugs.debian.org, 131553-done@bugs.debian.org,
	149275-done@bugs.debian.org, 113785-done@bugs.debian.org,
	127677-done@bugs.debian.org, 154137-done@bugs.debian.org,
	163386-done@bugs.debian.org, 57368-done@bugs.debian.org,
	70639-done@bugs.debian.org, 136312-done@bugs.debian.org,
	64571-done@bugs.debian.org, 69157-done@bugs.debian.org,
	70944-done@bugs.debian.org, 82637-done@bugs.debian.org,
	119753-done@bugs.debian.org, 127520-done@bugs.debian.org,
	130893-done@bugs.debian.org, 140215-done@bugs.debian.org,
	142669-done@bugs.debian.org, 143596-done@bugs.debian.org,
	158422-done@bugs.debian.org, 165552-done@bugs.debian.org,
	175686-done@bugs.debian.org, 175687-done@bugs.debian.org,
	176881-done@bugs.debian.org, 190178-done@bugs.debian.org,
	3905-done@bugs.debian.org, 19846-done@bugs.debian.org,
	27004-done@bugs.debian.org, 29277-done@bugs.debian.org,
	36071-done@bugs.debian.org, 48778-done@bugs.debian.org,
	53940-done@bugs.debian.org, 59181-done@bugs.debian.org,
	61065-done@bugs.debian.org, 64428-done@bugs.debian.org,
	64430-done@bugs.debian.org, 64432-done@bugs.debian.org,
	64569-done@bugs.debian.org, 64570-done@bugs.debian.org,
	69150-done@bugs.debian.org, 69151-done@bugs.debian.org,
	69153-done@bugs.debian.org, 74081-done@bugs.debian.org,
	122741-done@bugs.debian.org, 127537-done@bugs.debian.org,
	246443-done@bugs.debian.org, 144680-done@bugs.debian.org,
	153854-done@bugs.debian.org, 156308-done@bugs.debian.org,
	156710-done@bugs.debian.org, 120950-done@bugs.debian.org
Subject: boot-floppies end of life
Message-ID: <20051013202032.GA29224@kitenet.net>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: multipart/signed; micalg=pgp-sha1;
	protocol="application/pgp-signature"; boundary="SUOF0GtieIMvvwua"
Content-Disposition: inline
User-Agent: Mutt/1.5.10i
Delivered-To: 268103-done@bugs.debian.org
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 2.60-bugs.debian.org_2005_01_02 
	(1.212-2003-09-23-exp) on spohr.debian.org
X-Spam-Level: 
X-Spam-Status: No, hits=-3.0 required=4.0 tests=BAYES_00 autolearn=no 
	version=2.60-bugs.debian.org_2005_01_02
X-CrossAssassin-Score: 159


--SUOF0GtieIMvvwua
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Content-Disposition: inline
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable


I'm closing all bug reports filed on the boot-floppies since this
codebase has reached its end of life. boot-floppies is only in Debian
oldstable now (and temporarily in unstable because of bug #224469).

The new installer for sarge and beyond is of course, the
debian-installer. It solves a great many issues present in the
boot-floppies.

If you believe that your boot-floppies bug is still present in
debian-installer somehow, then please reopen the bug report and reassign
it there, or perhaps better, file a new bug report.

--=20
see shy jo

--SUOF0GtieIMvvwua
Content-Type: application/pgp-signature; name="signature.asc"
Content-Description: Digital signature
Content-Disposition: inline

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.2 (GNU/Linux)

iD8DBQFDTsGQd8HHehbQuO8RAil3AKDfnY3wfJDkdHVbEnAoKeMupY8gTwCdEtIC
8hTPtIXG5jAc08y2yXWFJAg=
=+IWd
-----END PGP SIGNATURE-----

--SUOF0GtieIMvvwua--Reply to: