[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Nieuws - goud is een onmisbare bescherming voor schuldenberg van 250 miljardTitle: Nieuws - goud is een onmisbare bescherming voor schuldenberg van 250 miljard
Beste lezer,

We leven in een gepolariseerde wereld vol onzekerheden en die onzekerheden werpen een steeds grotere schaduw af over de economie en over de financiële markten.
Eigenlijk is onze wereld een surrealistisch plaatje geworden: iedereen blijft maar schulden maken, we leven er op los alsof er geen morgen bestaat.
Zowel overheden, particulieren als bedrijven steken zichzelf steeds dieper in de schulden.
Over het juiste bedrag van de uitstaande schulden verschillen de meningen, maar inmiddels zou het al gaan om een bedrag van meer dan 250.000 miljard dollar. Daarbij is rekening gehouden met alle openstaande verplichtingen van de overheden, inclusief sociale zekerheid, pensioenen enzovoort. Zelfs een klein kind zal beseffen dat de huidige situatie niet kan blijven duren, vroeg of laat zal er ergens een radertje vast lopen. En dan zal de (schulden)wagen aan het rollen gaan.

GoldCore merkt op dat de globale debt-to-GDP ratio, zeg maar de verhouding schulden ten opzichte van het BBP, is opgelopen tot bijna 320%. Het hoeft geen betoog dat dergelijke verhouding astronomisch hoog is. Mathematisch gezien is het simpelweg onmogelijk geworden om de uitstaande schulden nog ooit terug te betalen. Het vervelende aan schulden is echter dat ze steeds op een bepaald moment in de toekomst terugbetaald moeten worden.

De boodschap van GoldCore is dan ook duidelijk: de beleggers krijgen het advies om beschutting op de goudmarkt te zoeken tegen het uit de hand lopen van de schuldensituatie. Goud, zilver en in mindere mate de andere edelmetalen zullen hun waarde behouden wanneer de schuldenzeepbel implodeert, obligaties, aandelen, vastgoed, valuta’s enzovoort zullen dat in veel mindere mate doen. Een explosie van de goudprijs ligt dan ook in de lijn van de verwachtingen, zonder dat GoldCore zich waagt aan een voorspelling omtrent het toekomstig niveau van de goudprijs. Maar dat dit fors boven het huidige prijsniveau ligt, staat als een paal boven water


Reply to: