[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Waarom hetgeen wat nu komt erger zal zijn dan 2008Title: Voorvertoning
De realiteit

Beste lezer,

Vooraleer we verder gaan met het volgende onderwerp, nog even dit :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wij trachten iedereen zoveel mogelijk relevante informatie te geven waar u echt iets mee bent en hopelijk ook iets mee doet. De informatie die u krijgt, ziet of leest u niet in de mainstream media om welbepaalde redenen.
Dagelijks steken wij hierin veel tijd en energie. En dat vind ik niet erg. Wij doen het uit passie en in de overtuiging om zoveel mogelijk mensen eerlijke correcte informatie te bezorgen die je moet in staat stellen op tijd de juiste keuzes te maken op financieel vlak, alvorens de nieuwe financiële crisis uitbreekt.

Ik tracht dan ook dagelijks de honderden mailtjes met bijkomende vragen zo goed en kwaad mogelijk beantwoord te krijgen.

MAAR, mag ik nogmaals vragen aan die mensen in onze datalijst zitten die :
-          Geen enkele interesse hebben om te weten hoe ze hun spaargelden of vermogen best beschermen en beveiligen ;
-          Geen enkele interesse hebben om te weten hoe het huidige monetaire systeem echt werkt en welke risico’s of nadelen dit voor hen kan hebben ;
-          Bijkomend denken of vinden dat ze onterecht in onze databyse terecht zijn gekomen en ook geen interesse hebben ;

om uw aub uit te schrijven rechts onderaan.

Wij steken graag veel tijd in mails en in vragen te beantwoorden van mensen die echt meer willen weten over alles. Maar liever niet in onbeleefde, irritante, beschuldigende, gefrustreerde berichten.
Ook wij houden onze communicatie beleefd en inhoudelijk en wij willen dat de mensen die zich in onze databyse bevinden dat ook zijn.

Bent u toch op de één of andere manier onterecht in deze databyse terecht gekomen, onze excuses hiervoor, maar schrijf u dan aub vandaag alsnog uit. Dank u.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dit gezegd zijnde en nogmaals gevraagd te hebben, hopen we vandaag verder te kunnen gaan met lezers en mensen die voor zichzelf en hun gezin zoveel mogelijk informatie willen bekomen om hun (financiële) toekomst te beschermen en beveiligen. Informatie die u doorheen en voorbij de nieuwe aankomende financiële en economische crisis kan helpen.

Bent u er nog bij? Prachtig. Want u bent dan bij de “minder dan 5%” die aandacht heeft voor wat er echt reilt en zeilt in de wereld en voor-ziend is of wil zijn voor wat komt. Verschillende onderzoeken over heel de wereld tonen immers aan dat maar liefst meer dan 95% van de mensen en bedrijven die door vorige crisissen of andere investeringen, een groot deel tot hun spaargeld of vermogen in rook zagen opgaan, dit in feite te wijten hadden aan onvoldoende tot geen aandacht voor objectief onderzoek.

Proficiat al tot op vandaag. Uw energie en tijd die u nu erin steekt zal u beloond worden.

Ok, we gaan verder :

KERNBOODSCHAP vorige mail:

Begrijpen dat geld en schuld dezelfde zijn. Dat er slechts schuld ergens in de wereld kan verdwijnen als er ook voor datzelfde bedrag ergens geld wordt “weggehaald”.


VANDAAG

We zullen eerst overgaan tot de echte feitelijke reden waarom we wereldwijd naar een nieuwe financiële crisis afstevenen. ( niet de honderden drogredenen die je dagelijks in de media ziet ) Eigenlijk is het heel makkelijk. Uit de vorige mails heb je begrepen wat er in 2008 gebeurd is? Moraal van het moraal, de wereld had teveel schulden opgebouwd. En de meeste landen, overheden, banken, particulieren en bedrijven konden globaal gezien de lasten ( schulden en interesten ) niet langer aan, niet meer betalen.

Dus wat moest er gebeuren?

Eerst redden wat er te redden viel, voornamelijk de commerciële banken die zo goed als allemaal failliet of virtueel failliet waren. Want als die niet kon gered worden, dan was het einde zoek en zou alles wereldwijd ingestort zijn.

Overheden en centrale banken hebben daarom wereldwijd duizenden miljarden aan leningen verschaft aan de commerciële banken om in eerste instantie overeind te blijven. Verder werden nieuwe regels voorgeschreven om hun te dure lasten-kosten drastisch te verlagen en in de toekomst minder onverantwoorde risico’s te nemen. Met de bedoeling uiteraard dat ze in de mogelijkheid zouden komen deze miljarden ooit terug te betalen. Dat was op bankniveau.

Daarnaast was de belangrijkste boodschap, de economie op gang krijgen, sterker en groter te laten worden, opdat bedrijven en particulieren meer inkomsten zouden kunnen genereren, meer zouden consumeren, meer investeringen zouden doen etc. enz.

Gevolg hiervan zou zijn dat de overheid meer belastingen binnen kreeg en kon innen, waardoor zij meer of beter hun uitstaande schulden en interesten zouden kunnen betalen en naar omlaag krijgen.

En het laatste : de meeste overheden zouden drastische besparingen moeten doen en hun te dure lasten-kosten naar omlaag krijgen om meer ruimte te krijgen.


Waar staan we nu vandaag?

Als u niet veel weet of leest over deze materie, gaat u vandaag niet geloven wat u leest. Toch is het waar. En hier komen de centrale banken in het speelveld. Zij waren ( en zijn nog steeds) van mening dat je te hoge schulden enkel kan wegwerken door nog veel meer schulden aan te gaan…..!!!!!!

Nu moet je niet schrikken met wat ik zeg, maar het had kunnen lukken. Want wat was hun idee? Als we nu op zoveel mogelijk verschillende manieren “extra vers geld” in de wereld pompen, dan moet dat geld ergens terecht komen, toch? En als dit geld bij de bevolking en de bedrijven terecht komt en zij consumeren dit in de vorm van aankopen van goederen en diensten, in de vorm van ( fysieke ) investeringen, in de vorm van uitbreidingen enz, dan bereiken we wat we willen, namelijk de economie is op gang, mensen en bedrijven hebben meer inkomsten, meer werklozen kunnen aan het werk en hebben een inkomen, overheden ontvangen meer belastingen en we zijn vertrokken.

Dit was kort gesteld de natte droom van de centrale banken. Want hierdoor zouden we de wereld in het algemeen uit het te diepe dal van schulden kunnen trekken op termijn en zou de algemene schuldenlast verlagen….


Eén probleempje, de opzet is niet geslaagd 11 jaar later.


Even de dingen op een rijtje

Commerciële banken hebben hun dure kosten-lasten niet of niet tijdig verlaagd. En degenen die dit deden of doen, doen dit door 10.000 tot 40.000 mensen te ontslaan. Globaal gezien is dit geen verlaging van kosten, enkel een verschuiving naar de overheden…..

Commerciële banken hebben helemaal niet minder risico’s genomen. Ze gaan er slimmer mee om. Ze hebben een manier gevonden om de risico’s zelfs nog te laten stijgen in plaats van ze te laten dalen…. De bankrisico’s zijn zelfs nog nooit in de menselijke geschiedenis zo groot geweest als vandaag……


De reële economie wereldwijd gezien is helemaal niet op gang gekomen, in tegenstellig tot wat economen, politiekers en centrale bankiers u willen doen geloven door hun overeenkomst waarin staat dat ze ALTIJD positief moeten zijn over de economie tijdens hun “aanstelling”. Iedere dag draait de wereldeconomie slechter zelfs. Ondanks de duizenden miljarden aan extra vers geld dat erin is gepompt.


Bedrijven draaien helemaal niet beter dan ooit maar slechter dan ooit tevoren globaal gezien. Er zijn nog nooit zoveel faillissementen gezien als nu, zelfs niet tijdens de crisis van 2008-2009.


Mensen en bedrijven consumeren en investeren helemaal niet meer, maar steeds minder. Simpel omdat de ruimte niet hebben en krijgen en de economie niet op gang komt.


De overheden hebben helemaal hun dure overheadkosten en structuren niet afgebouwd. Iedere keer als je weer net bekomen bent van welke kosten er allemaal naar ons Belgisch overheidsapparaat vloeit, komt er een nieuw schandaal boven drijven waardoor je nog in een overtreffende trap van verbazing valt.


Met als gevolg dat overheden helemaal niet meer belastingen – inkomsten binnen krijgen zoals voorspeld om hun schulden meer en beter af te betalen. Als “oplossing” trachten ze nu op allerlei manieren, nieuwe regels, nieuwe belastingen, nieuwe verdoken belastingen te ontwerpen om toch hun benodigde gelden binnen te krijgen VIA de bevolking. Gevolg hiervan is weer dat wij met zijn allen nog minder koopkracht hebben, dus nog minder gaan consumeren en de economie steeds langzamer wordt.


DE REËLE EN ECHTE GEVOLGEN EN SITUATIE

De ingrepen van de centrale banken tijdens de laatste 12 jaar hebben zeer drastische gevolgen gekend. Je ziet ze vandaag nog niet in de straat, maar lang gaat het niet meer uitblijven. De wereld stond in 2008 op instorten omdat de wereldwijde schulden te hoog geworden waren….. Onthoud dit even.

De wereldwijde schulden waren toen 149.000 miljard dollar. Deze moesten zo snel mogelijk afgebouwd worden om de wereld terug leefbaar te krijgen, weet je nog? Wel kijk, vandaag zijn de wereldwijde schulden gekomen tot het astronomisch bedrag van 255.000 miljard dollar. Dit is ei zo na een verdubbeling t.o.v. 2008. Terwijl het net de bedoeling was deze af te bouwen. We hebben bijna 100 jaar gedaan om tot de eerste 149.000 miljard dollar te komen en slechts 11 jaar om daar nog eens 106.000 miljard dollar bij te doen.

Wat wil dit nu allemaal concreet zeggen voor u?

Je moet beseffen dat we fundamenteel veel verder van huis staan dan in 2008. De situatie is op dit moment totaal uitzichtloos. De impact van de nieuwe crisis zal dus ook veel verder en dieper gaan dan in 2008. De crisis van 2008 zal in vergelijking met wat komt een wandeling door het park geweest zijn wat betreft financiële en economische gevolgen.

Deze keer zijn er geen mogelijkheden meer voor centrale banken om de zaken recht te houden want alle mogelijkheden die bestaan zijn uitgespeeld. Dus deze keer zullen we echt het echte met zijn allen moeten ondergaan, wereldwijd.

Besef ook, dat niemand op de wereld nog een oplossing weet nu. Iedereen met kennis van zaken weet wat er aan komt. Het is nu gewoon afwachten tot het gebeurt. Het verschil tussen hen die weten wat er gebeurt en degene die niet weten wat er staat te gebeuren, is dat de eerste groep de juiste voorzorgen heeft genomen.

Wat zijn juiste voorzorgen?
Wat je in ieder geval moet weten en beseffen en dit heeft ook te maken met wat ik hierboven beschreef : De duizenden miljarden die de centrale banken injecteerden in de wereld zijn NIET terecht gekomen waar ze moesten terecht komen. Ze zijn terecht gekomen in onder andere beurzen, aandelen en vastgoed. Hierdoor zijn de prijzen van deze assets dan momenteel ook enorm opgeblazen zoals u wellicht weet. Dus nu is het belangrijk te beseffen dat wanneer u niet wilt geconfronteerd worden met verliezen tussen 50% - 90% uw gelden hieruit te halen. Door de injecties van de centrale banken zijn we beland in een zogenaamde Everything Bubble.

Dat is nu de reden waarom Miljardairs, Hedge Fund managers, Centrale Banken, landen en overheden momenteel nooit geziene hoeveelheden fysiek goud inkopen. Want goud is een contraire investering. Als al de rest in de wereld instort stijgt goud met vele procenten.


OPDRACHT VANDAAG:

Google en YouTube op:

- Wereldwijde schulden
- Wereldwijde schulden 2008 - 2020
- Wereldwijde schuldencrisis
- Worldwide Debt crisis
- Worldwide Debt

Volgende keer gaan u begrijpen waarom deze schulden eigenlijk niet meer kunnen en zullen verlagen. Dit ligt niet alleen in het feit dat we te ver in het rood gegaan zijn wereldwijd, maar zit weer opnieuw in één van de best bewaarde geheimen ter wereld. Tipje van de sluier? Het heeft te maken met rente of interest.

En je weet, moest u ondertussen reeds meer willen weten over de mogelijkheden van fysiek goud of zilver, kan u uiteraard altijd een aanvraag indienen via deze link.

Wil je gratis een informatieavond van ons bijwonen? Dan kan je inschrijven voor de eerstvolgende avond via deze link
.


  

Johnny Verkuringen
Marktanalist Europese GoudStandaard
johnny@europesegoudstandaard.be


Don't want future emails?
UnsubscribeReply to: