[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Saliec rokas ap vidukli puspilkai meičai!



Apliec rokas ap vidukli puskailai dejotājai, 

iegādājies ugunīgu drinku pie bāra un pavēro seksīgu šovu.. 

Tikko atvērts un pikants klubs gaida tevi un tavus draugus - mēs nešķirojam viesus, mums katrs ir sevišķs: vai no Latvijas, vai Berlīnes.

Fiksētas cenas, vācu menedžeri - sīkāk skaties te: http://www.dejoardaci.info



Reply to: