[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#233097: apache: Include Danish debconf translationPackage: apache
Version: 1.3.29.0.1
Severity: wishlist
Tags: patch l10n

Please include the attached Danish debconf translation
# translation of da.po to Danish
# translation of apache debconf to Danish
# Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: da\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-19 09:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-16 23:03+0100\n"
"Last-Translator: Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.0.2\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../apache-common.templates:3
msgid "Old log rotation scripts exists and are modified"
msgstr "Gamle logrotations-skripter eksisterer og blev ændret"

#. Type: note
#. Description
#: ../apache-common.templates:3
msgid ""
"You have old log rotation scripts in /etc/cron.d and /etc/${flavour}, they "
"have not been touched, but you might want to remove them to avoid having "
"your logs rotated multiple times."
msgstr ""
"Du har gamle logrotations-skripter i /etc/cron.d og /etc/${flavour}, de "
"er ikke blevet ændret, men du bør nok fjerne dem så du undgår at få roteret "
"dine logfiler flere gange."

#. Type: note
#. Description
#: ../apache-common.templates:10
msgid "${flavour} has switched to use logrotate"
msgstr "${flavour} er gået over til at bruge logrotate"

#. Type: note
#. Description
#: ../apache-common.templates:10
msgid ""
"Some of your logs are stored outside the /var/log/${flavour} directory, so "
"you should edit /etc/logrotate.d/${flavour} to have them automatically "
"rotated."
msgstr ""
"Nogle af dine logfiler er gemt udenfor mappen /var/log/${flavour}, så du "
"bør redigerer /etc/logrotate.d/${flavour}, så de bliver roteret automatisk."

#. Type: note
#. Description
#: ../apache-common.templates:17
msgid "Handling of config files has been changed"
msgstr "Håndtering af opsætningsfiler er ændret"

#. Type: note
#. Description
#: ../apache-common.templates:17
msgid ""
"From this release of apache, apache-ssl and apache-perl no more attempts of "
"fixing users configurations will be done other than for the really essential "
"ones that would prevent the server to run. Two new files will appear in /etc/"
"apache{-ssl,-perl}:"
msgstr ""
"Fra denne udgave af apache, apache-ssl og apache-perl, bliver der ikke foretaget "
"flere forsøg på at rette brugernes opsætninger udover de virkeligt essentielle, "
"der ellers ville forhindre serveren i at køre. To nye filer vil optræde i "
"/etc/apache{-ssl,-perl}:"

#: ../apache-common.templates:17
msgid ""
" - modules.config, that will be used by modules-config to handle\n"
"   LoadModules directives;\n"
" - suggested_corrections that will contain information about\n"
"   the differences from the users config and the standard Debian\n"
"   one and how to fix them."
msgstr ""
" - modules.config, som vil blive brugt af modules-config til at\n"
"   håndtere LoadModules-indstillinger\n"
" - suggested_corrections som vil indeholde oplysninger om forskelle\n"
"   mellem brugerens opsætning og Debians standardopsætning samt "
"   hvordan man korrigerer dem."

#. Type: note
#. Description
#: ../apache-common.templates:17
msgid ""
"For more information please refer to /usr/share/doc/apache{-ssl,-perl}/"
"README.Debian"
msgstr "Se /usr/share/doc/apache{-ssl,-perl}/README.Debian for flere oplysninger."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../apache-common.templates:35
msgid "Please select the modules that ${flavour} will load"
msgstr "Vælg de moduler, som ${flavour} skal indlæse"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../apache-common.templates:40
msgid "Do you want me to restart ${flavour} now?"
msgstr "Vil du have mig til at genstarte ${flavour} nu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../apache-common.templates:40
msgid ""
"Remember that in order to activate the new configuration ${flavour} has to "
"be restart. You can also restart ${flavour} manually executing /etc/init.d/"
"${flavour} restart"
msgstr ""
"Husk at ${flavour} skal genstartes for at aktivere den nye opsætning. Du "
"kan også genstarte ${flavour} manuelt ved at køre /etc/init.d/${flavour} "
"restart"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../apache.templates:4 ../apache-ssl.templates:4 ../apache-perl.templates:20
msgid "Enable suExec?"
msgstr "Aktivér suExec?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../apache.templates:4 ../apache-ssl.templates:4 ../apache-perl.templates:20
msgid ""
"suExec is a feature of apache where CGI scripts are run by the user who owns "
"the script.  It is useful if your users have CGI access and don't trust each "
"other."
msgstr ""
"suExec er en funktion i apache, hvor CGI-skripter køres af den bruger, der "
"ejer skriptet. Det er nyttigt, hvis dine brugere har CGI-adgang og ikke "
"kan stole på hinanden."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../apache.templates:12
msgid "Would you like to start apache at boot time?"
msgstr "Ønsker du at starte apache under opstarten?"

#. Type: string
#. Description
#: ../apache.templates:17
msgid "Set the FQDN for apache default server"
msgstr "Sæt FQDN i apaches standardserver"

#. Type: string
#. Description
#: ../apache.templates:17 ../apache-ssl.templates:17
#: ../apache-perl.templates:33
msgid ""
"If you do not know which is the FQDN (Fully Qualified Domain Name, Ex: www."
"debian.org) for this computer please ask your network administrator or "
"otherwise set it temporary to localhost (Note that using localhost might "
"results in apache printing some harmless warnings)."
msgstr ""
"Hvis du ikke ved hvad FQDN (Fully Qualified Domain Name, Ex: "
"www.debian.org) er for denne computer, så spørg din netværksadministrator "
"eller sæt den midlertidigt til 'localhost' (Bemærk at brugen af localhost "
"kan få apache til at skrive nogle harmløse advarsler)."

#. Type: string
#. Description
#: ../apache.templates:27
msgid "Set the email address of the apache administrator"
msgstr "Sæt e-postadressen på apache-administratoren"

#. Type: string
#. Description
#: ../apache.templates:32
msgid "Set the directory that will contain the web pages for apache default server"
msgstr "Sæt den mappe, der vil indeholde websiderne til apaches standardserver"

#. Type: string
#. Description
#: ../apache.templates:32 ../apache-ssl.templates:32
#: ../apache-perl.templates:48
msgid ""
"The default is set to /var/www according to the FHS. If you will use a non "
"default setting the contents of /var/www will NOT be touched/moved."
msgstr ""
"Standardmappen er sat til /var/www i henhold til FHS. Hvis du ønsker at "
"bruge en ikke-standard-mappe, vil indholdet af /var/www IKKE blive rørt "
"eller flyttet."

#. Type: string
#. Description
#: ../apache.templates:40
msgid "Set the TCP port on which the apache server will listen"
msgstr "Angiv den TCP, hvor apache-serveren vil lytte"

#. Type: string
#. Description
#: ../apache.templates:40 ../apache-perl.templates:56
msgid ""
"If you have more than one server running on the same machine you might want "
"to set them to listen on different ports, since otherwise one of them will "
"not work."
msgstr ""
"Hvis du har flere end én server kørende på samme maskine, kan du få dem "
"til at lytte på forskellige porte, da ingen af dem ellers vil fungere."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../apache-ssl.templates:12
msgid "Would you like to start apache-ssl at boot time?"
msgstr "Vil du starte apache-ssl under opstarten?"

#. Type: string
#. Description
#: ../apache-ssl.templates:17
msgid "Set the FQDN for apache-ssl default server"
msgstr "Angiv FQDN i apache-ssl's standardserver"

#. Type: string
#. Description
#: ../apache-ssl.templates:27
msgid "Set the email address of the apache-ssl administrator"
msgstr "Angiv e-postadressen på administratoren af apache-ssl"

#. Type: string
#. Description
#: ../apache-ssl.templates:32
msgid ""
"Set the directory that will contain the web pages for apache-ssl default "
"server"
msgstr ""
"Angiv den mappe, der vil indeholde websiderne i apache-ssl's "
"standardserver"

#. Type: note
#. Description
#: ../apache-perl.templates:3
msgid "Apache-Perl needs to be reconfigured."
msgstr "Apache-Perl skal omkonfigureres."

#. Type: note
#. Description
#: ../apache-perl.templates:3
msgid ""
"This version of apache-perl has been reorganized from the previously "
"installed version; its configuration files have moved to /etc/apache-perl."
msgstr ""
"Denne version af apache-perl er blevet omorganiseret i forhold til den "
"tidligere installerede version; Dens opsætningsfiler er flyttet til "
"/etc/apache-perl."

#. Type: note
#. Description
#: ../apache-perl.templates:3
msgid "Please read /usr/share/doc/apache-perl/README.Debian for more information."
msgstr "Læs /usr/share/doc/apache-perl/README.Debian for flere oplysninger."

#. Type: note
#. Description
#: ../apache-perl.templates:11
msgid "Apache-Perl needs a separate PidFile from Apache."
msgstr "Apache-Perl kræver en PidFile i forhold til Apache."

#. Type: note
#. Description
#: ../apache-perl.templates:11
msgid ""
"The installed /etc/apache-perl/httpd.conf contains a reference to apache."
"pid.  Apache-Perl must have its own PidFile, which should be called /var/run/"
"apache-perl.pid.  Apache-Perl will not start until this is corrected."
msgstr ""
"Den installerede /etc/apache-perl/httpd.conf indeholder en henvisning til "
"apache.pid. Apache-Perl er nødt til at have sin egen PidFile, som skal kaldes "
"/var/run/apache-perl.pid. Apache-Perl vil ikke starte før dette er rettet."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../apache-perl.templates:28
msgid "Would you like to start apache-perl at boot time?"
msgstr "Ønsker du at starte apache-perl under opstarten?"

#. Type: string
#. Description
#: ../apache-perl.templates:33
msgid "Set the FQDN for apache-perl default server"
msgstr "Angiv FQDN fof apache-perl's standardserver"

#. Type: string
#. Description
#: ../apache-perl.templates:43
msgid "Set the email address of the apache-perl administrator"
msgstr "Angiv e-postadressen på apache-perls administrator"

#. Type: string
#. Description
#: ../apache-perl.templates:48
msgid ""
"Set the directory that will contain the web pages for apache-perl default "
"server"
msgstr ""
"Angiv den mappe, der vil indeholde websiderne til apache-perls "
"standardserver"

#. Type: string
#. Description
#: ../apache-perl.templates:56
msgid "Set the TCP port on which the apache-perl server will listen"
msgstr "Angiv den TCP-port, som apache-perl-serveren vil lytte på"


Reply to: