[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

aplikácia zákona o DPHVážená pani ekonómka, účtovníčka!

Dovoľte, aby sme  Vás pozvali na odborné školenie k zákonu o DPH, ktorého cieľom je aplikácia zákona o dani z pridanej hodnoty v praxi. Uvedené školenie bude viesť lektorka Ing. Zuzana Cingelová, daňová poradkyňa a autorka mnohých odborných publikácií pre podnikateľskú verejnosť.

Stručný obsah školenia: 
1. Konštituovanie platiteľa DPH - povinná a dobrovoľná registrácia, osobitosti pri registrácii členov združenia, zdaňovacie obdobie, postup pri vzniku a zániku registrácie platiteľa 
2. Evidenčná povinnosť platiteľa DPH 
3. Výstupy z evidencie DPH: daňové priznanie a štvrťročný výkaz 
4. Konkrétna náplň jednotlivých riadkov daňového priznania vo vzťahu k ustanoveniam zákona o DPH vrátane vplyvu oslobodenia od dane na výslednú daňovú povinnosť 
5. Vzťahy so zahraničím z pohľadu DPH 
6. Určenie výslednej daňovej povinnosti, práca s nadmerným odpočtom 
7. Riešenie omylov a opráv daňovej povinnosti za predchádzajúce zdaňovacie obdobia - dodatočné daňové priznanie 
8. Diskusia s vyústením do riešenia konkrétnych problémov účastníkov školenia

Veríme, že príjmete naše pozvanie a tešíme sa na stretnutie v Dome kultúry Ružinov v Bratislave dňa 29. 11. 2005.

Bližšie informácie získate na telefónnych číslach 0915 838 102, 0907 812 320 alebo na adrese archiv@registratura.net.

Cena školenia je 1 280 Sk, prihlášku a organizačné pokyny nájdete v priloženom súbore.

V prípade záujmu pošlite, prosím, vyplnenú prihlášku buď na našu e-mailovú adresu, alebo na číslo faxu 041 5682 015.

Ak považujete tento e-mail za nevyžiadanú poštu, veľmi sa ospravedlňujeme. Kontaktujte nás, prosím, na našej e-mailovej adrese archiv@registratura.net, aby sme Vašu adresu odstránili z našej databázy.

Ing. Jarmila Klačková
Archívna a registratúrna spoločnosť, s.r.o.
Štrková 4, 010 01 Žilina

Attachment: prihlaska.DOC
Description: MS-Word document


Reply to: