[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#698787:Dear Maintainers,

any help or suggestion would be a huge help. We haven't managed to get it compiled from source package even if we modify the suggested source file size.

Best regards,
Szabolcs
Jelen elektronikus levél és csatolmányai bizalmas vagy jogszabály által védett információt tartalmazhatnak, amely kizárólag a címzettként feltüntetett személynek ill. szervezetnek szól. Amennyiben Ön nem szerepel a címzettek között, kérjük, azonnal értesítse a levél küldőjét emailen vagy telefonon és törölje a levelet és csatolásait a bejövő üzenetei közül anélkül, hogy a levelet bármilyen célra felhasználná, továbbítaná, lemásolná vagy hozzáférhetővé tenné a címzetteken kívül más személyek részére. A CompLex Kiadó Kft. és az Akadémiai Kiadó Zrt. nem felelős jelen elektronikus levél vagy csatolmányai hibás vagy hiányos továbbításából vagy engedély nélküli felhasználásából eredő esetleges károkért. Válaszadás esetén a CompLex Kiadó Kft. vagy az Akadémiai Kiadó Zrt. jogosult a levél üzleti tartalmát ellenőrizni.

This email and any attachments may contain confidential or privileged information and is intended for the addressee only.If you are not the intended recipient, please immediately notify us by email or telephone and delete the original email and attachments without using, disseminating or reproducing its contents to anyone other than the intended recipient. CompLex Publisher Ltd. and the Akadémiai Publisher Ltd. shall not be liable for the incorrect or incomplete transmission of this email or any attachments, nor for unauthorized use by its employees. CompLex Publisher Ltd. or Akadémiai Publisher Ltd. are entitled to check the business contents of replied e-mails.

Reply to: