[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#134448: Swedish language fix.Package: boot-floppies
Severity: minor
Tags: patch woody

Hi

I have fixed some minor things in the swedish translation of
the boot floppies. I have attached a patch.

Regards,

// Ola

-- 
 --------------------- Ola Lundqvist ---------------------------
/ opal@debian.org           Björnkärrsgatan 5 A.11  \
| opal@lysator.liu.se         584 36 LINKÖPING     |
| +46 (0)13-17 69 83         +46 (0)70-332 1551    |
| http://www.opal.dhs.org       UIN/icq: 4912500     |
\ gpg/f.p.: 7090 A92B 18FE 7994 0C36 4FE4 18A1 B1CF 0FE5 3DD9 /
 ---------------------------------------------------------------
Only in boot-floppies-3.0.19/utilities/dbootstrap/po: #sv.po#
diff -ur boot-floppies-3.0.19.old/utilities/dbootstrap/po/sv.po boot-floppies-3.0.19/utilities/dbootstrap/po/sv.po
--- boot-floppies-3.0.19.old/utilities/dbootstrap/po/sv.po	Sun Jan 27 18:27:04 2002
+++ boot-floppies-3.0.19/utilities/dbootstrap/po/sv.po	Sun Feb 17 16:55:52 2002
@@ -26,7 +26,7 @@
 msgstr ""
 "Du har inte upprättat någon swap-partition.\n"
 "Innan du börjar installera, måste du först partitionera din hårddisk, sedan "
-"initiera och montera ditt rotfilsystem och initiera en swap-partition.\n"
+"initiera och montera ditt rotfilsystem samt initiera en swap-partition.\n"
 "Använd huvudmenyn för att slutföra de steg du inte redan utfört, använd "
 "sedan huvudmenyn för att återvända till detta steg."
 
@@ -46,19 +46,19 @@
 
 #: baseconfig.c:191 baseconfig.c:231
 msgid "Error writing /target/etc/inittab.real"
-msgstr "Fel vid skrivning av /target/etc/fstab "
+msgstr "Fel vid skrivning av /target/etc/inittab.real "
 
 #: baseconfig.c:203 baseconfig.c:288
 msgid "Error writing /target/etc/securetty"
-msgstr "Fel vid skrivning av /target/etc/fstab "
+msgstr "Fel vid skrivning av /target/etc/securetty "
 
 #: baseconfig.c:261
 msgid "Error writing /target/root/.profile"
-msgstr "Fel vid skrivning av /target/etc/fstab "
+msgstr "Fel vid skrivning av /target/root/.profile "
 
 #: baseconfig.c:274
 msgid "Error writing /target/etc/pam.d/passwd"
-msgstr "Fel vid skrivning av /target/etc/fstab "
+msgstr "Fel vid skrivning av /target/etc/pam.d/passwd "
 
 #: baseconfig.c:304
 msgid "Can't open /target/etc/fstab"
@@ -2549,7 +2549,7 @@
 
 #: main_menu.c:166 main_menu.c:208 main_menu.c:478
 msgid "Initialize and Activate a Swap Partition"
-msgstr "Initiiera och aktivera en swap-partition"
+msgstr "Initiera och aktivera en swap-partition"
 
 #: main_menu.c:167 main_menu.c:209 main_menu.c:479
 msgid "Activate a Previously-Initialized Swap Partition"
@@ -3548,7 +3548,7 @@
 "BIOS stöder int 0x13-utökningarna för stora diskar kan partitionera disken\n"
 "hur du vill.\n"
 "\n"
-"Om du däremot har ett äldre BIOS okmmer varken LILOs MBR eller det\n"
+"Om du däremot har ett äldre BIOS kommer varken LILOs MBR eller det\n"
 "alternativa \"mbr\" att kunna ladda något block av kärnan från en\n"
 "diskcylinder högre än nummer 1023. Detta är ofta ett problem med enheter\n"
 "större än 528 Mbyte, tillsammans med ett äldre BIOS (före 1995-98, beroende\n"
Only in boot-floppies-3.0.19/utilities/dbootstrap/po: sv.txt~

Reply to: