[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#698787: apache2-mpm-worker multiarch install problem on Debian Wheezy amd64Package: apache2-mpm-worker
Version: 2.2.22-12

We run latest Debian Wheezy amd64 (b4 installer, updated system) server with multiarch.
We have done correctly the multiarch setup followed the wiki, many i386 package install works.
But we would like to install
apache2-mpm-worker i386 arch and we cannot get it work.

After:
apt-get install apache2-mpm-worker:i386 apache2.2-common:i386
we get:

apache2.2-common:i386 :
Depends: mime-support:i386 but it is not installable
                     Depends: ssl-cert:i386 but it is not installable
But mime-support:all and ssl-cert:all packages are installed.
We think that we are on the right way, but something is wrong with the package.
Do we miss something?

By the way the source package of apache2-mpm-worker is also wrong, please check the package because the suggested file size is not the same as the package on the server (main mirror and hungarian mirror) and of course hash is incorrect. We cannot download or extract it.

Thank you,
Szabolcs Bobak

Jelen elektronikus levél és csatolmányai bizalmas vagy jogszabály által védett információt tartalmazhatnak, amely kizárólag a címzettként feltüntetett személynek ill. szervezetnek szól. Amennyiben Ön nem szerepel a címzettek között, kérjük, azonnal értesítse a levél küldőjét emailen vagy telefonon és törölje a levelet és csatolásait a bejövő üzenetei közül anélkül, hogy a levelet bármilyen célra felhasználná, továbbítaná, lemásolná vagy hozzáférhetővé tenné a címzetteken kívül más személyek részére. A CompLex Kiadó Kft. és az Akadémiai Kiadó Zrt. nem felelős jelen elektronikus levél vagy csatolmányai hibás vagy hiányos továbbításából vagy engedély nélküli felhasználásából eredő esetleges károkért. Válaszadás esetén a CompLex Kiadó Kft. vagy az Akadémiai Kiadó Zrt. jogosult a levél üzleti tartalmát ellenőrizni.

This email and any attachments may contain confidential or privileged information and is intended for the addressee only.If you are not the intended recipient, please immediately notify us by email or telephone and delete the original email and attachments without using, disseminating or reproducing its contents to anyone other than the intended recipient. CompLex Publisher Ltd. and the Akadémiai Publisher Ltd. shall not be liable for the incorrect or incomplete transmission of this email or any attachments, nor for unauthorized use by its employees. CompLex Publisher Ltd. or Akadémiai Publisher Ltd. are entitled to check the business contents of replied e-mails.

Reply to: