[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Waarom je nu goed moet weten wat je doetniet morgen maar NU

Hallo,

Hier zijn we weer. Het waren twee zware onderwerpen de twee laatste keren.
Dank je wel aan alle mensen die iets laten weten hebben na vorige mail. Leuk om te weten dat 95% van de mensen toch mee is met de verhalen.
( degene die nog niet gereageerd hebben mogen dit nog altijd doen. Dan weet ik ook ongeveer wie er echt mee bezig is.. )


KERNBOODSCHAP vorige mail:
Het huidige financiële systeem waardoor geld ontstaat als schuld met rente, zorgt ervoor dat de wereld en iedereen erin dagelijks armer wordt. Momenteel loopt dit systeem op zijn laatste benen en zullen we naar een nieuw systeem moeten overschakelen. Dit zal niet zonder slag of stoot gaan, maar via een mega wereldwijde crisis, waardoor het lijkt dat het "nu" niet anders kon dan een nieuwe systeem op te zetten…

VANDAAG

Vandaag gaan we zien wat er voor, tijdens en na deze megacrisis kan of zal gebeuren. Meer bepaald ook wat de "leiders" van deze wereld hebben klaar liggen waar de meeste mensen niet eens van op de hoogte zijn of voor verwittigd worden.


1. Het IMF heeft een éénmalige supertaks goedgekeurd voor de eurozone. Deze goedkeuring houdt is dat er binnen alle landen van de eurozone 10% van alle spaartegoeden bij de banken mogen worden geconfisqueerd in bijvoorbeeld een weekend. (dit is één van de weinig manieren van en voor hen nog om schulden weg te werken. Weet u nog schulden = geld )


2. Bail IN. Hier ga ik niet teveel over uitweiden want dit hebben we al apart behandeld. Bij een volgend falen van een bank zullen de spaargelden van klanten wordt benut om de bank recht te houden.


3. Nieuwe wereldreservemunt. Er staat een nieuwe wereldreservemunt klaar die tijdelijk danwel definitief de nieuwe wereldmunt zal worden.


4. Ruilhandel. Wanneer een plotse wereldwijde economische en financiële instorting plaats vindt, zal er een tijdlang op ruilhandel dienen worden overgeschakeld. Weet dat bepaalde landen hier nu al op overgeschakeld zijn om alle tussentijdse risico’s uit te schakelen…


5. Hoge inflatie tot hyperinflatie. De duizenden miljarden aan nieuw vers geld die de laatste jaren in het wereldsysteem zijn gepompt zullen leiden tot een zeer hoge inflatie tot hyperinflatie, van de moment dat deze gelden vanuit de aandelen en vastgoedsector "neerdalen" in de reële economie. Dit is op termijn ALTIJD en OVERAL inde geschiedenis het gevolg geweest wanneer de "aanmaak" van nieuw vers geld niet in verhouding staat tot de daadwerkelijke economische groei en bevolking.


6. Nul Rente. Ook in Europa wil men nu de rente bij banken naar 0 brengen. Omdat men weet dat dit kan leiden tot bankruns ligt nu een Europees wetsvoorstel klaar om bankrekeningen te blokkeren of te bevriezen.


De "oplossingen" of ingrepen hierboven vermeldt kunnen of zullen gecombineerd plaats vinden. De belangrijkste economen en instituten voorspellen het grote gebeuren ergens tussen nu en 3 jaar. Waarbij mijn persoonlijk gevoel zegt dat morgen dichter bij de waarheid zal liggen dan binnen 3 jaar.

Belangrijk is dat je tijdig acties onderneemt en maatregelen treft. Beter 3 jaar te vroeg dan 1 dag te laat.

Doe vandaag via google zeker je onderzoek op alle punten die besproken zijn. Het is te belangrijk en te dringend nu deze dingen echt te weten. Niemand anders zal ze u tijdig komen vertellen.

OPDRACHT VANDAAG:

Google en YouTube op:

- Eénmalige supertaks
- Wat is Bail In
- De nieuwe wereldreservemunt
- Ruilhandel China Rusland EU Turkije Iran
- Wanneer krijgt men hyperinflatie
- Nul rente – rekeningen bevriezen

Volgende keer gaan we verder kijken en zien of al de wetenschap die je inmiddels hebt, nu moet betekenen dat je dit alles als een gevaar moet zien of juist als een kans.

 

En je weet, moest u ondertussen reeds meer willen weten over de mogelijkheden van fysiek goud of zilver, kan u uiteraard altijd een aanvraag indienen via deze link.

Wil je gratis een informatieavond van ons bijwonen? Dan kan je inschrijven voor de eerstvolgende avond via deze link
.Johnny Verkuringen
Marktanalist Europese GoudStandaard
johnny@europesegoudstandaard.be


Don't want future emails?
UnsubscribeReply to: