[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Alert from virusscannerIn een door u verzonden emailbericht is een VIRUS gevonden. Het VIRUS is door 
ons verwijderd. Afhankelijk van het soort VIRUS is het mogelijk dat de 
geadresseerde het bericht niet of onvolledig heeft ontvangen. Wij adviseren u om uw 
computer(s) te controleren op VIRUSSEN mbv een actuele virusscanner.
Nadere gegevens mbt het gevonden VIRUS treft u hieronder aan.

A VIRUS has been found in an email which was sent by you. We have removed the 
VIRUS. Depending on the VIRUS-type it is possible that the message was received 
only partially or was not received at all by the addressee. Our advice is to scan your 
computer(s) with the latest version of an antivirus tool.
Below you will find some information about the VIRUS found.


Time: 11:27:11 05/29/04
Scan result: Mail modified to remove malicious content
Protocol: SMTP in
File Name / Mail Subject: mail_1082062356
Source: debian-beowulf@lists.debian.org
Destination: jradstaat@amicon.nl
Details: message.doc.pif   Infected with Win32.Netsky.q (Non-Removable), Blocked Reply to: