[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Steek er de stekker nu inTitle: Ev point
Indien u dit bericht niet of slecht kunt lezen, volg deze koppeling.
Uitnodiging informatie avond
natuurpunkt elektrische mobiliteit
steek er de stekker in
In België steekt het verkeer de industrie voorbij als grootste vervuiler! Het gebruik van fossiele brandstoffen is funest voor het milieu. Naast fijn stof, dat longaandoeningen veroorzaakt, stoot het verkeer CO2 uit. CO2 zorgt onder andere voor de opwarming van de aarde. Maar, niemand van ons kan of wil zijn auto, en daarmee zijn vrijheid, opgeven.

Als we deze problematiek effectief een halt willen toeroepen moeten we dus op zoek naar alternatieve, milieuvriendelijke vervoersmiddelen.

Elektrische mobiliteit is één van de oplossingen !

Op het moment heeft men nog vele bezwaren en twijfels over elektrisch rijden. Men zet vraagtekens bij de actieradius, het aantal oplaadstations, de prijs etc. Stuk voor stuk kunnen deze bezwaren mathematisch of op basis van empirische vaststellingen weerlegd worden. EV-Point is een service-provider voor oplaadinfrastructuur, en wil u hierover graag informeren.
Overheden hebben een voorbeeldfunctie en kunnen stimuleren en faciliteren.
Bedrijven hebben economische en imago-redenen om te kiezen voor ECO-mobiliteit !
Om u verder inzicht te bieden in deze materie organiseert EV–Point informatie–avonden
"Kostenbesparende ELEKTRO–mobiliteit"
Overal

Informatie & advies
Gastsprekers
Gepersonaliseerd advies
Testritten mogelijk
Plaatselijke garagehouders
Inschrijven

Wetteren    06 maart vanaf 19.00 uur
Leuven       13 maart vanaf 19.00 uur
Kortrijk       20 maart vanaf 19.00 uur
Hasselt      27 maart vanaf 19.00 uur
Brugge       03 april vanaf 19.00 uur
Turnhout    10 april vanaf 19.00 uur
Antwerpen  17 april vanaf 19.00 uur
Gent          24 april vanaf 19.00 uurVolg deze link om niet langer berichten te ontvangen over EV Point.
Volg deze link om niet langer berichten te ontvangen van vraaguwofferte.

Reply to: