[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#695835: ProjektMam projekt do omówienia z tobą. Jeśli jesteś zainteresowany, odpowiedz po więcej szczegółów, jeśli to możliwe, w języku angielskim.
   
Z poważaniem,
Dave Ramsden
_____________________________
Sekretarz: Vanni Gilbert


Reply to: